“คอยท่า…ด้วยท่าทีรอคอย”

บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26 25 ​พระ​เจ้า​ทรง​ดี​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​คอย​ท่า​พระ​องค์​อยู่ และ​ทรง​ดี​ต่อ​คน​ที่​แสวง​พระ​องค์ 26 เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​หวัง​ใจ​และ​รอ​คอย ความ​รอด​จาก​พระ​เจ้า  “คอยท่า…ด้วยท่าทีรอคอย”  แตกต่างจากคอยท่า…อย่างไม่มีท่าทีของการรอคอยอย่างไร  ท่าทีของการรอคอยมาจากความอดทนและอดทน แตกต่างจากคนที่รน  ทนไม่ได้ คอยไม่ได้ อยากจะฝืน อยากจะดิ้น ยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดแน่น ยิ่งเจ็บ ยิ่งทำร้ายตัวเอง แต่ท่าทีรอคอย คือ การนิ่ง สงบ และบางทีต้องยอมจำนน แม้จะทรมาน แต่ก็ต้องมีท่าทีของการรอคอยความรอดจากพระเจ้า  คำว่า ความรอดในภาษาฮีบรูคำนี้ หมายถึง การหลีกเลี่ยงจากการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น  ปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ปัญหาเดียว แต่ถ้าไม่เรียนรู้จักการรอคอย และพยายามที่จะดิ้น ก็ยิ่งสร้างปัญหา ที่เรียกว่า ยิ่งดิ้นยิ่งแก้ไม่ได้ และยิ่งมัดแน่นขึ้น บางคนอาจถึงกับสิ้นหวัง ไม่คิดจะแก้ปัญหา แต่อยากจะให้ปัญหามันอยู่ต่อไปตลอดชีวิต  อันนี้ ไม่ฉลาด และกำลังส่งต่อบาดแผลให้กับคนใกล้ตัว คนที่ตนเองรัก  การคอยท่า…ด้วยท่าทีรอคอย  เป็นคอนเซ็บของพระคัมภีร์ และเป็นหลักการของพระเจ้าในการอวยพร ในการช่วยกู้คนของพระองค์  อยากจะสรุปเป็นข้อๆเพื่อพี่น้องจะเรียนรู้จักการคอยท่า…ด้วยท่าทีของการรอคอยพระเจ้า

1.จะได้รับการเพิ่มเสริมกำลัง

อิสยาห์ 40:31ก 31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่…

2.จะไม่ตกต่ำ

อิสยาห์ 40:31ข  …เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี…

3.จะหายเหนื่อย

อิสยาห์ 40:31ค ….เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย…

4.จะไม่หมดแรง

อิสยาห์ 40:31ง  ….เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย​ 

5.จะได้รับพระพร

อิสยาห์ 30:18 18 เพราะ​ฉะนั้น ​พระ​เจ้า​ทรง​คอย​ที่​จะ​ทรง​พระ​กรุณา​เจ้า​ทั้ง​หลาย เพราะ​ฉะนั้น ​พระ​องค์​จึง​ทรง​ลุก​ขึ้น​เพื่อ​เมตตา​เจ้า เพราะ​พระ​เจ้า​เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​ยุติธรรม ผู้​ที่​คอย​ท่า​พระ​องค์​จะ​ได้รับ​พระ​พร

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคำว่า เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้น ศัตรูของพระองค์จะกระจายไป พระเจ้าลุกขึ้นเพื่อเมตตาต่อผู้ที่คอยท่าพระองค์  มันท้าทายหัวใจของเราทุกคน ในยามที่เรากำลังเป็นทุกข์ เจียนจะขาดใจ  รออีกนิด อีกสักนิด   “คอยท่า…ด้วยท่าทีรอคอย”

Leave a Comment