“เรายังอยู่ และเรา YOUNG อยู่”

สวัสดีพี่น้องในพระคริสต์ วันนี้ เป็นวันพิเศษ เป็นวันที่เราตั้งไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ เราเรียกพวกเขาว่า NGM (NEW GENERATION MINISTRY) ซึ่งประกอบไปด้วย คริสตจักรเด็ก อนุชน ยุวชน หนุ่มสาว และ young pro (หนุ่มสาวที่ทำงานแล้ว) มีคำที่ผู้ใหญ่ในบ้านเรามักจะใช้กับเด็กๆ หรือคนอายุยังน้อย ยังเรียนหนังสือกันอยู่ ว่า พวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติ  เช่นเดียวกัน NGM คืออนาคตของคริสตจักรด้วยอย่างยิ่ง หากเรามองที่ Motto ของวันพันธกิจของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เราจะพบกับเป้า หมายที่ต่อเนื่องของเราก็คือ พันธกิจ 360 องศาโฟกัส 4/14  คือการให้ความสำคัญคนรุ่นต่อไปตั้งแต่อายุ 4-14 ปี คนวัยนี้ ยังอยู่ในวัยนักเรียน กำลังเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคค นิมิตปรัชญาของคริสตจักรเราคือการสร้างคนให้เป็นสาวก เป็นแสงสว่างในประเทศไทย และจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก มาจากพระคัมภีร์มัทธิว 28:19-20 19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค” คำว่า สาวก Discipleแปลว่า นักเรียน พระเยซูได้ให้พระมหาบัญชานี้แก่คนรุ่นอนาคตของคริสตจักรในเวลานั้น ที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นต่อๆไปที่จะเป็นอนาคตของคริสตจักร และการส่งต่อนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาสองพันกว่าปี ยิ่งส่งต่อ เรายิ่งพบว่า นักเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดของพระเยซูอยู่ในคนวัย 4-14 ปี จึงมีคำว่า 4//14 window แปลว่า หน้าต่าง 4/14 คือกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 4-14 ปี ที่เป็นสาวกของพระเยซูในวัยนี้  (ตามงานวิจัยขององค์กรบิลลี่ เกรแฮมสำรวจพบว่า คนในช่วงอายุนี้ที่เป็นคริสเตียนจะเติบใหญ่กลายเป็นผู้นำที่มีคุณภาพมากที่สุดในคริสตจักร  เดือนหน้าจะมีประชุม4/14 ระดับโลกที่สิงคโปร์ ผู้รับใช้ ผู้นำคริสตจักรเราได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พระเจ้ากำลังลงทุนเรื่องนี้กับคริสตจักรของเรา เพื่อจะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านี้  ขอให้เราร่วมกันเป็นกำลังใจ สนับสนุน พัฒนาส่งเสริม และสร้างภูมิคุ้มให้กับคนรุ่นใหม่ที่มาถึงคริสตจักรของเราไม่ว่าจะโดยทางใด ขอให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และมีสติปัญญา ความสามารถ พรสวรรค์ และที่สำคัญ ได้พบกับการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเป็นผู้นำชีวิต ทิศทางให้กับพวกเขา  มัทธิว 18:1-4  1 ​ใน​เวลา​นั้น​เหล่า​สาวก​มา​เฝ้า​พระ​เยซู​ทูล​ว่า “ใคร​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์”2 ​พระ​เยซู​จึง​ทรง​เรียก​เด็ก​เล็กๆ คน​หนึ่ง​มา ให้​ยืน​ท่ามกลาง​เขา​3 แล้ว​ตรัส​ว่า “เรา​กล่าว​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​พวก​ท่าน​ไม่​กลับ​ใจ​เป็น​เหมือน​เด็ก​เล็กๆ ท่าน​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ไม่ได้​เลย4 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​ถ่อม​จิตใจ​ลง เหมือน​เด็ก​เล็ก​คน​นี้ ผู้​นั้น​จะ​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์  เมื่อพระเยซูเรียกเด็ก เด็กตอบสนองต่อการเรียกของพระเยซูโดยไม่มีอคติของผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้อง ขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะ”ยังอยู่ และYOUNGอยู่” กับคนรุ่นใหม่ต่อๆไป  อาเมน

Leave a Comment