“….ทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาส”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ อาทิตย์นี้ เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน เดือนหน้าคือเดือนสุดท้ายของปี  อากาศเริ่มเย็นลง โดยปกติ ในเดือนธันวาคม จะเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวนำคนเข้าโบสถ์มากขึ้น มีการจัดงานประกาศตลอดทั้งเดือน โดยใช้โอกาสของคริสตมาส ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นโอกาสในการเชิญชวนเพื่อนบ้านมาโบสถ์ แต่เนื่องจากปีนี้ เป็นปีที่คนไทยทั้งชาติสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศระดับพระมหากษัตริย์ ทำให้เรายังอยู่ในความรู้สึก สนุกไม่ออก รื่นเริงไม่สนิทใจ เพราะเราต่างทุกข์ใจกับการสูญเสียในหลวงร. 9 ผู้เป็นที่รักของเราไป ในขณะที่บรรยากาศไม่เอื้ออำนวยให้เราทำอย่างปกติที่เคยผ่านมา  คนไทยมากมายในประเทศก็ยังต้องการการช่วยกู้ การไถ่บาปขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า  ดังนั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องหาโอกาสซ้อนโอกาสแห่งการสูญเสีย ให้เป็นโอกาสของการรักษาชีวิตคนอีกมากมายมิให้สูญเสียดวงจิตวิญญาณของเขาไป นั่นคือ เรายังคงเดินหน้าประกาศ และนำคนมาโบสถ์อย่างต่อเนื่อง เอเฟซัส 5:16 16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย (ฉบับแปล 2011) บ่อยครั้ง เรามักจะมองว่า ไม่มีโอกาส  แต่ขอให้เรามองดูดีๆ ในทุกจังหวะของชีวิตเรา เราจะพบว่า มีโอกาสเสมอ  โดยเฉพาะ ที่จะนำคนให้เข้าใกล้พระเจ้า  ขอเพียงแต่ให้เราให้ความสนใจ และตื่นตัวเสมอ พระคัมภีร์สองตอนนี้บอกเราว่า การฉวยโอกาสเพื่อให้เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว 1โครินธ์ 10:23-24 23 เรา​ทำ​สิ่ง​สารพัด​ได้ แต่​ไม่ใช่​ทุก​สิ่ง​ที่​จะ​ทำ​ได้​นั้น​เป็น​ประโยชน์ เรา​ทำ​สิ่ง​สารพัด​ได้ แต่​ไม่ใช่​ทุก​สิ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​เจริญ​ขึ้น​24 อย่า​ให้​ผู้ใด​เห็น​แก่​ประโยชน์​ส่วนตัว แต่​จง​เห็น​แก่​ประ โยชน์​ของ​คน​อื่น ​ คำว่า โอกาสในตอนก่อนหน้านี้ ฉบับแปล 2011 ก็ได้ใช้คำว่า คนสนใจและไม่สนใจ  2ทิโมธี 4:2  2 จง​ประ​กาศ​พระ​วจนะ จง​ทำ​อย่าง​ขะมัก​เขม้น​ทั้ง​ใน​ขณะ​ที่​คน​สน​ใจ​และ​ไม่​สน​ใจ จง​ชัก​ชวน ตัก​เตือน และ​หนุน​ใจ ด้วย​ความ​อดทน​และ​ด้วย​การ​สั่ง​สอน​อย่าง​เต็ม​ที่  หากนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันของคนไทยเราเวลานี้  เรื่องการไว้อาลัยในหลวง ร. 9 เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด แต่เราก็ยังคงทำหน้าที่ประกาศ ในเวลาที่คนไม่สนใจ ในเวลาที่ไม่มีโอกาส เพราะทุกวัน มีคนสูญเสียชีวิตไปโดยไม่ได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า มีคนตกเป็นทาสของมารซาตานทุกวัน มีคนกำลังหาทางออก และแสงสว่างของชีวิต ซึ่งรอไม่ได้ เป็นภารกิจเร่งด่วน ขอให้เราทั้งหลายฉวยโอกาสในวาระเดือนสุดท้ายของปี ที่อะไรก็ดูเงียบซึม ขอให้เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความดีที่ยั่งยืน คือนำคนให้พบกับคำตอบจากพระเจ้า โคโลสี 4:5-6  5 จง​ปฏิบัติ​กับ​คน​ภายนอก​ด้วย​ใช้​สติปัญญา โดย​ฉวย​โอกาส6 จง​ให้​วาจา​ของ​ท่าน​ประกอบด้วย​เมตตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ตอบ​ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน​

Leave a Comment