“ผู้รับใช้ของพระคริสต์…กับพลังชีวิต”

เมื่อพูดถึงที่มาของพลังงานของร่างกาย ก็คืออาหารประจำวัน  อาหารของเมื่อวานก็เป็นพลังงานของเมื่อวาน  ถ้าเกินก็จะกลายเป็นไขมันส่วนเกิน น้ำตาลส่วนเกิน อะไรที่เกินๆไม่พอดีก็จะไม่ดีต่อสุขภาพ  อาหารวันนี้ ก็เป็นพลังงานของวันนี้  อาหารของวันพรุ่งนี้ก็สำหรับพรุ่งนี้  ในคำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้า จึงมีตอนหนึ่งว่า “…ขอทรงประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในกาลวันนี้…”

มัทธิว 6:11  11 ขอ​ทรง​โปรด​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ใน​กาล​วันนี้ (Now)

ลูกา 11:3  3 ขอ​ทรง​โปรด​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทุกๆ วัน​ (Day by day)

พระเยซูทรงสอนคำว่า “พรุ่งนี้” กับคำว่า “วันนี้” แตกต่างกันที่ “พรุ่งนี้” ไม่ใช่สำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ ไม่มีประโยชน์สำหรับวันนี้ แต่วันนี้ สามารถทำให้เราไปถึงวันพรุ่งนี้ได้ จึงมีคำว่า จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ในทางตรงกันข้าม คำว่า พรุ่งนี้ หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็อาจถูกนำมาบั่นทอนพลังชีวิตในวันนี้ของคนจำนวนไม่น้อย พระเยซูคริสต์ทรงตรัสอย่างนี้ว่า

มัทธิว 6:34  34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​

พระเยซูทรงสอนเรื่องความกระวนกระวายของมนุษย์มักจะเอาอนาคตมาถมทับในปัจจุบัน  คำว่า “พรุ่งนี้” หมายถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง คนมักจะเป็นทุกข์ และถูกบั่นทอนพลังชีวิต เพราะความกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกิน จะเอาอะไรดื่ม หมายถึงเรื่องของปากท้อง โดยเฉพาะเรื่องของเงินทอง ที่ทำให้เป็นเหตุของการห่างไกลจากความเชื่อ

1ทิโมธี 6:10  10 ด้วย​ว่า​การ​รัก​เงิน​ทอง​นั้น​เป็น​มูล​ราก​แห่ง​ความ​ชั่ว​ทั้ง​มวล และ​เพราะ​ความ​โลภ​นี่​แหละ จึง​ทำ​ให้​บาง​คน​ห่างไกล​จาก​ความ​เชื่อ และ​ตรอมตรม​ด้วย​ความ​ทุกข์​

คำว่า เงินในอนาคต หมายถึงยังไม่มี แต่เอามาใช้ก่อน ก็ทำให้เป็นหนี้สิน ก็เป็นทุกข์  แต่บางคนก็คิดถึงความไม่มีเงินในปัจจุบัน ให้เป็นความไม่มีในอนาคตไปด้วย นี่ก็เป็นทุกข์ จนไม่กล้าที่จะใช้เงิน  กลัวที่จะไม่มี กลัวที่จะลดลง กลัวจะหมดไป และกลัวจะหาใหม่ไม่ได้

พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัว  เป็นมื้ออาหารสำหรับเด็ก ขนมปังห้าก้อนจะมีขนาดเล็กแค่ไหน และปลาสองตัว จะตัวเล็กขนาดไหน  แต่เมื่อมาอยู่ในมือของพระเยซูคริสต์เจ้า  ขนมปังห้าก้อน และปลาสองตัว(เล็กๆ) สามารถแบ่งออกไปเลี้ยงคนห้าพันคนและยังเหลือเก็บอีกสิบสองกระบุง

