“เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…เป็นพระพร”

เมื่อวันก่อน ข้าพเจ้ามีความรู้สึกหนึ่งว่า ไม่น่ามีหัวข้อประจำปีนี้ เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันเลย เพราะเราจะต้องพบกับบทเรียนเรื่องนี้ ที่หนักหน่วง แค่เริ่มต้นปี ก็แทบจะหืดขึ้นคอ ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไร  ข้าพเจ้าถามพระเจ้าว่า จะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นหรือ และพระเจ้าทรงยืนยันกับข้าพเจ้าว่า จะมีฟ้าหลังฝน จะมีพระพรที่พระเจ้าต้องการจะเทลงมาให้กับพวกเรา  พระคัมภีร์หนึ่ง ผุดขึ้นมาทันที

สดุดี 133:1-3  1 ดู​เถิด เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่า​ใด ที่​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว2 เหมือน​น้ำ​มัน​ประ​เสริฐ​อยู่​บน​ศีรษะ ไหล​ลง​มา​บน​หนวด​เครา บน​หนวด​เครา​ของ​อาโรน ไหล​ลง​มา​บน​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน3 เหมือน​น้ำ​ค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมน ซึ่ง​ตก​ลง​บน​เทือก​เขา​ศิ​โยน เพราะ​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​บัญ​ชา​พระ​พร​ที่นั่น คือ​ชีวิต​ยืน​ยาว​เป็น​นิตย์

แต่กว่าจะมาถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ เราต้องพบกับบททดสอบความอดทน ความอดกลั้นใจ (แต่ก็เบรกแตกไปหลายรอบ สอบไม่ผ่านก็หลายหน)  วันนี้ ในสูจิบัตรที่ข้าพเจ้าเขียนให้กับพี่น้อง  ชื่อว่า “ระวัง…คุกในจิตใจ”  จากข้อพระคัมภีร์ในเอเฟซัส ได้ย้ำว่า การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง ไม่ได้มาง่ายๆ ไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ และต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ทั้งสิ้น

แต่เราต้องการที่จะพบกับพระพรใช่ไม๊?  และข้าพเจ้ามั่นใจเลยว่า พระเจ้ากำลังเตรียมพระพรที่จะเทลงมาให้กับพวกเราทุกคน  หรือพระพรสำหรับบางคน อย่าเลย เราอยากได้พระพรทุกคน  คำถามคือว่า เราทุกคนจะต้องเข้าสู่การทดสอบก่อนรับพระพรนี้ไม๊

ยากอบกล่าวถึงการทดลอง (ทดสอบ) การล่อลวง (ให้ทำบาป)

ยากอบ 1:12 12 คน​ที่​สู้​ทน​ต่อ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​เมื่อ​เขา​ผ่าน​การ​ทด​สอบ​แล้ว เขา​จะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​กับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​องค์

ยากอบบอกกับเราว่า  จะมีคนบางคนที่สอบผ่านการทดสอบ คือคนที่ต่อสู้กับการทดลองใจ (การทดสอบของจิตใจตนเอง) มันเป็นเรื่องของตัวเอง แต่ก็มักจะมีคนอื่นมารองรับการสอบของจิตใจของเราอยู่เรื่อย  แต่ให้เราสังเกตว่า พระคัมภีร์ไม่ได้จบแค่สั้นๆห้วนๆ ยังมีต่อไปว่า คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจ คือสอบผ่าน จะได้รางวัล คือมงกุฏแห่งชีวิต   มงกุฏเป็นเครื่องแสดงถึงชัยชนะ มงกุฏแสดงถึงความงดงามสูงสุด

1โครินธ์2:9   9 ดังที่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น​หู​ไม่ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​จัดเตรียม​ไว้​สำหรับ​คน​ที่​รัก​พระ​องค์

และพระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ พระเจ้าเชียร์ แล้วยังช่วย

โรม 8:28   28 เรา​รู้​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​คน​ที่​รัก​พระ​องค์​ให้​เกิดผล​อัน​ดี​ใน​ทุก​สิ่ง คือ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​

แน่นอนพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่รักพระองค์ เกิดผล และมงกุฏ….

เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงกำหนด วางแผน สนับสนุนและช่วยให้ทุกคนจะสามารถสอบผ่านการทดสอบไปได้ เรียกว่า ถ้าตกก็ซ่อม ๆๆๆจนกว่าจะผ่าน

มงกุฏแห่งชีวิต สำหรับคนที่มีชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์  พระคัมภีร์ยากอบกับสดุดี133 สองข้อนี้ มีความสอดคล้องกัน เรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำพระพร ชีวิตจำเริญ ยืนยาว และรับมงกุฏแห่งชีวิต

รากศัพทภาษาฮีบรู คำว่า ชีวิตจำเริญ (ยืนยาว) แปลว่า แข็งแรง เป็นคำที่ใช้กับพืช (มีน้ำตลอดปี มีความสด)

สดุดี 1:3 3 เขา​เป็น​เช่น​ต้นไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร​น้ำ ซึ่ง​เกิดผล​ตาม​ฤดูกาล และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว​แห้ง การ​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​เขา​กระทำ​ก็​จำเริญ​ขึ้น

สดุดีตอนนี้ กล่าวถึง วิถีชีวิตของคนชอบธรรม เป็นเหมือนต้นไม้ (พืช) อยู่ในที่ที่มีน้ำตลอดปี (ริมน้ำ) ไม่เหี่ยวแห้ง (มีความสด) และทุกอย่างที่ทำก็จำเริญขึ้น (ชีวิตจำเริญ) แปลว่า แข็งแรง ความหมายเดียวกันผลของการอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น….ที่ที่คนของพระเจ้ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

มีคำสามคำที่เราต้องใช้สำรวจสถานะของเราเสมอว่า เรากำลังอยู่ในสถานะไหน   คำว่า Victim (เหยื่อ) Survivor (เอาตัวรอด) Thriver (เจริญเติบโตดี)  เราไม่ใช่เหยื่อ และไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปวันๆ แต่เราเป็นคนที่แข็งแรงขึ้น และเจริญเติบโตดี ทำอะไรก็สำเริญขึ้น กุญแจสำคัญของการแข็งแรงดี จำเริญขึ้น คือ การเป็นหนึ่งเดียวกัน

และเรายัต้องสำรวจย่างก้าวของชีวิตเราว่าเรากำลังย่ำอยู่กับที่ หรือเรากำลังไปได้ไกลขึ้น  มีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่ง พูดว่า Not how fast but how far แปลว่า ไม่ใช่ไปเร็ว แต่ไปได้ไกล  นั่นหมายความว่า บางคนไปเร็ว แต่ไปไม่ถึงเป้าหมาย ล่มซะก่อน  ไปไกล คือไปได้ถึงจุดหมายปลายทาง ดังนั้น คำว่า อยากไปเร็ว ไปคนเดียว อยากไปไกล ต้องไปด้วยกัน  คือความจริง เพราะมีการช่วยกันและกัน ในยามที่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้

ปัญญาจารย์ 4:9-12 9 สอง​คน​ดีกว่า​คน​เดียว เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​สอง​ได้รับ​ผล​ของ​งาน​ดี​ 10 ด้วย​ว่า​ถ้า​คน​หนึ่ง​ล้ม​ลง อีก​คน​หนึ่ง​จะ​ได้​พะยุง​เพื่อน​ของ​ตน​ให้​ลุก​ขึ้น แต่​วิบัติ​แก่​คน​นั้น​ที่​อยู่​คน​เดียว​เมื่อ​เขา​ล้ม​ลง และ​ไม่​มี​ผู้อื่น​พะยุง​ยก​เขา​ให้​ลุก​ขึ้น​11 อนึ่ง ถ้า​สอง​คน​นอน​อยู่​ด้วย​กัน เขา​ก็​อบอุ่น แต่​ถ้า​นอน​คน​เดียว​จะ​อุ่น​อย่างไร​ได้​เล่า​12 แม้​คน​หนึ่ง​สู้​คน​เดียว​ได้ สอง​คน​คง​สู้​เขา​ได้​แน่ เชือก​สาม​เกลียว​จะ​ขาด​ง่าย​ก็​หา​มิได้

