“ทุกคน…มีส่วนร่วม”

“เบี้ยสีดำ” ใช้เรียกผู้หญิงอัฟริกันในยุค 60-70 เพื่อดูถูก และมีบริษัทมากมายที่ถูกบังคับให้ต้องว่าจ้าง “ผู้หญิงเบี้ยสีดำ” ผู้หญิงเหล่านี้รู้สึกโกรธ ไม่พอใจและคิดว่า เธอเป็นใครบางคนที่ถูกจับวางเอาไว้ในที่ที่ไม่ต้องการเธอ “เบี้ยสีดำ” รู้สึกโกรธเพราะความเชื่อที่ว่าเธอถูกว่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และสิ่งนี้ตกทอดมาถึงนักศึกษาชาวอัฟริกัน-อเมริกันที่เรียนในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่า เป็น “เบี้ยสีดำ” ทำให้คนเหล่านี้ไม่เชื่อว่าเขาเป็นนักเรียนในสถานที่เหล่านั้นด้วยการรับรองเท่าเทียมกับคนผิวขาว “เบี้ยสีดำ” เหล่านี้เป็นกลุ่มคน ไม่ใช่บุคคลเฉพาะของคนใดคนหนึ่ง และในความเป็นจริงของทุกชีวิต ไม่มีใครอยากเป็น “เบี้ยสีดำ” ของสังคมใดก็ตาม และแน่นอน บรรยากาศในคริสตจักรต้องไม่มี “เบี้ยสีดำ” เกิดขึ้น มีคนมากมายที่ถูกทอดทิ้งเมื่อ “รูปร่างทางสังคม” ของคนเหล่านั้นไม่จับคู่เข้ากับ “รูปร่างทางสังคม”ของที่ประชุม  ผู้คนเฝ้ารอคอยที่จะมีส่วนร่วม….(แปลจากหนังสือชื่อ สังคมออร์แกนิค Organic Community) มีหนังสืออีกเล่มชื่อว่า “พระองค์เป็นผู้ชมแต่เพียงผู้เดียว” หมายความว่า พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้มองดู เราทุกคนเป็นผู้ที่ต้องมีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้า  คริสตจักร คือผู้เชื่อ ไม่ใช่ตัวอาคาร สถานที่ถูกเรียกว่า คริสตจักร เพราะมีผู้เชื่อมารวมตัวกันทำกิจกรรม นมัสการ เรียนพระคัมภีร์  ทำกลุ่มเซลล์ ไม่ว่าจะทำอะไร เป้าหมายคือทุกคนที่อยู่ในเวลานั้น คือผู้มีส่วนร่วม ไม่ใช่ “เบี้ยสีดำ” ไม่ใช่ถูกใช้ให้เป็นหมากตัวหนึ่งเพื่อให้กิจกรรมนั้นๆสำเร็จ หรือสร้างความรู้สึกดีให้กับผู้จัดทำกิจกรรม  ผู้จัดทำกิจกรรมอาจเป็นบางคนในท่ามกลางพวกเรา (ไม่ใช่ผู้รับใช้เต็มเวลาที่จะต้องเป็นคนทำ) นับจากนี้เป็นต้นไป คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 จำเป็นจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนพี่น้องในท่ามกลางพวกเราให้มามีส่วนร่วมในการจัดทำรายการ วางแผนงานคริสตมาส วันพ่อ วันแม่  วันวัยรุ่น และแม้กระทั่งการประกาศ ออกไปเข้าชุมชน ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อคริสตจักรเราด้วย ที่ทุกคนจะมีภาระใจริเริ่มทำอะไรในคริตจักรมากขึ้น เราต้องการมันสมอง ความสามารถของพี่น้องมาช่วยกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคริสตจักรไปข้างหน้า  ขอให้เราอธิษฐานอย่างจริงจังในเรื่องนี้ การพยายามที่จะให้พี่น้องทุกคนได้ออกไปใช้เวลาด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ 16 กค.นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลาด้วยกัน ได้รู้จักกัน ได้ผ่อนคลาย ละลายพฤติกรรมของกันและกัน ที่จะแบ่งปัน พูดคุยกัน ในบรรยากาศที่ดีๆ ไม่เร่งรีบ ในวันหยุด วันสะบาโต วันพักผ่อน และรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกัน  พระเจ้าทรงกำหนดพิมพ์เขียวไว้ให้ใจสมานเพชรเกษม 11 แล้ว และเราทุกคน (ขอย้ำ คำว่า ทุกคน) อยู่ในแผนการของพระเจ้าแน่นอน เวลาที่จะมีส่วนร่วมอยู่ตรงหน้าพี่น้องแล้ว เอเฟซัส 4:15-16 15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ความ​จริง​ด้วย​ใจ​รัก เพื่อ​จะ​จำเริญ​ขึ้น​ทุก​อย่าง​สู่​พระ​องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ คือ​พระ​คริสต์​16 คือ​เนื่องจาก​พระ​องค์​นั้น ร่างกาย​ทั้งสิ้น​ที่​ติดต่อ​สนิท​และ​ประสานกัน​โดย​ทุกๆ ข้อ​ต่อ​ที่​ทรง​ประทาน ได้​จำเริญ​เติบโต​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก เมื่อ​อวัยวะ​ทุก​อย่าง​ทำงาน​ตาม​ความ​เหมาะสม​แล้ว​

Leave a Comment