“เท้าของผู้นำข่าวดี…ช่างงามจริงๆหนอ”

โรม 10:12-17 12 เพราะ​ว่า​พวก​ยิว​และ​พวก​ต่างชาติ​นั้น ไม่​ทรง​ถือ​ว่า​ต่างกัน ด้วย​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​คน​ทั้ง​ปวง และ​ทรง​โปรด​อย่าง​บริบูรณ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ​องค์​13 เพราะ​ว่า ผู้​ที่​ร้อง​ออก​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​รอด 14 แต่​ผู้​ที่​ยัง​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ​องค์​อย่างไร​ได้ และ​ผู้​ที่​ยัง​ไม่ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์ จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​อย่างไร​ได้ และ​เมื่อ​ไม่​มี​ผู้ใด​ประกาศ​ให้​เขา​ฟัง เขา​จะ​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์​อย่างไร​ได้​15 และ​ถ้า​ไม่​มี​ใคร​ใช้​เขา​ไป เขา​จะ​ไป​ประกาศ​อย่างไร​ได้ ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​นำ​ข่าว​ดี​มา ช่าง​งาม​จริงๆหนอ 16 แต่​มิใช่​ทุก​คน​ได้​เชื่อ​ฟัง​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น เพราะ​อิสยาห์​ได้​กล่าว​ไว้​ว่า ​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ใคร​เล่า​ได้​เชื่อ​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​ยิน​จาก​เรา​ทั้ง​หลาย 17 ฉะนั้น​ความ​เชื่อ​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ได้​ยิน และ​การ​ได้​ยิน​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ประกาศ​พระ​คริสต์​  ใกล้ถึงวันคริสตมาสแล้วพี่น้อง  เป็นโอกาสที่เราจะได้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้า เพราะผู้คนมากมายก็จะร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสตมาส ส่วนคริสเตียนก็จะได้เป็นผู้นำข่าวดีในโอ กาสนี้ …เท้าของผู้นำข่าวดี….ช่างงามจริงๆหนอ  ไม่ว่าเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ชอบบรรยากาศเฉลิมฉลอง งานรื่นเริงยินดี การฉลองคริสตมาสของคริสเตียนไม่มีเหล้าบุหรี่ สิ่งเสพติด มีแต่ความสดชื่นแจ่มใส และเสียงเพลง เสียงหัวเราะ คนมากมายอยากฟังข่าวดี  แต่ก็มีคำถามเช่นกันว่า ทำไมการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์จึงเป็นอะไรที่คนต่อต้าน ราวกับว่า คือข่าวร้าย บางที อยู่ที่วิธีสื่อสาร การแบ่งปัน การเป็นพยานของเรานั้น อาจไม่ถูกใจ  หรือคนฟังเคยฟังแล้ว ไม่ประทับใจกับการนำเสนอข่าวดีนี้จากคริสเตียนบางคน โคโลสี 4:5-6  5 จง​ปฏิบัติ​กับ​คน​ภายนอก​ด้วย​ใช้​สติปัญญา โดย​ฉวย​โอกาส6 จง​ให้​วาจา​ของ​ท่าน​ประกอบ ด้วย​เมตตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้จัก​ตอบ​ให้​จุ​ใจ​แก่​ทุก​คน​ พระคัม ภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราในสองมุมมอง มุมหนึ่ง คือ จำเป็นที่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้นำข่าวดีที่มีประสิทธิภาพ มีถ้อยคำที่ตอบคนได้อย่างจุใจ  มีรสชาดของชีวิตจริง  จำเป็นต้องฝึก จำเป็นต้องเรียบเรียงประสบการณ์จริงที่มีกับพระเจ้า  คนชอบฟังชีวิตจริง  อีกมุมหนึ่ง คือผลจากการไม่เตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำข่าวดีที่มีประสิทธิภาพ  การไม่สามารถจะตอบคนอื่นได้ว่า การเป็นคริสเตียนของเรามีความหมายอย่างไร นั่นก็คือ เราไม่รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน ผลลัพธ์ก็อาจเป็นการต่อต้าน ปิดประตู ไม่อยากฟัง คริสเตียนที่ดำเนินชีวิตใม่ชัดเจนกับความหวังใจของตนเอง แล้วจะให้คนอื่นมาร่วมทางดินเดียวกันได้อย่างไร มีแต่จะลังเล สงสัย และไม่เชื่อว่าพระเยซูมีอยู่จริงหรือ เบื้องหลังคำว่า เท้าของผู้นำข่าวดี…ช่างงามจริงๆหนอ มาจากการวิ่งของทหารในยุคโบราณ เพื่อกลับมาส่งข่าวแห่งชัยชนะให้กับคนที่รอคอยอยู่ที่ข้างหลัง ในขณะที่ข้างหน้า คือสงคราม ไอควันโขมง ผู้คนที่รอคอยที่บ้านต่างลุ้นว่า สถานการณ์จะเป็นอย่างไร  ข่าวดีวันคริสตมาสคือข่าวแห่งชัยชนะที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมามอบให้กับคนทั้งโลก  และเราทุกคนคือผู้นำข่าวดีไปสู่คนอื่น

Leave a Comment