“เปลี่ยนใหม่…เริ่มใหม่”

ธรรมชาติของปูเสฉวน คือต้องอาศัยในเปลือกหอยขนาดต่างๆ ตามการเจริญเติบโตของมัน เปลือกหอยที่เก่าจะกลายเป็นที่ฝังศพของมัน หากมันไม่ยอมทิ้งเปลือกเก่า เพื่อจะไปหาเปลือกหอยใหม่สำหรับการเติบโตของมัน ปีเก่าเป็นเหมือนเปลือกหอยเก่า ปีใหม่คือประสบการณ์ใหม่ในเปลือกหอยใหม่  ปูเสฉวน จะมีประสบการณ์ใหม่กับเปลือกหอยใหม่ก็ต่อเมื่อมันได้ทิ้งเปลือกหอยเก่าอย่างสิ้นเชิง เช่นเดียวกัน ปีเก่าที่ผ่านมา มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี ซึ่งบางคนอาจยังเอาติดมากับความรู้สึกข้ามปีมาสู่ปีใหม่ พร้อมกับความรู้สึกเก่าๆ เช่น โกรธค้างปี  เสียความรู้สึกข้ามปี ไม่ชอบข้ามปี ประสบการณ์แย่ๆค้างปี ถ้ายังเอาของเก่าค้างปีเก่ามาด้วย แสดงว่า ยังไม่ได้เข้าสู่ปีใหม่ที่แท้จริง แสดงว่า ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลือกหอยใหม่จริง น่าเสียดายที่มีเปลือกหอยใหม่รอคอยให้เราเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ แต่เป็นเพียงการเดินวนไปวนไปรอบๆสำรวจเปลือกหอย อย่างปูเสฉวนที่ขี้กลัว ไม่กล้าทิ้งเปลือกหอยเก่า เข้าสู่เปลือกหอยใหม่ เพราะยังติดอยู่กับความรู้สึกเก่าๆ

อิสยาห์ 43:16,18-19  16 ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ทาง​ใน​ทะเล สร้าง​วิถี​ใน​น้ำ​ที่​มี​อานุภาพ….18 ตรัส​ดังนี้​ว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน 19 ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง

 ทางในทะเล วิถีในน้ำ  คือภาพที่บอกว่า ที่ที่ไม่มีทาง พระเจ้าจะทำให้มีทาง อะไรก็ตามที่เราเคยใช้คำว่า ไม่มีทาง  ปีใหม่นี้จะเป็นมิติใหม่ จะมีทางให้กับเราได้เสมอ

ลูกา 1:37  37 เพราะ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ไม่ได้”

 อย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน นั่นคือประสบการณ์ของความล้มเหลว

พระคัมภีร์กำลังบอกเราว่า ปีใหม่นี้ อย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันและอนาคต  อย่าติดกับอดีต อย่าติดกับประสบการณ์ที่บั่นทอนความเชื่อ

 ดูเถิด คือการบอกว่า จงเปิดตามองใหม่  ดูดีๆ แล้วจะเห็นว่า มันจะไม่เหมือนเดิม  ปีใหม่ จะไม่เหมือนปีเก่าที่ผ่านมา ปีใหม่ จะมาพร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆ

ฮีบรู 11:1 1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​

 เราพร้อมที่จะก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความเชื่ออย่างนี้ไม๊ เราคาดหวังอะไร การเปลี่ยนแปลงใหม่ในทางที่ดีกว่าเดิม ไม่เหมือนเดิม แต่ดีขึ้น  แข็งแรงขึ้น สุขภาพดีขึ้น อาชีพที่มีรายได้มากขึ้น ธุรกิจที่สวนกระแส กิจการต่างๆที่เจริญขึ้น มีเงินมากขึ้น มีคนมาโบสถ์มากขึ้น เก่งขึ้น  สวยขึ้น หล่อขึ้น หนุ่ม สาวขึ้น อะไรหล่ะ ที่เราต้องการให้ดีขึ้น

ถ้าเราคาดหวัง เราวางแผนชีวิตอย่างไร เปลี่ยนวิธีคิดอย่างไร  เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร

เมื่อสามปีที่แล้ว ข้าพเจ้าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ วันนี้ ชีวิตเปลี่ยน และเวลานี้ ก็ยังต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากจุดล่าสุดที่เป็นอยู่ เพื่อจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  วันนี้ สูจิบัตรเขียนว่า วันแรกของปีใหม่ 2017..เราอยู่ที่ไหน  เพื่อจะสำรวจว่า เราอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่เท่าไร เรามาไกลกว่าเดิม และจะไปให้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไม๊ นี่คือวิธีสำรวจตรวจสอบตนเอง เพื่อจะก้าวไปในวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

หนังสือ IT’S ALIVE ของ Christopher Meyer เป็นหนังสือเก่ากว่า 10 ปีได้กล่าวว่า  “Every enterprise either adapts to its environment, or dies” นั่นคือ ท่านจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองหรือท่านจะยอมตายจากไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น   โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้คนพยายามจะหนีตาย คริสตจักรก็จะต้องหนีตายด้วย มิฉะนั้น  เราจะตายยกลำ เพราะเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง

วันนี้ ชีวิตเราดีกว่าเดิม  ดีกว่าปีที่แล้ว ดีกว่าปีก่อนๆ เราเชื่อหรือไม่ว่า ปีใหม่นี้จะดีกว่าปีเก่าที่ผ่านมา

บางคนตั้งเป้าลดน้ำหนักเมื่อปีที่แล้ว วันนี้ลดได้เท่าไร และจะลดมากขึ้นหรือยังเท่าเดิม ของเดิมก็ไม่สำเร็จ ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ วิธีการเดิมไม่ได้ผล บางคนตั้งเป้าจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่วันนี้ ยังไม่ดีขึ้น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีกิน วิธีนอน วิธีพักผ่อนใหม่ วิธีเดิมใช้ไม่ได้ผล บางคนรับใช้ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ค่อยเกิดผล ก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำงาน วิธีแสวงหาการทรงนำ แสวงหาคำตอบจากพระเจ้า  (ต้องอดอาหารอธิษฐานมากขึ้น หรือไม่)

แต่ถ้า ทำแล้วได้ผล ก็อย่าหยุด เหล็กร้อนก็ต้องตีถี่ๆ ต่อเนื่อง เพื่อมิให้ความร้อนเย็นลง รักษาความร้อนรนไว้ และยิ่งมีมากขึ้น

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อให้เราค้นหาให้พบในปีใหม่นี้

สุภาษิต 25:2  2 ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระ​เจ้า​คือ​การ​ซ่อน​สิ่ง​ต่างๆ ไว้ แต่​ศักดิ์ศรี​ของ​พระ​ราชา คือ​การ​ค้น​สิ่ง​ต่างๆ ให้​ปรากฏ

เราทุกคนต่างมีเวลาเท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนในการค้นหาสิ่งที่พระเจ้าทรงซ่อนไว้ให้พบ  หรือใช้เวลาให้ผ่านไปวันๆ

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า สายน้ำไม่คอยท่า กาลเวลาไม่คอยใคร  สายน้ำที่ผ่านไป ไม่เคยหวนกลับมาอีก นั่นหมายความว่า ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน เพียงแต่ว่าใครจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ให้มากที่สุด  หรือพลาดโอกาสไป

คำว่า โอกาส ในภาษากรีก เรียกว่า ไครอส โอกาสที่พระเจ้าทรงเปิดไว้ให้กับคุณคืออะไร

โคโลสี 4:5-6  5 จง​ปฏิบัติ​กับ​คน​ภายนอก​ด้วย​ใช้​สติปัญญา โดย​ฉวย​โอกาส6 จง​ให้​วาจา​ของ​ท่าน​ประกอบด้วย​เมตตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ตอบ​ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน​

คนมากมายอยากได้ยินสิ่งที่เป็นคำตอบ ฟังแล้วสบายใจ มีความหวัง มีพลัง มีกำลังใจ

เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มี  เราไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง หากเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเรา

ขอให้ปีใหม่นี้ เราทุกคนไม่เหมือนเดิม แต่เป็นคนที่มีประสบการณ์ใหม่ๆในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา มีคำพูดที่เปลี่ยนใหม่  อารมณ์เปลี่ยนใหม่ นิสัยเปลี่ยนใหม่ และมีความเชื่อมากขึ้น อาเมน

By admin