สำรวจความสัมพันธ์ ที่มีอยู่  สามีภรรยา พ่อแม่ลูก ญาติพี่น้อง  การเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร  บทบาทเหล่านี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อให้ลดหรือตัดความสัมพันธ์ แต่เพื่อให้สานสัมพันธ์ต่อยอดกันยิ่งๆขึ้น ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ และพระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นบทบาทที่เราทุกคนต้องสอบให้ผ่าน เพื่อจะรับพระพร

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพระพร  สามารถอุดช่องโหว่ รูรั่ว ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  ในชีวิตการทำหน้าที่การงาน

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยังเป็นการทลายอุปสรรคที่ขัดขวางพระพรที่จะเทเข้ามาในชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจของเราทุกคนด้วย

หนังสือเอเฟซัสได้ให้แนวทางภาคปฏิบัติแก่คริสเตียน เรื่องการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะนำไปสู่พระพร ชีวิตจำเริญ แข็งแรง ดังนี้

1.สอบให้ผ่านบททดสอบของจิตใจ

เอเฟซัส4:2 2 คือ​จง​ถ่อม​ใจ​และ​มี​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​อยู่​เสมอ จง​อดทน จง​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก

ดาวิด บุรุษที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล เป็นคนที่นำความปึกแผ่นมาสู่อิสราเอล ยุคสมัยของดาวิดจึงรุ่งเรือง ร่ำรวย มั่งคั่ง  และส่งต่อไปยังซาโลมอน  ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความศรัธาในพระเจ้า  แต่ก่อนจะถึงพระพร ก็ต้องเจอกับบททดสอบด้วย กว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ไม่ง่าย ซึ่งดาวิดได้เผชิญ และต้องผ่านบททดสอบของหัวใจก่อน

สดุดี 34-35 เป็นบทเพลงที่ดาวิดเขียนขึ้นจากชีวิตจริง ประสบการณ์จริง ที่ผ่านบททดสอบได้ เพราะท่าทีของจิตใจที่ถ่อม

สรรเสริญ​เพราะ​รับ​การ​ช่วย​กู้​จาก​ความ​ทุกข์​ยาก ของ​ดาวิด เมื่อ​ท่านแกล้ง​ทำ​เป็น​บ้า​อยู่​ต่อ​หน้า​อาบีเมเลค ​พระ​องค์​จึง​ขับ​ไล่​ท่าน​ออกไป​เสีย และ​ท่าน​ก็​ไป

จง​ถ่อม​ใจ….

สดุดี 34:6 6 คน​จน​คน​นี้​ร้อง​ทูล และ​พระ​เจ้า​ทรง​ฟัง และ​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก​ทั้งสิ้น​ของ​เขา

คำว่า คนจนคนนี้  รากศัพท์ภาษาฮีบรูคำนี้ มีความหมายถึงการแสดงตัวที่ถ่อมตัว วางตัวเองต่ำสุด (ในสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ตกต่ำ ดิ่งสุดๆ ดาวิดถ่อมใจ ยอมรับสภาพความจริงที่ตนเองเป็นอยู่

 จง​อดทน จง​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก

สดุดี 34:19 19 คน​ชอบธรรม​นั้น​ถูก​ข่ม​ใจ​หลาย​อย่าง แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​ออกมา​ให้​พ้น​หมด

ในการถูกกดดัน ที่ทำให้รู้สึกตกต่ำ คือการทดสอบจิตใจสุภาพที่แท้ ถ้าไม่แท้ ก็จะได้จัดการให้ได้ของแท้ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะจิตใจที่แท้เท่านั้นจึงจะผ่านการทดสอบเพื่อจะรับมรดกของพระเจ้า

มัทธิว 5:5 5 “บุคคล​ผู้ใด​มี​ใจ​อ่อนโยน ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ได้รับ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​มรดก

พระเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกนี้ ในสมัยของอิสราเอลที่เข้าคานาอัน ที่ถูกครอบครองโดยคนต่างชาติ ทั้งๆที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม อิสอัค ยาโคบว่าพระองค์จะประทานแผ่นดินที่อุดมด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม ให้กับลูกหลานของเขา  พระเจ้าทรงนำอิสราเอล สอนคนอิสราเอลให้อยู่อย่างสงบ มีจิตใจที่อ่อนโยนต่อกันและกัน ดาวิดเป็นคนที่ผ่านการทดสอบ เรื่องนี้ ดาวิดจึงได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล และในยุคของดาวิด คือยุคของการยึดครองแผ่นดินคานาอันได้มากที่สุด รุ่งเรืองที่สุด

และ​สันติภาพนำหน้าเสมอ

สดุดี 34:13  13 จง​ระวัง​ลิ้น​ของ​เจ้า​จาก​ความ​ชั่ว และ​อย่า​ให้​ริม​ฝีปาก​พูด​เป็น​อุบาย​ล่อลวง 14 จง​หนี​การ​ชั่ว และ​กระทำ​การ​ดี แสวง​สันติภาพ และ​ติดตาม​ไป

มีคำพูดหนึ่งได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาสร้างนาน แต่ก็ถูกทำลายได้ในระยะเวลาอันสั้น แค่คำพูดที่ไม่ดีคำเดียว

เพราะฉะนั้น ดาวิดจึงเตือนสอนคนรุ่นหลังว่า ให้ระวังลิ้นจากความชั่ว (อันดับแรก ) และปิดท้ายด้วยการให้สันติภาพนำหน้า….  ซึ่งไม่ง่าย  ดังนั้น การจะให้การบัญชาพระพรของพระเจ้ามาอยู่เหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต้องใช้อีกปัจจัยหนึ่ง…นั่นคือ ….

2.ต้องใช้ความเพียรพยายาม

เอเฟซัส 4:3 3 จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน

คำว่า พันธนะ หรือเครื่องผูกพัน หมายถึง สิ่งที่ผูกติดกัน ไม่แยกจากกันง่าย  ในฉบับแปล 1971 ใช้คำว่า เพียร  คือความอุตสาหะ รากศัพท์ภาษากรีก แปลว่า ความขยัน น่าสนใจกับคำนี้ว่า เกี่ยวข้องกับความรวดเร็ว    to use  speed  เกี่ยวข้องกับเวลา  ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น ในคำอธิษฐานของดาวิด ที่ขอจากพระเจ้าไว้น่าสนใจมาก

สดุดี 141:3  3 ข้า​แต่​พระ​เจ้า ขอ​ทรง​ตั้ง​ยาม​เฝ้า​ปาก​ของ​ข้า​พระ​องค์ ขอ​รักษา​ประตู​ริม​ฝีปาก​ของ​ข้า​พระ​องค์

แสดงว่า ดาวิดมองเห็นจุดอ่อนของความสัมพันธ์ระหว่างกัน อยู่ที่คำพูดต่อกันและกัน

ดาวิดใช้สันติภาพเป็นพันธนะ ขณะอีกฝ่ายมุ่งทำลายความผูกพัน (ซาอูล หรืออับซาโลม ลูกชายของตัวเอง) ดาวิดหนีอย่างเดียว ไม่ประหน้า แม้มีโอกาสก็ไม่ทำลาย แต่ใช้โอกาสนั้น เพื่อจะชี้แจงและสื่อสาร

การใช้สันติภาพ คือไม่ทำสงคราม เป็นเครื่องผูกพัน ก็ไม่เกิดสงคราม  ไม่เกิดการทะเลาะ ไม่เกิดการต่อสู้ ไม่เกิดการปกป้องตนเอง ไม่เกิดการแก้ตัว ไม่เกิดการให้ร้าย สันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน คือทำให้เกิดความสัมพันธ์

วันนี้ ในสูจิบัตร ก็มีคำว่า สงครามไม่เคยนำสันติภาพ มีแต่สันติภาพเท่านั้นที่จะนำสันติภาพให้เกิดขึ้นได้  จงให้สันติภาพเป็นเครื่องผูกพันกันและกัน