มัทธิว 14:16-21 16 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​สาว​กว่า “เขา​ไม่​จำเป็นต้อง​ไป​จาก​ที่นี่ พวก​ท่าน​จง​เลี้ยง​เขา​เถิด”17 พวก​สาวก​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ที่นี่​พวก​ข้า​พระ​องค์​มี​แต่​ขนม​ปัง​เพียง​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว​เท่านั้น”18 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เอา​อาหาร​นั้น​มา​ให้​เรา​เถิด”19 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​สั่ง​ให้​คน​เหล่า​นั้น​นั่ง​ลง​ที่​หญ้า เมื่อ​ทรง​รับ​ขนม​ปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ปลา​สอง​ตัว​นั้น​แล้ว ​ก็​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ฟ้า​สวรรค์ ถวาย​คำ​สาธุการ และ​หัก​ส่ง​ให้​เหล่า​สาวก เหล่า​สาวก​ก็​แจก​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​20 เขา​ได้​กิน​อิ่ม​ทุก​คน ส่วน​เศษ​อาหาร​ที่​ยัง​เหลือ​นั้น เขา​เ​ก็​บ​ไว้​ได้​ถึง​สิบ​สอง​กระบุง​เต็ม​21 ฝ่าย​คน​ที่​ได้​รับประทาน​อาหาร​นั้น​มี​ผู้ชาย​ประมาณ​ห้า​พัน​คน มิได้​นับ​ผู้หญิง​และ​เด็ก​

เราลองดูในตู้เย็นของเราว่า เรามีอาหารมากกว่าขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวไม๊  ลองดูเงินในกระเป๋าของเรามีพอที่จะซื้ออาหารมากกว่าขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวไม๊  ข้าพเจ้ามั่นใจว่า คนที่มีเงินน้อยที่สุดในท่ามกลางเรา หรือไม่มีเลย คุณก็ยังสามารถมีอาหารที่มากกว่าขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว  แต่…..สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่มั่นใจก็คือ  สิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่เราครอบครองอยู่ ตอนนี้ อยู่ในมือของใคร

มีเพลงหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบ เป็นภาษาอังกฤษ คือเพลง  I don’t know about tomorrow but I know who hold the future and I know who hold my hands. แปลว่า ฉันไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ฉันรู้ว่าใครคือคนที่ควบคุมอนาคต และมือของใครคนนั้นที่กุมอนาคต กำลังจูงมือฉันให้เดินไป อาเมน

มีคำว่า  พระเจ้าจะไม่พาเราไปในที่ที่พระคุณของพระองค์ไปไม่ได้ถึง พระคุณหมายถึงสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับ นั่นคือ เราจะได้รับ แม้เราจะไม่สามารถ ไม่เก่ง ไม่สวย ไม่หล่อ  ไม่เหมาะ ไม่สมควรจะได้รับ แต่เราจะได้รับ

บางคนกำลังเป็นทุกข์ กระวนกระวายกับอนาคตของเงินในกระเป๋าว่ามันกำลังจะหมดไป บางคนกำลังกระวนกระวายกับงานที่กำลังเกษียร บางคนกำลังกระวนกระวายกับสถานะที่ตนเองกำลังเป็นอยู่ อายุที่มากขึ้น หรือสุขภาพที่แย่ และสิ้นหวังกับวันพรุ่งนี้  ความกระวนกระวายและความทุกข์ใจ ความสิ้นหวัง ทำให้หลายคนรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาในการดำเนินชีวิตเลย  ความเชื่อแทบจะหายไปหมด

อ.เปาโลในขณะที่ติดคุก ได้เขียนจดหมายหนุนใจคริสเตียนเมืองฟิลิปปีที่ไม่ได้ติดคุกเหมือนกับอ.เปาโล แต่ความรู้สึกเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตชีวาเลย อ.เปาโลจึงต้องหนุนใจด้วยคำว่า….

ฟิลิปปี 4:4-7 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว​6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

อะไรทำให้เปาโลที่อยู่ในคุกสามารถหนุนใจคนอยู่นอกคุกได้ นั่นคือ สันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ ได้คุ้มครองจิตใจและความคิดของเปาโล  ทำให้สามารถเผชิญกับทุกสิ่งได้ และยังรับการเสริมกำลังจากพระเจ้าด้วย

ฟิลิปปี 4:11-13 11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น​12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด  ผู้รับใช้ของพระคริสต์  ไม่เคยที่จะหมดพลังชีวิต  แต่ยังรับการเสริมพลังชีวิตจากพระเจ้าได้เสมอ

พลังชีวิต (หลักของผู้ก่อตั้งซาเทียร์โมเดลใช้เพื่อบำบัดผู้ป่วยทางจิตเวช หรือแม้แต่คนปกติ) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นฟูคน โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวช และไม่เพียงผู้ป่วยทางจิตเวชเท่านั้น เราทุกคนก็มีโอกาสที่จะป่วยทางจิตใจได้  พลังชีวิตที่ว่าคือกุญแจสำคัญ การป่วยของจิตใจก็เป็นอะไรที่ทำให้พลังชีวิตถูกผลาญไปด้วยเช่นกัน

พระคัมภีรืได้กล่าวถึงการใช้พลังชีวิตของคริสเตียนอย่าง อ.เปาโลผู้เป็นเจ้าของสำนวนว่า

ฟิลิปปี 4:13 13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

I can do all things through him who strengthens me.

