“กล้าเรียกว่า…พระบิดา”

โรม 8:14-17 14 เพราะ​ว่า​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​นำ​ผู้ใด ผู้​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา16 ​พระ​วิญญาณ​นั้น​เป็น​พยาน​ร่วมกับ​วิญญาณ​จิต​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​17 และ​ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทายาท คือ​เป็น​ทายาท​ของ​พระ​เจ้า และ​เป็น​ทายาท​ร่วมกับ​พระ​คริสต์​ เมื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทน​ทุกข์​ทรมาน​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​นั้น ​ก็​เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ศักดิ์ศรี​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​ด้วย  สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้ เป็นวันพ่อที่คริสตจักรของเราจัดขึ้น เพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญคิดถึงคำว่า “พ่อ” ในมิติฝ่ายวิญญาณ ซึ่งพระคัมภีร์ได้หนุนใจเราให้เรียกพระเจ้าว่า “อับบา” แปลว่า พ่อ คือพระบิดา  พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึง ผู้เชื่อทุกคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า  ความเป็นบุตรของพระเจ้ามีความหมายอย่างไร บางคนเอาพ่อของตัวเองมาเปรียบเทียบกับพระเจ้า เมื่อคิดว่า จะเรียกพระเจ้าว่าพ่อ ก็จะมองเห็นพระเจ้าเหมือนกับพ่อของตัวเอง พ่อของบางคนดุ พ่อของบางคนไม่แสดงความรัก พ่อของตัวเองหายไปไหนก็ไม่รู้ (ตรงนี้อาจเหมือนพระเจ้าที่เขามองไม่เห็น) ด้วยเหตุผลต่างๆนาๆ ของประสบการณ์กับพ่อที่เป็นมนุษย์ ทำให้คริสเตียนไม่น้อย ไม่กล้าที่จะเรียกพระเจ้าว่าพ่อ และไม่กล้าที่จะเข้าใกล้พระองค์ เหมือนที่ตัวเองไม่อยากเข้าใกล้พ่อตัวเอง หากเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างใคร่ครวญ เราจะพบบทบาทของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มจิตใจของลูก…ซึ่งคุณพ่อมากมายทำได้ไม่ถึงส่วนลึกตรงนั้น…. “15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก….”  ความรักของพระบิดา  เป็นประสบการณ์ของการเยียวยา  เติมเต็ม และการปลดปล่อยที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนมากมาย ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา  พระคัมภีร์ยังได้กล่าวถึงบทบาทของพระเจ้าในฐานะพ่ออีกด้านหนึ่ง ฮีบรู 12:5-6  5 และ​ท่าน​ได้​ลืม​คำ​เตือน ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เตือน​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​บุตร​ว่า บุตร​ชาย​ของ​เรา​เอ๋ย อย่า​ละเลย​ต่อ​การ​ตี​สอน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​อย่า​ท้อถอย​ใน​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​นั้น 6 เพราะ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ตี​สอน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก และ​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​รับ​ผู้ใด​เป็น​บุตร ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ตี​สอน​ผู้​นั้น ข้าพเจ้าอยากจะเรียกพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า “กล้าเรียกว่าพระบิดา” คือการหันกลับมาเข้าใกล้พระองค์14 เพราะ​ว่า​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​นำ​ผู้ใด ผู้​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า  ลักษณะเด่นของคนที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือความกล้าหาญ  กล้าเรียกว่าพระบิดา  เป็นชื่อของหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นคำพยานชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่สังคมของเธอทำให้คนกลัวที่จะเปิดเผยตัวเองว่าเป็นคริสเตียน นี่คือน้ำใจทาสที่ทำให้ตกอยู่ภายใต้ความกลัว แต่หญิงคนนี้ ด้วยความกล้าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา ทำให้เธอสวนกระแสของสังคมของเธอได้  วันพ่อ ปีนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะทำให้เราทุกคนออกจากน้ำใจทาสที่ทำให้ตกอยู่ในความกลัว…

By admin