“วันนี้…เป็นวันครอบครัว(ภาคพิเศษ) ”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้เป็นวันพิเศษ วันครอบครัว ที่เรานัดกันนมัสการพระเจ้าเช้ากว่าปกติ (แปดโมงเช้า) จากเวลาปกติ (สิบโมงเช้า) การแต่งตัวของเราก็แบบชิลๆ เพื่อจะไปปิกนิคกันนอกสถานที่ เพื่อจะใช้เวลาด้วยกัน (เดินตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง) และไปทานมื้อเที่ยงที่บางกระเจ้า (ปูเสื่อ จกข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้ง(เจ้าดังสุดอร่อยจากตลาดบางแค) ส้มตำ(สุดอร่อยจากฝีมือพี่น้องกันเอง และอะไรๆอีกมากมายที่พี่น้องอยากจะซื้อ อยากจะเอามาแจม จะเป็นน้ำพริก ขนมนมเนย ได้เลย) ว่าแต่ว่า อย่าจ่ายจนกระเป๋าฉีกนะค่ะ  อย่างนี้ไม่ดีไม่ดี)  ผลไม้ที่ทางคริสตจักรจัดให้ จะมี ลำใย ลองกอง มะม่วงเขียวเสวยสุก สละ(เนินวง)  ส่วนกิจกรรมต่างๆก็จัดให้ตามที่พี่น้องกรอกใบสำรวจ ข้อเสนอแนะมา เท่าที่ทราบ พี่น้องที่นัดๆกันไป ได้ยินว่า ประมาณร้อยได้ เราเตรียมอาหารสำหรับร้อยคนแบบเกินๆเผื่อนั่งกินเล่นกันช่วงบ่าย คนที่ตัดสินใจทันทีวันนี้ก็ไปได้ค่ะ ใครขี่จักรยานได้ ก็ขี่ ใครอยากเดิน ก็เดิน มีร่มไม้หลบแดดพอสมควร (อธิษฐานขอให้อากาศดีตลอดทั้งวันนี้ ไม่มีฝน อาเมน) ขอให้พระวจนะขอพระเจ้าเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำเร็จดังนี้

กิจการ 4:32 32 คน​ทั้ง​ปวง​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่งของ​ที่​ตน​มี​อยู่​เป็น​ของ​ตน แต่​ทั้งหมด​เป็น​ของ​กลาง

สดุดี 133:1-3 1 ดู​เถิด ซึ่ง​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ​ก็​เป็น​การ​ดี และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่าใด 2 เหมือน​น้ำ​มัน​ประเสริฐ​อยู่​บน​ศีรษะ​ไหล​อาบ​ลง​มา​บน​หนวด​เครา บน​หนวด​เครา​ของ​อา​โรน ไหล​อาบ​ลง​มา​บน​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน 3 เหมือน​น้ำค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมน ซึ่ง​ตก​ลง​บน​เทือกเขาศิ​โยน เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​บังคับ​บัญชา​พระ​พร​ที่​นั่น คือ​ชีวิต​จำเริญ​เป็น​นิตย์​

ยอห์น 17:21 21 เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดังที่​พระ​องค์ คือ​พระ​บิดา​ทรง​สถิต​ใน​ข้า​พระ​องค์ และ​ข้า​พระ​องค์​ใน​พระ​องค์ เพื่อให้​เขา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​กับ​พระ​องค์ และ​กับ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย เพื่อ​โลก​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา​

เอเฟซัส 4:13 13 จนกว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จนกว่า​เรา​จะ​โต​เป็น​ผู้ใหญ่​เต็มที่ คือ​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​คริสต์​

เอเฟซัส 4:3 3 จง​เพียร​พยายาม​ให้​คง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ทรง​ประทาน​นั้น​ด้วย​สันติภาพ​เป็น​พันธนะ​

โรม 15:5-6 5 ขอ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​เพียร​และ​ความ​ชู​ใจ ทรง​โปรด​ช่วย​ให้​ท่าน​มี​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ตาม​อย่าง​พระ​เยซู​คริสต์​6 เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พร้อม​ใจ​กัน​สรรเสริญ​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​เป็น​พระ​บิดา​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​

Leave a Comment