“สปิริต…”

โรม 12:4-8  4 เพราะ​ว่า ใน​ร่างกาย​อัน​เดียว​นั้น เรา​มี​อวัยวะ​หลาย​อย่าง และ​อวัยวะ​นั้นๆ มิได้​มี​หน้าที่​เหมือน​กัน​ฉัน​ใด​5 พวก​เรา​ผู้​เป็น​หลาย​คน​ยัง​เป็น​กาย​อัน​เดียว​ใน​พระ​คริสต์​และ​เป็น​อวัยวะ​แก่​กัน​และ​กัน​ฉัน​นั้น​6และ​เรา​ทุก​คน​มี​ของ​ประทาน​ที่​ต่างกัน ตาม​พระ​คุณ​ที่​ได้​ประทาน​ให้แก่​เรา คือ​ถ้า​เป็น​การ​เผย​พระ​วจนะ ​ก็​จง​เผย​ตาม​กำลัง​ของ​ความ​เชื่อ​7 ถ้า​เป็น​การ​ปรนนิบัติ​ก็​จง​ปรนนิบัติ ถ้า​เป็น​การ​สั่ง​สอน​ก็​จง​สั่ง​สอน​8 ถ้า​เป็น​การ​เตือนสติ​ก็​จง​เตือนสติ ถ้า​เป็น​การ​บริจาค ​ก็​จง​ให้​ด้วย​ใจ​กว้างขวาง ผู้​ที่​ครอบ​ครอง ​ก็​จง​ครอบ​ครอง​ด้วย​เอา​ใจ​ใส่ ผู้​ที่​แสดง​ความ​เมตตา ​ก็​จง​แสดง​ด้วย​ใจ​ยินดี  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคน ที่ได้ตอบสนองเมื่อาทิตย์ที่แล้วด้วยสปิริตของความเป็นครอบครัวเดียวกัน มีพี่น้องส่วนใหญ่แจ้งชื่อไปคริสตจักรทัศนาจรด้วยกันในปีนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกลึกๆกับอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อน ไหวในท่ามกลางพวกเรา ข้าพเจ้าเรียกมันว่า สปิริต  ทำให้เราไม่ติดอยู่กับสถานที่ สปิริตทำให้เรามองที่ใจมากกว่ากายภายนอก และนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ครอบครัวเดียวกัน (หัวข้อคริสตจักรทัศนาจรปีนี้) เริ่มต้นที่นี่ จากจุดสตาร์ทก่อนถึงวันเดินทาง เราจะเห็นอะไรบางอย่าง สปิริตของความเป็นครอบครัวเดียวกัน  ขอพระเจ้าทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณพวกเราทุกคนให้มองเห็น ให้สัมผัส ในมิติใหม่  นอกจากการเป็นครอบครัวของพระเจ้าในท่ามกลางพวกเราจะพัฒนาขึ้นแล้ว เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของความเป็นพระกายของพระคริสต์ของแต่ละคน ในภาพของอวัยวะที่ประกอบกันเป็นร่างกายเดียวก็จะเด่นชัดขึ้นด้วย 1โครินธ์ 12:12-15,22-27  12 ถึง​กาย​นั้น​เป็น​กาย​เดียว ​ก็​ยัง​มี​อวัยวะ​หลาย​ส่วน และ​อวัยวะ​เหล่า​นั้น​แม้​จะ​มี​หลาย​ส่วน​ก็​ยัง​เป็น​กาย​เดียว​กัน​ฉัน​ใด ​พระ​คริสต์​ก็​ทรง​เป็น​ฉัน​นั้น13 เพราะ​ว่า​ถึง​เรา​จะ​เป็น​พวก​ยิว หรือ​พวก​กรีก เป็น​ทาส​หรือ​มิใช่​ทาส​ก็​ตาม เรา​ทั้ง​หลาย​ได้รับ​บัพติศมา​โดย​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​เข้า​เป็น​กาย​เดียว​กัน และ​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​นั้น​ซาบซ่าน​อยู่ 14 เพราะ​ว่า​ร่างกาย​มิได้​ประกอบด้วย​อวัยวะ​เดียว แต่​ด้วย​หลาย​อวัยวะ​15 ถ้า​เท้า​จะ​พูด​ว่า “เพราะ​ข้าพเจ้า​มิได้​เป็น​มือ ข้าพเจ้า​จึง​ไม่ได้​เป็น​อวัยวะ​ของ​ร่างกาย​นั้น” เท้า​จะ​ไม่​เป็น​อวัยวะ​ของ​ร่างกาย​เพราะ​เหตุ​นั้น​ก็​หา​มิได้​…​22 ที่​จริง​อวัยวะ​ที่​เรา​เห็น​ว่า​อ่อนแอ เรา​ก็​ขาด​เสีย​ไม่ได้​23 และ​อวัยวะ​ที่​เรา​ถือ​ว่า​มี​เกียรติ​น้อย เรา​ก็​ยัง​ทำ​ให้​มี​เกียรติ​ยิ่งขึ้น และ​อวัยวะ​ที่​ไม่​น่าดู​นั้น เรา​ก็​ทำ​ให้​น่าดู​ยิ่งขึ้น​24 เพราะ​ว่า​อวัยวะ​ที่​น่าดู​แล้ว ​ก็​ไม่​จำเป็น​ที่​จะต้อง​ตกแต่ง​อีก แต่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​อวัยวะ​ของ​ร่างกาย​เสมอ​ภาค​กัน ทรง​ให้​อวัยวะ​ที่​ต่ำ​ต้อย​เป็น​ที่​นับ​ถือ​มาก​ขึ้น​25 เพื่อ​ไม่ให้​มี​การ​แก่งแย่ง​กัน​ใน​ร่างกาย แต่​ให้​อวัยวะ​ทุก​ส่วน​พะวง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​26 ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​เจ็บ อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​เจ็บ​ด้วย ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​ได้รับ​เกียรติ​อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย 27 ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​นั้น  ​มีคนถามว่า เราจะย้ายโบสถ์ไปนมัสการวันอาทิตย์นั้นที่ชายทะเลเลยได้ไม๊ คำตอบอยู่ที่คำว่า สปิริต ของการเป็นกายเดียวกัน

Leave a Comment