“พ่อโบราณกับพ่อยุคโลกาภิวัตน์”

มีคำหนึ่งกล่าวว่า บทบาทของพ่อ คือการนำลูกเรียนรู้จักชีวิต และเผชิญกับชีวิตในโลกกว้าง เป็นคำที่มีนัยยะแฝงไว้ด้วยการรับมือกับความกลัวใดๆที่จะเกิดขึ้นกับลูก (ตั้งแต่ยังเล็กจนเติบใหญ่) เมื่อลูกยังเล็ก อ้อมกอดของพ่อคือที่ที่ปลอดภัย แต่เมื่อลูกเติบใหญ่ คำสอนของพ่อที่ติดตัวไป จะเป็นส่วนหนึ่งในการชนะความกลัว  โดยเฉพาะความไม่รู้ทำให้กลัว สุภาษิต 4:1 บุตร​ชาย​ของ​เรา​เอ๋ย จง​ฟัง​คำ​สั่ง​สอน​ของ​พ่อ​เจ้า อย่าง​ตั้งใจ​เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้รับ​ความ​รอบ​รู้  รากศัพท์ภาษาฮีบรูคำว่า รอบรู้ (know understanding)  แปลว่า รู้จักความเข้าใจ  หมายความว่า คำสั่งสอนของพ่อทั้งด้วยคำพูด การกระทำ ท่าที การแสดงออก การแก้ปัญหาต่างๆ คือสิ่งที่จะช่วยก่อให้เกิดความกระจ่าง ขยาย และพัฒนา และส่งผลให้เกิดความเข้าใจ (พ่อเป็นแบบอย่างของลูก) พ่อสามารถนำลูกไปสู่ความรู้ความเข้าใจ แม้กระทั่งเรื่องความรู้ของพระเจ้า และเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นความรู้ที่มีค่ามาก ผู้ชายโบราณมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงโบราณในการเรียนรู้ เพราะผู้ชายไปไหนมาไหนได้สะดวกและปลอดภัยกว่า ผู้หญิงต้องอาศัยผู้ชายปกป้อง เพราะอาจมีอันตรายจากสัตว์ร้าย อันตรายจากคนด้วยกัน ดังนั้น พ่อในยุคโบราณจะมีประสบการณ์มากกว่าแม่ เรื่องโลกกว้าง เรื่องความรอบรู้โลกข้างนอก ความเป็นพ่อในยุคโบราณจึงมีมิติของการเป็นผู้สอนลูกที่แตกต่างจากแม่  เป็นคำถามต่อไปว่า แล้วพ่อในยุคสมัยของเราปัจจุบันนี้ จะทำบทบาทอะไรในการนำลูกเรียนรู้ชีวิตและเผชิญกับโลกกว้าง ลูกบางคนถึงกับพูดว่า  เขาไม่ต้องการพ่อมาสั่งสอนอีกต่อไป ลูกบางคนถึงกับพูดว่า เขาเกลียดพ่อ ลูกบางคนคิดว่าตนเองเรียนรู้มากกว่าพ่อ และมองพ่อเป็นคนโบราณ คำสอนของพ่อล้าสมัย ไม่ทันยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จริงหรือ? ที่เราไม่ต้องการคำสอนของพ่อแล้ว จริงหรือ? ที่คำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ไม่ได้กับคนในยุคอนาคต ข้าพเจ้าไม่เชื่อเช่นนั้น พระคัมภีร์ยังทันสมัยเสมอ และเป็นประโยชน์กับคนเป็นพ่อในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย โดยเฉพาะพ่อที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระเจ้า  โรม 8:14-16 14 เพราะ​ว่า​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้า​ทรง​นำ​ใคร คน​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า15 เพราะ​ว่า​พระ​วิญ​ญาณ​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​มา​นั้น​จะ​ไม่​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​พระ​วิญ​ญาณ​จะ​ทรง​ให้​ท่าน​มี​ฐานะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า โดย​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น​เรา​จึง​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา (พ่อ)”16 พระ​วิญ​ญาณ​นั้น​เป็น​พยาน​ร่วม​กับ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​ว่า เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า  หลักการของพ่อนำลูกสู่ชีวิตและเผชิญกับโลกกว้างยังเหมือนเดิม นั่นคือ นำลูกให้มีชัยชนะเหนือความกลัว เมื่อพ่อเป็นลูกพระเจ้า พ่อสามารถสอนลูกให้เป็นลูกพระเจ้าด้วย  การสอนลูกอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของพ่อที่ใช้เวลากับพระเจ้า เป็นแบบอย่างการเป็นลูกพระเจ้า พ่อที่เป็นคริสเตียนในยุคโลกาภิวัฒน์สามารถมีสติปัญญาในการสอนลูกให้มีความรอบรู้กับชีวิตทุกแง่มุมได้อย่างลูกพระเจ้า สำหรับลูกที่คุณพ่อยังไม่เป็นลูกพระเจ้า จงตั้งเป้าให้พ่อมาเป็นลูกพระเจ้า อย่าเอาแต่คิดว่า เป็นไปไม่ได้ อย่าคิดแต่ว่า เกลียดพ่อ วันพ่อ รักพ่อ

Leave a Comment