3.พระเจ้าเป็นผู้บัญชาพระพร

สดุดี 133:1-3  1 ดู​เถิด เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่า​ใด ที่​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว2 เหมือน​น้ำ​มัน​ประ​เสริฐ​อยู่​บน​ศีรษะ ไหล​ลง​มา​บน​หนวด​เครา บน​หนวด​เครา​ของ​อาโรน ไหล​ลง​มา​บน​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน3 เหมือน​น้ำ​ค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมน ซึ่ง​ตก​ลง​บน​เทือก​เขา​ศิ​โยน เพราะ​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​บัญ​ชา​พระ​พร​ที่นั่น คือ​ชีวิต​ยืน​ยาว​เป็น​นิตย์

ดาวิดผู้เขียนสดุดีบทนี้  ได้ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  จากประสบการณ์ของตนเองที่ได้เห็นพระพรมาจากการมุ่งสร้าง รักษา และรวบรวมคนอิสราเอลให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  และที่สำคัญ ให้พระเจ้าบัญชาพระพรด้วยพระองค์เอง

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระองค์กับพระบิดา และทรงปรารถนาให้สาวกของพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนที่พระองค์เป็น

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้สาวกของพระองค์อยู่ในการปกป้องของพระเจ้า ให้พ้นจากมารร้าย อย่างสมเหตุสมผล ที่มารซาตานจะไม่มีช่องหรือโอกาส และเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าจะปกป้องคนของพระองค์ สาวกของพระเยซู….รักกันและกัน

มารไม่สามารถพูดว่า เห็นไม๊ สาวกของพระเยซูเปิดช่องให้มันโจมตีเอง  มันเพียงแต่รอหาช่องและโอกาส แต่มารทำอะไรเราไม่ได้ มารซาตานหาช่องและโอกาสที่จะยุยง เสี้ยมให้คนของพระเจ้าทำลายความเป็นพันธนะ เครื่องผูกพันกัน ที่ได้มาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทำให้เรามาผูกพันกัน เป็น The one new man เป็นคนๆเดียวกันในพระคริสต์

เอเฟซัส 2:14-16,21-22 ​ 14 เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เป็น​สันติ​สุข​ของ​เรา เป็น​ผู้​ทรง​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน และ​ทรง​รื้อ​กำแพง​ที่​กั้น​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​ลง​15 คือ​การ​เป็น​ปฏิปักษ์​กัน โดย​ใน​เนื้อ​หนัง​ของ​พระ​องค์ ได้​ทรง​ให้ธรรม​บัญญัติ​อัน​ประกอบด้วย​บทบัญญัติ​และ​กฎหมาย​ต่างๆ นั้น​เป็น​โมฆะ เพื่อ​จะ​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​คน​ใหม่​คน​เดียว​ใน​พระ​องค์ เช่นนั้น​แหละ จึง​ทรง​กระทำ​ให้​เกิด​สันติ​สุข 16 และ​เพื่อ​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​พวก​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า เป็น​กาย​เดียว​โดย​กางเขน ซึ่ง​เป็น​การ​ทำ​ให้​การ​เป็น​ปฏิปักษ์​ต่อ​กัน​หมด​สิ้น​ไป​…​ 21 ​ใน​พระ​องค์​นั้น​ทุก​ส่วน​ของ​โครง​ร่าง​ต่อ​กัน​สนิท และ​เจริญ​ขึ้น​เป็น​วิหาร​อัน​บริสุทธิ์​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​22 และ​ใน​พระ​องค์​นั้น ท่าน​ก็​กำลัง​จะ​ถูก​ก่อ​ขึ้น​ให้​เป็น​ที่​สถิต​ของ​พระ​เจ้า​ใน​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​ด้วย​

“เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์…เป็นพระพร”

1.สอบให้ผ่านบททดสอบของจิตใจ

2.ต้องใช้ความเพียรพยายาม

3.พระเจ้าเป็นผู้บัญชาพระพร

By admin