“ระวัง…จะกลายเป็นคนโง่ได้”

สุภาษิต 3:11-18 11 บุตร​ชาย​ของ​เรา​เอ๋ย อย่า​ดู​หมิ่น​พระ​ดำรัส​สอน​ของ​พระ​เจ้า หรือ​เบื่อ​หน่าย​ต่อ​พระ​ดำรัส​เตือน​ของ​พระ​องค์ 12 เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​ตักเตือน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก ดัง​บิดา​ตักเตือน​บุตร​ผู้​ที่​เขา​ปีติ​ชื่น​ชม 13 มนุษย์​ผู้​ประสบ​ปัญญา และ​ผู้​ได้​ความ​เข้าใจ เป็น​สุข​จริง​หนอ 14 เพราะ​ผล​ที่​ได้​จาก​ปัญญา ย่อม​ดีกว่า​ผล​ที่​ได้​จาก​เงิน และ​กำไร​นั้น​ดีกว่า​ทองคำ 15 ปัญญา​ประเสริฐ​กว่า​ทับทิม และ​บรรดา​สิ่ง​ที่​เจ้า​ปรารถ นา​จะ​เปรียบ​กับ​ปัญญา​ไม่ได้ 16 ชีวิต​ยืน​ยาว​อยู่​ที่​มือ​ขวา​ของ​ปัญญา และ​ที่​มือ​ซ้าย​มี​ความ​มั่ง​คั่ง​และ​เกียรติยศ 17 ทาง​ของ​ปัญญา​เป็น​ทาง​ของ​ความ​ร่ม​รื่น และ​วิถี​ทั้งสิ้น​ของ​ปัญญา​คือ​สันติภาพ 18 ปัญญา​เป็น​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​แก่​ผู้​ที่​ยึด​เธอ​ไว้ บรรดา​ผู้​ที่​ยึด​เธอ​ไว้​แน่น เรียก​ว่า สบาย

ดูเหมือนคำเตือนที่มาจากพระเจ้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนที่เชื่อฟัง สบาย อายุยืน มั่งคั่ง มีเกียรติยศ พบกับความร่มรื่น สันติภาพ และความสุข ทั้งสิ้นนี้  สรุปได้เป็นคำๆเดียว คือคำว่า  ปัญญา (ฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่ใช่ในสายตาของมนุษย์)

1โครินธ์2:6-7 6 เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​ปัญญา​ใน​หมู่​คน​ที่​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​ก็​จริง แต่​มิใช่​เรื่อง​ปัญญา​ของ​ยุค​นี้ หรือ​เรื่อง​ปัญญา​ของ​อำนาจ​ครอบ​ครอง​ใน​ยุค​นี้ ซึ่ง​จะ​เสื่อม​สูญ​ไป​7 แต่​เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​พระ​ปัญญา​ของ​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เป็น​ข้อ​ลับ​ลึก คือ​พระ​ปัญญา​ซึ่ง​ทรง​ซ่อน​ไว้​นั้น และ​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กำหนด​ไว้​ก่อน​ปฐม​กาล เพื่อให้​เรา​ถือ​ศักดิ์ศรี​ของ​เรา​

1โครินธ์3:18-20  18 อย่า​ให้​ผู้ใด​หลอก​ลวง​ตัวเอง ถ้า​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​คิด​ว่า ตัว​เป็น​คน​มี​ปัญญา​ตาม​หลัก​ของ​ยุค​นี้ จง​ให้​ผู้​นั้น​ยอม​เป็น​คน​โง่ จึง​จะ​เป็น​คน​มี​ปัญญา​ได้ 1​9 เพราะ​ว่า​ปัญญา​ของ​โลก​นี้ เป็น​ความ​โง่​เขลา​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า ด้วย​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า ​พระ​องค์​ทรง​จับ​คน​ที่​มี​ปัญญา​ด้วย​อุบาย​ของ​เขา​เอง 20 และ​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​อีก​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ทราบ​ว่า ความ​คิด​ของ​คน​มี​ปัญญา​เป็น​สิ่ง​ไร้​ประโยชน์

พระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่า ใครโง่…ใครฉลาด…ในสายตาพระเจ้า นั่นคือคนที่คิดว่าตนเองฉลาด โดย เฉพาะการคิดว่า ตนฉลาดกว่าคนอื่น ความคิดที่คิดว่าดีกว่าคนอื่น จะทำให้เกิดเป็นความเย่อหยิ่ง และจากฉลาดจะกลายเป็นโง่  เราอยู่ในยุคที่คนกำลังใช้คำว่า คนโง่กลายเป็นเหยื่อของคนฉลาด จึงทำให้มีความคิดที่ว่าจะไม่ยอมเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่น และทำให้เกิดเป็นการปกป้องตนเองอย่างผิดๆ ผิดก็ไม่ยอมรับผิด โกหกกันไปมาจนไม่รู้จะหาความจริงได้จากตรงไหน สังคมกำลังกลายเป็นสีขาวหมด(เมื่อก่อนเราใช้คำว่า สีเทากับความไม่ชัดเจน คลุมเครือ แต่วันนี้ สังคมกำลังทำทุกอย่างให้กลายเป็นความถูกต้องทั้งหมด ไม่มีอะไรผิด สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกไปหมด เพราะความกลัวที่จะเป็นคนโง่ในสายตาของมนุษย์  และในท้ายที่สุด กลับกลายเป็นคนโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้า  จบเห่….

Leave a Comment