“ความสุขของคริสตมาส”

สุขสันต์วันคริสตมาส ขอให้มีความสุขวันคริสตมาสคะ ความจริง ความสุขของคริสตมาสอยู่กับเราทุกคนทุกวันอยู่แล้ว แต่วันคริสตมาสในช่วงท้ายปียิ่งต้องมีความสุขยิ่งกว่าทุกๆวัน เพราะเป็นโอกาสที่คนมาก มายจะได้ยินได้ฟังข่าวดีวันคริสตมาส เพราะบรรยากาศรอบด้านช่างเอื้ออำนวยให้คนรู้สึกดี ยิ่งใกล้จะสิ้นปี ยิ่งใกล้จะปิดบัญชี ยิ่งใกล้จะได้หยุดยาว และยิ่งกว่าปีใดๆที่ผ่านมา ก็คือ อากาศหนาวเย็น สบายๆในช่วงนี้ ช่างน่าสุขสันต์จริงๆ ลูกา 2:10-14  10 ฝ่าย​ทูต​องค์​นั้น​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ความ​ปรีดี​ยิ่ง​ซึ่ง​จะ​มาถึง​คน​ทั้ง​ปวง​11 เพราะ​ว่า​ใน​วันนี้​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​พระ​คริสต​เจ้า มา​บังเกิด​ที่​เมือง​ดาวิด​12 นี่​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​ท่าน​จะ​ได้​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​พัน​ผ้าอ้อม​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า”13 ​ใน​ทันใด​นั้น มี​ชาว​สวรรค์​หมู่​หนึ่ง​มา​อยู่​กับ​ทูต​องค์​นั้น​ร่วม​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​ว่า 14 “​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ใน​ที่​สูงสุด ส่วนบน​แผ่นดิน​โลก สันติ​สุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ปราน​นั้น” ความสุขของวันคริสตมาสอยู่ใกล้ตัวของพี่น้องทุกคนแล้ว จงแบ่งปันข่าวดีนี้ออกไป เหมือนกับทูตสวรรค์ที่นำข่าวดีมายังคนเลี้ยงแกะในคืนที่พระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิด  สังเกตว่า ทันทีที่ทูตสวรรค์พูดจบ ทันใดนั้น เหล่าทูตสวรรค์จำนวนมากมาย มาร่วมอยู่กับทูตสวรรค์ผู้ส่งข่าวดี  เหล่าทูตสวรรค์ มากล่าวถ้อยคำพร้อมๆกันเป็นเสียงเดียวกันว่า 14 “​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ใน​ที่​สูงสุด ส่วนบน​แผ่นดิน​โลก สันติ​สุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ปราน​นั้น” ความหมายของประ โยคนี้ คือการสรรเสริญพระเจ้า และอวยพรมนุษย์ทั้งปวง โดยเฉพาะมนุษย์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงพอพระทัย (โปรดปราน) หมายถึง คนที่เลือกที่จะรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา สันติสุขของพระเยซูคริสต์จะอยู่กับคนๆนั้น เพราะพระเยซูกลายเป็นข่าวดีในชีวิตของคนๆนั้นทุกๆวัน  วันคริสตมาสของคริสเตียนคือโอกาสของโอกาสที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่คริสเตียนจะเป็นผู้นำข่าวดีไปสู่คนรอบตัว คนใกล้ชิด เพื่อให้คนเหล่านั้นได้เห็นหมายสำคัญของประสบการณ์กับวันคริสตมาสในชีวิตตนเอง วันนี้ เป็นวันเฉลิมฉลองวันคริสตมาสของคริสต จักรใจสมานเพชรเกษม 11 เราจัดวันอาทิตย์นี้ที่ตรงกับวันนมัสการประจำทุกสัปดาห์ ให้เป็นวันพิเศษ สำหรับกันและกัน และสำหรับญาติสนิทมิตรสหายของเราทุกคนที่เราเชิญมาร่วมงานนนี้เพื่อให้มีความสุขในวันคริสตมาส ลูกา 2:15-18 15 เมื่อ​ทูตสวรรค์​เหล่า​นั้น ไป​จาก​เขา​ขึ้น​สู่​สวรรค์​แล้ว พวก​เลี้ยง​แกะ​ได้​พูด​กัน​ว่า “ให้​เรา​ไป​ยัง​เมือง​เบธเลเฮม​ดู​เหตุการณ์​ที่​เกิดขึ้น​นั้น ซึ่ง​พระ​เป็นเจ้า​ได้​ทรง​แจ้ง​แก่​เรา”16 เขา​ก็​รีบ​ไป​แล้ว​พบ​นาง​มารีย์​กับ​โยเซฟ และ​พบ​พระ​กุมาร​นั้น​นอน​อยู่​ใน​ราง​หญ้า​17 ครั้น​เขา​ได้​เห็น​แล้ว จึง​เล่า​เรื่อง​ซึ่ง​เขา​ได้​ยิน​ถึง​พระ​กุมาร​นั้น​18 คน​ทั้ง​ปวง​ที่​ได้​ยิน​ก็​ประหลาด​ใจ ด้วย​เนื้อ ความ​ที่​คน​เลี้ยง​แกะ​ได้​บอก​แก่​เขาความสุขของคริสตมาสจะสร้างปฏิกิริยาต่อเนื่อง เหมือนอย่างที่คนเลื้องแกะได้ทำก็คือการบอกต่อ ความสุขที่แท้จริง ไม่เก็บไว้ ต้องบอกต่อ และคนที่ได้ยินประหลาดใจ(ชื่นชม)

Leave a Comment