“ของขวัญ….ให้กับพระเจ้า”

เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก วันคริสตมาสเป็นวันที่ข้าพเจ้าจะคาดหวังของขวัญจากพระเจ้า  แต่เมื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เปลี่ยนความคิดจากการคาดหวังของขวัญจากพระเจ้า เป็นการจัดหาของขวัญให้กับพระเจ้า  สรรพสิ่งต่างๆเป็นของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีเพียบพร้อมทุกอย่าง พระเจ้าไม่จำเป็นต้องการอะไรจากเรา  พระเจ้าเป็นผู้ประทานของขวัญมากมายให้กับมนุษย์ ในวันคริสตมาส พระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้  เป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับมนุษย์  เพื่อมาตายไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน  แล้วเราจะหาของขวัญแบบไหน  มีราคาพอกันได้อย่างไรมามอบให้กับพระเจ้า  1โครินธ์ 7:2323 ​พระ​เจ้า​ทรง​ซื้อ​ท่าน​ด้วย​ราคา​สูง…. โรม 5:8  8 แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย คือ​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น ​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​ ของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหลาย ไม่สามารถตีเป็นราคาได้ ดังนั้น หากเราจะหาของขวัญที่มีคุณค่า และเทียบเท่า เพื่อเป็นของขวัญ…ให้กับพระเจ้า นั่นก็คือการนำคนให้มาถึงความรอดของพระเจ้า เพราะพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์มากมายให้ได้รับความรอด (น่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุดที่จะเห็นมนุษย์ทุกคนได้รับความรอด  2เปโตร 3:9  9 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​พระ​องค์​ได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัย​ไว้ เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มา​ช้า​นาน ​พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประสงค์​ที่​จะ​ให้​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​พินาศ​เลย แต่​ทรง​ปรารถนา​ที่​จะ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​  คริสตมาสของทุกปี คือเทศกาลส่งของขวัญให้แก่กันและกัน  พระเจ้าทรงส่งของขวัญที่ล้ำค่า  ราคาสูงให้กับเราแล้ว  เราทั้งหลายมีของขวัญ…ให้กับพระเจ้าแล้วหรือยัง นั่นคือดวงจิตวิญญาณของคนที่กำลังจะพินาศ  คนที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี ในพระคัมภีร์เดิม มีเรื่องราวของโยนาห์ที่โกรธพระเจ้าว่า ทำไม พระเจ้าจึงทรงให้ประกาศกับเมืองนีนะเวห์  (เมืองที่มีแต่คนโหดเหี้ยม คนชั่ว คนไม่ดี คนเหล่านี้สมควรถูกทำลาย) โยนาห์หนีการทรงเรียกให้ไปประกาศให้กับเมืองนีนาเวห์(หนีทางเรือ เรือก็จะล่มเพราะพายุ ต้องจับโยนาห์โยนลงทะเลๆจึงจะสงบ  เมื่อโยนโยนาห์ลงทะเล โยนาห์เข้าไปอยู่ในท้องปลาสามวัน ถูกสำรอกที่แผ่นดินแห้ง โยนาห์ทำหน้าที่ประกาศให้คนนีนะเวห์กลับใจ และเมื่อคนนีนะเวห์กลับใจจริงๆ โยนาห์โกรธ ไม่พอใจอย่างยิ่ง และพระเจ้าก็ให้บทเรียนโยนาห์เรื่องต้นละหุ่งที่ตายไป โยนาห์ 4:10-11 10 และ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “เจ้า​หวง​ต้นไม้​ซึ่ง​เจ้า​มิได้​ลง​แรง​ปลูก​หรือ​มิได้​กระทำ​ให้​มัน​เจริญ มัน​งอก​เจริญ​ขึ้น​ใน​คืน​เดียว แล้ว​ก็​ตาย​ไป​ใน​คืน​เดียว​ดุจ​กัน​11 ไม่​สมควร​หรือ​ที่​เรา​จะ​หวง​เมือง​นี​นะเวห์​นคร​ใหญ่​นั้น ซึ่ง​มี​พล​เมือง​มากกว่า​หนึ่ง​แสน​สอง​หมื่น​คน ผู้​ไม่​ทราบ​ว่า​ข้าง​ไหน​มือ​ขวา​ข้าง​ไหน​ มือ​ซ้าย และ​มี​สัตว์​เลี้ยง​เป็น​อัน​มาก​ด้วย” ของขวัญที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่สุด คือการนำคนให้ได้รับความรอด   มา…ให้เราเตรียมของขวัญที่จะมอบให้กับพระเจ้าในวันคริสตมาสนี้ เชิญชวนคนมาโบสถ์กัน

By admin