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า เปาโลตกผลึกความคิดนี้มาจากสิ่งพระธรรมอิสยาห์ที่พระเยซูได้อ่าน และตรัสว่า สิ่งนี้สำเร็จแล้ว ในพระเยซูคริสต์ และผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางเดียวกันกับพระองค์

ลูกา 4:18-19,21  18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​คน​ยากจน ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​ให้​ร้อง​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​เชลย ให้​ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ให้​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​เป็น​อิสระ 19 และ​ให้​ประกาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เป็นเจ้า…. 21 ​พระ​องค์​จึง​เริ่ม​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “คัมภีร์​ตอนนี้​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​ท่าน​ก็​สำเร็จ​ใน​วันนี้​แล้ว”

สัญญาณของพลังชีวิต  แสดงออกในชีวิตผู้รับใช้ของพระคริสต์ ได้แก่….

1.มีข่าวดี ลูกา 4:18ก

18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​คน​ยากจน ​

ในสมัยพระเยซู คนยิวส่วนใหญ่เป็นคนยากจน เพราะไหนจะเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรม ไหนจะต้องจ่ายภาษี ถูกรีดภาษี รีดแล้วรีดอีก อย่างที่เราได้เห็นในหนังเรื่อง Nativity กำเนิดของพระเยซู  ที่มีการรีดภาษี เมื่อไม่มีจ่าย ก็จะยึดสัตว์ใช้งาน ไปจนถึงลูกสาว ลูกชายของครอบครัวนั้นๆ เพราะฉะนั้น สำหรับคนยิวในเวลานั้น ชีวิตมีแต่ข่าวร้าย เพราะมองไม่เห็นโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้เลย มีแต่จะจนลงไปเรื่อยๆ  เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือคนของพระองค์  มีถ้อยคำ มีความหวัง ในถ้อยคำที่ทำให้คนยากจนเลิกที่จะมองสถานะยากจนของตนเอง แต่กลับมองความยากจนที่ควรมอง คือความบกพร่องฝ่ายวิญญาณ

มัทธิว 5:3 3 “บุคคล​ผู้ใด รู้สึก​บกพร่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา

คำว่า บกพร่องฝ่ายวิญญาณ ในภาษากรีกใช้คำว่า  Poor in spirit  นั่นหมายถึงความยากจนที่แท้จริง  ไม่ใช่ การไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตัดสินความยากจนและความขัดสน  แต่การบกพร่องฝ่ายวิญญาณต่างหาก คือความยากจนที่แท้จริง และถ้าเรารู้สึกว่า เราบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ความสุขจะเกิดขึ้น แม้เราจะไม่มีเงิน ไม่ร่ำรวย หรือแม้กระทั่งไม่มีจะกิน ความสุขจะทำให้เรามีพลังชีวิตที่จะทำอะไรๆได้อีกมากมาย  น่าสนใจว่า การรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ นำความสุขใจเข้ามาทันที และนี่คือข่าวดีที่แท้จริง คนที่มีพลังชีวิตจะมีข่าวดี และผู้รับใช้ของพระคริสต์…มีข่าวดีเสมอ

คนที่มีข่าวดี ปัญหาไม่ใช่ปัญหา แต่จะมีทางออกของปัญหาตลอดเวลา แต่คนที่มีแต่ปัญหา ยังไม่ทันทำอะไรก็มีปัญหา มองเห็นแต่ปัญหา นั่นไม่ใช่วิถีของผู้รับใช้ของพระคริสต์…ที่มีพลังชีวิต

