“ย้อนวัย”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เผลอแผลบเดียว ก็จะสิ้นปี 2016 แล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว  เดือนพฤศจิกายนกำลังจะหมดไป ภายใต้หัวข้อประจำปีของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ที่ชื่อว่า “สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์”  สิ่งที่อยากให้ใช้ตั้งคำถามเพื่อสำรวจตนเองในทิศทางเดียวกันกับคริสตจักรก็คือ เราได้เติบโตขึ้นอย่างไร เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ยินพี่น้องบางท่านพูดกับอ.ประยูร นักเทศน์ในวันนั้นว่า  เขารู้สึกดี รู้สึกเติบโต เพราะได้อ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าในไลน์รุ่งอรุณ (ฟังแล้วชื่นใจ) เมื่อวันก่อนขณะนั่งรถไปงานศพกับพี่น้อง ก็มีเสียงสะท้อนว่า ในอดีตเวลาอ่านพระคัมภีร์แล้วมีความรู้สึกไม่อยากอ่านต่อ แต่เดี๋ยวนี้ อ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกสนุก อยากอ่านตอนต่อไปว่าเป็นอย่างไร  เพราะได้เรียนพระคัมภีร์รุ่งอรุณทุกเช้า ข้าพเจ้าได้ฟังแล้ว รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องหลายคนในคริสตจักรของเรา  นี่คือเส้นทางและทิศทางที่พี่น้องกำลังมุ่งหน้าสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์  ข้าพเจ้าอยากจะขอย้ำอีกครั้ง…ว่า สิ่งสำคัญที่คริสตชนควรสำรวจ ใส่ใจย่างก้าวของชีวิตแต่ละวัน เดือนและปี นั่นคือความจำเริญขึ้นของชีวิตภายใน  ต้องให้สวนทางกับสิ่งที่อยู่ภายนอก 2โครินธ์ 4:16-18  16 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึง แม้ว่า​กาย​ภายนอก​ของ​เรา​กำลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​จิตใจ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ยัง​คง​จำเริญ​ขึ้น​ใหม่​ทุก​วัน​17 เพราะ​ว่า​การ​ทุกข์​ยาก​เล็กๆ น้อยๆ ของ​เรา ซึ่ง​เรา​รับ​อยู่​ประเดี๋ยว​เดียว​นั้น จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์ศรี​ถาวร​มาก​หา​ที่​เปรียบ​มิได้​18 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​เห็น​แก่​สิ่งของ​ที่​เรา​มอง​เห็น​อยู่ แต่​เห็น​แก่​สิ่งของ​ที่​มอง​ไม่​เห็น เพราะ​ว่า​สิ่งของ​ซึ่ง​มอง​เห็น​อยู่​นั้น​เป็น​ของ​ไม่​ยั่งยืน แต่​สิ่ง​ซึ่ง​มอง​ไม่​เห็น​นั้น​ก็​ถาวร​นิรันดร์  มีคำในยุคของเราที่กำลังนิยม คือ การย้อนวัย หรือชะลอวัย(Anti aging) ความจริงในพระคัมภีร์ก็มีคำที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน สดุดี103:1-5  1 จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุ การ​แด่​พระ​เจ้า และ​ทั้งสิ้น​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ข้า จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​นาม​บริสุทธิ์​ของ​พระ​องค์ 2 จิตใจ​ของ​ข้า​เอ๋ย จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า และ​อย่า​ลืม​พระ​ราช​กิจ​อันมี​พระ​คุณ​ทั้งสิ้น​ของ​พระ​องค์ 3 ผู้​ทรง​อภัย​ความ​บาป​ผิด​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​รักษา​โรค​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน 4 ผู้​ทรง​ไถ่​ชีวิต​ของ​ท่าน​มา​จาก​ปาก​แดน​ผู้ตาย ผู้​ทรง​สวม​ความ​รัก​มั่นคง​และ​พระ​กรุณา​ให้​ท่าน 5 ผู้​ทรง​ให้​ท่าน​อิ่ม​ด้วย​ของ​ดี ตลอด​ชีวิต​ของ​ท่าน วัย​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จึง​กลับคืน​มา​ใหม่​อย่าง​วัย​นก​อินทรี พระคัมภีร์กำลังบอกเราว่า เราสามารถย้อนวัยได้ จากสภาพที่เหมือนคนใกล้ตาย กลับมามีชีวิต จากที่ต้องถูกทำโทษ กลับได้รับการให้อภัยโทษ เป็นภาพของการเปรียบ เทียบการย้อนศรกลับที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่กลับเป็นไปได้  การย้อนวัย (วัยหนุ่ม…กลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีที่อายุน้อยแต่มีกำลังมาก) กุญแจสำคัญ คือคำว่า จิตใจ..ภายใน และจิตใจทั้งสิ้น ซึ่งตรงกับในหนังสือโครินธ์ที่กล่าวถึงจิตใจภายในจำเริญขึ้น  และนี่คือเคล็ดลับของการชะลอวัยอย่างแท้จริง ที่ไม่ใช่ภายนอก แต่เป็นภายใน ขอให้พี่น้องทุกคนได้ค้นพบความสำเร็จของการย้อนวัยนี้ เพื่ออายุจิตใจภายในของทุกคนจะย้อนวัย ดังวัยหนุ่มของนกอินทรี อาเมน

By admin