“หายไปไหนกัน”
มัทธิว 24:3-5 ….3 เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลง”4 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง5 ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป… มัทธิว24:36-44 36 “แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว37 ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น38 เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา39 และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น40 เมื่อนั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง41 หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง42 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหน43 จงจำไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหน เขาจะตื่นอยู่และระวัง ไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้44 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา นี่เป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าที่กล่าวถึงการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมา เป้าหมายของการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่สำคัญคือการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้า ในพิธีมหาสนิท (การกินขนมปังและน้ำองุ่นด้วยกัน) เราเรียกว่า การร่วมโต๊ะกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมักจะอ่านจากพระคัมภีร์ 1โครินธ์11:23-26 และจบลงที่คำว่า 26 เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา พิธีมหาสนิทที่เรากินขนมปังไร้เชื้อกับน้ำองุ่น ในคริสตจักรวันอาทิตย์เป็นการจัดการแบบประหยัดเวลา รวดเร็ว สะดวก แต่ในวัฒธรรมของคนยิวในยุคนั้น คือการร่วมโต๊ะอาหารด้วยกันจริงๆ กินจริง แบบเป็นมื้ออาหารมื้อหนึ่งเลย ขนมปังและน้ำองุ่น คืออาหารหลักของคนในพื้นเพการกินในยุคนั้น พิธีมหาสนิทเริ่มต้นจากวันสุดท้ายของคนอิสราเอลที่เตรียมตัวเดินทางออกจากอียิปต์ (ดินแดนทาส สู่เสรีภาพใหม่) เส้นทางชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของเราทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรของพระคริสต์ คือการเดินทางด้วยกัน อย่างครอบครัวเดียวกัน หากประยุกต์กับเราทั้งหลายในประเทศไทย ข้าวเหนียวจากหม้อเดียวกัน ส้มตำจากครกเดียวกัน คือการร่วมโต๊ะกันและกันเพื่อการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เข้ากับบริบทความเป็นคริสเตียนไทย โอกาสอย่างนี้ เราจะหาได้ที่ไหน ก็ที่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ที่เราทุกคนเป็นสมาชิก วันที่ 16 กรกฏาคมนี้ เราจะมานมัสการเช้าแปดโมงเพื่อจะไปปิกนิคมื้อเที่ยง ทานอาหารด้วยกันนอกสถานที่ คนที่ไม่ใช่สมาชิกเขาจะไม่รู้ว่า เราหายไปไหนกัน มีแต่เราที่เป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้น ที่จะรู้ว่า เราหายไปไหนกัน ถ้าพระเยซูเสด็จมา เราก็จะถูกรับไปด้วยกัน ไม่ต้องพบกับคำว่า “หายไปไหนกัน” เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ไปไหนไปด้วยกัน เพราะฉะนั้น นี่คือการซ้อมการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางคนในครอบครัวของพระเจ้า พี่น้องเตรียมตัว วันอาทิตย์ที่ 16กรกฎาคมนี้ไปด้วยกัน อย่าลืมนะค่ะ

Leave a Comment