บางคนไม่รู้ตัวว่า พลังชีวิตของตัวเองกำลังเหลือแต่เม็ดเดียว  เวลาเราใช้คำว่า เหลือแบตอยู่เม็ดเดียว แสดงว่า คุณไม่สามารถจะใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสารปกติได้ คุณสงวนพลังงานของโทรศัพท์นั้นไว้ใช้แค่ยามฉุกเฉินเท่านั้น  ด้วยวิธีอะไร  บางคน ปิดมือถือ งดสื่อสาร หรือไม่ก็แบตฯหมด ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้

เราเคยเจอคนที่แบตหมด ด้านอารมณ์ ด้านความรู้สึกไม๊ (หลายคนไม่กล้าเข้าใกล้) เพราะการสื่อสารล้มเหลว คุยกับใครไม่รู้เรื่อง มีแต่หาเรื่องอย่างเดียว  ไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยิน และเข้าใจผิดมากกว่าเข้าใจถูก  ข่าวดีกลายเป็นข่าวร้าย  อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง เพราะพลังชีวิตในตัวมันถูกใช้ไปโดยไม่ได้รับการเติมเต็ม น่าสนใจว่า ในประโยคแรกของคำเผยพระวจะของอิสยาห์ตอนนี้ที่พระเยซูได้อ่าน เริ่มต้นด้วยคำว่า

18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า

คำว่า อยู่เหนือ  รากศัพท์ภาษากรีก ใช้คำว่า เอฟ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ เวลา และการเรียงลำดับความสำคัญ  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสถึงการเรียงลำดับความสำคัญที่ทำให้คนที่กระวนกระวายกับชีวิตสามารถหลุดพ้นจากความขาดแคลน

มัทธิว   6:33 33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้

ผู้รับใช้ของพระคริสต์ที่ใช้พลังชีวิตอย่างคนที่มีข่าวดีเสมอ  ไม่เคยขาดแคลนสิ่งดี และแผ่นดินของพระเจ้าคือข่าวดีสำหรับเขาก่อนข่าวดีใดๆ

คำว่า พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ถูกเรียกว่า ข่าวดี Good  News ในภาษากรีกใช้คำว่า อูแวงแกลิออน  Evangelicalism แปลว่า ประกาศข่าวดี ผู้รับใช้ของพระคริสต์ที่มีพลังชีวิต เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ ข่าวดีของพระเยซูคริสต์ทำให้คนที่สิ้นหวังที่สุดมีความหวังกลับมาได้ ไม่มีคำว่าสิ้นหวัง

นอกจากนี้ พลังชีวิตยังแสดงออกในด้าน…

2.มีเสรีภาพ ลูกา 4:18ข

…พระ​องค์​ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​ให้​ร้อง​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​เชลย…

คำที่คนพูดยากมากที่สุด คือคำว่า ขอโทษ กับ ยกโทษ  นั่นคือไม่มีเสรีภาพในการให้อภัย หรือรับการให้อภัย  เป็นเหมือนเชลย สถานะเชลย คือไม่สามารถทำในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองได้  และถึงขนาดสูญเสียตัวตนของตนเองไป

ในสมัยโบราณ เชลย จะถูกกวาดต้อนไปอยู่ในต่างประเทศ และต้องถูกเปลี่ยนชื่อ ต้องถูกบังคับให้เป็นคนอีกคน เพื่อทำลายความเชื่อ ความหวัง ของคนที่เป็นเชลย เชลยบางคนต้องถูกโกนหัว ถูกควักลูกตา ถูกทำให้เป็นตัวตลก ต้องทำงานหนักไม่มีวันพัก ไม่มีวันหยุด  เหมือนคนในยุคของเราส่วนใหญ่ที่ตกเป็นทาสของการงาน การเรียน  (เรากำลังถูกหลอกให้เป็นเชลยกับสิ่งเหล่านี้ ทำให้ไม่มีเสรีภาพที่แท้จริง หรือเปล่า

ในสมัยสงครามเมื่อในอดีต มีคำ P.O.W. (Prisoner of War) เป็นเชลยในค่ายกักกันของเยอรมัน  เมื่อฝ่ายพันธมิตร ยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีได้ เยอรมันพ่ายแพ้สงคราม และในช่วงนั้น คนที่เป็นเชลยในค่ายกักกันไม่รู้ว่า เยอรมันแพ้แล้ว พวกเขาไม่ได้เป็นเชลยอีกต่อไปแล้ว ทหารเยอรมันที่เฝ้าเชลยมีท่าทีที่เปลี่ยนไป เพราะทหารพวกนั้นรู้ว่าตัวเองแพ้สงคราม เชลยไม่เป็นเชลยอีกต่อไป พวกเชลยก็งงๆ กับท่าทีของทหารเยอรมัน แต่เนื่องจากไม่มีใครประกาศอิสรภาพนี้ให้พวกเชลยได้รู้ พวกเชลยก็ยังดำเนินชีวิตอย่างเชลย  จนวันหนึ่ง ฝ่ายพันธมิตรเดินทางมาถึงค่ายกักกัน และประกาศอิสรภาพนี้ (ที่มีมาเป็นเดือนแล้ว) พวกเชลยถึงจะเฮ แฮปปี้ )

ทำนองเดียวกัน วันนี้ มารได้พ่ายแพ้แล้วที่กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า แต่คนมากมายที่มารกักกันอยู่ไม่รู้ ว่าเสรีภาพได้เกิดขึ้นแล้ว มารได้หลอกคนมากมายให้ยังดำเนินชีวิตเป็นเชลยของมัน  คริสเตียนคือทหารของพระเยซูคริสต์ที่จะทำการประกาศอิสรภาพนี้แก่บรรดาเชลย  แต่ก็มีคริสเตียนบางคนที่นอกจากจะไม่ประกาศแล้ว ยังกลับดำเนินชีวิตอย่างเชลย(ทาส)อีก

กาลาเทีย 5:1 1 เพื่อ​เสรีภาพ​นั้นเอง ​พระ​คริสต์​จึง​ได้​ทรง​โปรด​ให้​เรา​เป็น​ไท เหตุ​ฉะนั้น​จง​ตั้ง​มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม​แอก​เป็น​ทาส​อีก​เลย

นั่นเพราะคริสเตียนที่ยังเป็นทาส ขาดพลังชีวิตที่จะประกาศอิสรภาพให้กับตัวเอง   พลังชีวิตคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา   เรากำลังทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงาน  หยุดการเคลื่อนไหว? พระคัมภีร์เตือนว่า อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย อย่าดับพระวิญญาณ  พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เติมพลังชีวิตให้กับผู้เชื่อทุกคน  เมื่อพระองค์เคลื่อนไหว พลังชีวิตเกิดขึ้น

ผู้รับใช้ของพระคริสต์ จะรู้จักใช้พลังชีวิต เพื่อทำให้คนที่มองไม่เห็น สามารถมองเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงมอง

 3.มองเห็นอย่างที่คนอื่นไม่เห็น ลูกา 4:18ค

…ให้​ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก…

เชลย จะถูกควักลูกตา ก่อนที่แซมสันจะตาย แซมสันถูกจับเป็นเชลย ล่ามโซ่ตรวน และถูกควักลูกตา แซมสันอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยท่าทีกลับใจใหม่ พลังมหาศาลของแซมสันที่หายไป เพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ได้กลับคืนมา แซมสันได้ใช้พลังสุดท้ายขณะตาบอด พังอาคารวิหารพระของพวกฟิลิสเตีย และทำลายพวกฟิลิสเตียที่อยู่ในอาคารนั้นจำนวนมาก

น่าเสียดายที่แซมสันตายอย่างคนตาบอด แม้จะมีพลังมหาศาล แต่การมีตาที่บอดก็ทำให้แซมสัน แสดงพลังมหาศาลได้แค่ตายร่วมไปกับพวกฟิลิสเตีย  การมีพลังชีวิต ต้องมีตาที่ดีที่จะมองเห็น และทำให้คนตาบอดมองเห็นด้วย  ไม่ใช่ตายไปพร้อมกับคนตาบอด

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า การมองเห็นแค่เพียงมุมมองของตนเอง ก็จะทำให้ไปได้แค่เท่าที่ตนเองมองเห็น แต่ถ้ามองอย่างพระเจ้ามอง เราจะไปต่อ ไปได้ไกลอย่างไร้ขีดจำกัด ไม่มีมืดแปดด้าน หรือเจอทางตัน เหมือนคนตาบอด

พลังชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้า จะถูกนำมาเพื่อใช้ปลดปล่อยผู้คน

4. ใช้สิทธิอำนาจในการปลดปล่อย ลูกา 4:18ง

…ให้​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​เป็น​อิสระ….

เรารู้ตัวไม๊ว่า เรามีสิทธิอำนาจที่จะขับไล่วิญญาณชั่ว ผีร้าย

ลูกา 10:17-20 17 ฝ่าย​สาวก​เจ็ด​สิบ​คน​นั้น​กลับมา​ด้วย​ความ​ปรีดี​ทูล​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ถึง​ผี​ทั้ง​หลาย​ก็​ได้​อยู่​ใต้​บังคับ​ของ​พวก​ข้า​พระ​องค์​โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์”18 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “เรา​ได้​เห็น​ซาตาน​ ตก​จาก​ฟ้า​เหมือน​ฟ้า​แลบ​19 ดู​เถิด เรา​ได้​ให้​พวก​ท่าน​มี​อำนาจ​เหยียบ​งู​ร้าย​และ​แมง​ป่อง และ​มี​อำนาจ​ใหญ่​ยิ่ง​กว่า​กำลัง​ศัตรู ไม่​มี​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​จะ​ทำ​อันตราย​แก่​ท่าน​ได้​เลย​20 แต่​ว่า​อย่า​เปรม​ปรีดิ์​ใน​สิ่ง​นี้ คือ​ที่​พวก​ผี​อยู่​ใต้​บังคับ​ของ​พวก​ท่าน แต่​จง​เปรม​ปรีดิ์ เพราะ​ชื่อ​ของ​ท่าน​จด​ไว้​ใน​สวรรค์”

1ยอห์น 4:4  4 ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย ท่าน​เป็น​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ได้​ชนะ​เขา​เหล่า​นั้น เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ใหญ่​กว่า​ผู้​นั้น​ที่​อยู่​ใน​โลก​

ผู้รับใช้ของพระคริสต์มีความรู้ของพระเจ้า รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอำนาจเหนือสมุนของมารซาตาน ไม่ว่าจะเป็นผี วิญญาณระดับไหน พระเจ้าได้ปราบให้อยู่ภายใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ มีพระเยซูเป็นศีรษะ

ความเชื่อเดิม ความรู้เดิมๆ หรือหนังผีต่างๆ คือความรู้ ความเชื่อที่ไม่ใช่ความรู้ของพระเจ้า ถ้าเราใช้เวลาดูสิ่งเหล่านี้ มันได้บั่นทอนพลังชีวิตของตัวเราเอง  นอกจากจะทำให้เราลืมสิทธิอำนาจที่มีแล้ว ยังทำให้เราเข้าใจว่าผี และวิญญาณเหล่านั้น มีอำนาจเหนือเรา แล้วเราจะไปปลดปล่อยคนอื่นได้อย่างไร เพราะเรากำลังพาตัวเราเข้าไปในการควบคุมของสมุนของมาร

ผู้รับใช้ของพระคริสต์…มีพลังชีวิต  นอกจากจะแสดงออกถึงข่าวดี มีเสรีภาพที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า ทำให้คนมองเห็นอย่างที่พระเจ้ามองเห็น  ใช้สิทธิอำนาจมีชัยชนะเหนืออำนาจมืด  แล้ว ยังเป็นนักประชาสัมพันธ์….

5.นักประชาสัมพันธ์ของพระเจ้า ลูกา4:18จ (ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ตัวเอง)

19 และ​ให้​ประกาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เป็นเจ้า

ปี หมายถึงเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า  รากศัพท์คำว่า โปรดปราน แปลว่า การยอมรับที่มาจากพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงโปรดปราน เราจะเห็นการทำกิจของพระเจ้าบนเส้นเวลาปกติของเรา ที่เรียกว่า ไครอส   ผู้รับใช้ของพระคริสตส์…กับพลังชีวิต ทำให้เขาพบกับไครอสของพระเจ้าในทุกจังหวะชีวิตของตัวเอง  เราทุกคนเป็นได้ เพราะพลังชีวิตนี้สำหรับคนของพระเจ้าทุกคน

มัทธิว   6:33 33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้

“ผู้รับใช้ของพระคริสต์…กับพลังชีวิต”

1.มีข่าวดี

2.มีเสรีภาพ

3.มองเห็นอย่างที่คนอื่นไม่เห็น

4.ใช้สิทธิอำนาจในการปลดปล่อย

5.นักประชาสัมพันธ์ของพระเจ้า

Leave a Comment