สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

“ศุกร์ประเสริญและอีสเตอร์”

Good Friday&Easter

เวียนมาครบรอบ 2018 ปีอีกครั้ง สำหรับวันศุกร์ประเสริฐ (วันที่พระเยซูถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน) กับวันอีสเตอร์ (วันที่สามหลังจากพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพ พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย) เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเด็ก เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการพยายามที่จะอ้างถึงกระดูกของพระเยซูถูกนำมาไว้ที่ประเทศไทย ที่สำนักหนึ่งที่อ้างว่า มีกระดูกของบรรดาศาสดาศาสนาต่างๆมารวมไว้ที่นั่น (เพื่อจะให้คนไทยที่ชอบสะสมความศรัทธากับพระมากมายได้มากราบไหว้บูชา ปรากฏว่า ท่านมรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ในเวลานั้น ท่านเป็นคอลัมภ์นิสต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ท่านได้เขียนว่า การอ้างถึงกระดูกของพระเยซู เป็นการขัดต่อความเชื่อของคริสตชนอย่างสิ้นเชิง เพราะพระคัมภีร์ได้บันทึกว่า พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีกระดูกของพระเยซูในอุโมงค์ฝังศพ (แม้ท่านคึกฤทธิ์จะไม่ใช่คริสเตียน แต่ท่านก็มีความรู้พระคัมภีร์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่สุดของพระกิตติคุณเรื่องราวของพระเยซูคริสต์) ถูกต้องและเป็นความจริงอย่างที่ท่านคึกฤทธิ์ท่านว่า 2โครินธ์ 15:14,17-22 14 ถ้า​พระ​คริสต์​มิได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา การ​เทศนา​ของ​เรา​นั้น​ก็​ไม่​มี​หลัก ทั้ง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ไม่​มี​หลัก​ด้วย​….17 และ​ถ้า​พระ​คริสต์​ไม่ได้​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ก็​ไร้​ประโยชน์ ท่าน​ก็​ยัง​ตก​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตน​18 และ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ล่วง​หลับ​ใน​พระ​คริสต์​ก็​พินาศ​ไป​ด้วย​19 ถ้า​ใน​ชีวิต​นี้ พวก​เรา​ซึ่ง​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​มี​แต่​ความ​หวัง​เท่านั้น เรา​ก็​เป็น​พวก​ที่​น่า​สังเวช​ที่สุด​ใน​บรรดา​คน​ทั้ง​ปวง20 แต่​ความ​จริง​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ใน​พวก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ได้​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว​นั้น​21 เพราะ​ว่า​ความ​ตาย​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​ใด การ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​ก็​ได้​อุบัติ​ขึ้น เพราะ​มนุษย์​ผู้​หนึ่ง​เป็น​เหตุ​ฉัน​นั้น​22 เพราะ​ว่า​คน​ทั้ง​ปวง​ต้อง​ตาย​เกี่ยวเนื่อง​กับ​อาดัม​ฉัน​ใด คน​ทั้ง​ปวง​ก็​จะ​กลับ​ได้​ชีวิต​เกี่ยวเนื่อง​กับ​พระ​คริสต์​ฉัน​นั้น​ มีชอตเด็ดที่ท้าทายการตายของพระเยซูขณะพระองค์ถูกตรึงอยู่บนกางเขน  มาระโก15:29-32  29 ฝ่าย​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​เดิน​ผ่าน​ไป​มา​นั้น​ก็​กล่าว​เหยียด​หยาม​พระ​องค์ สั่น​ศีรษะ​เยาะ​เย้ยว่า “เฮ้ว เจ้า​ผู้​จะ​ทำลาย​พระ​วิหาร​และ​สร้าง​ขึ้น​ใน​สาม​วันน่ะ30 จง​ช่วย​ตัวเอง​ให้​รอด​และ​ลง​มา​จาก​กางเขน​เถิด”31 พวก​มหา​ปุโรหิต​กับ​พวก​ธรรมาจารย์​ก็​เยาะ​เย้ย​พระ​องค์ ใน​ระหว่าง​พวก​เขา​เอง​เหมือน​กัน​ว่า “เขา​ช่วย​คน​อื่น​ให้​รอด​ได้ แต่​ช่วย​ตัวเอง​ไม่ได้​32 ให้​เจ้า​พระ​คริสต์​กษัตริย์​แห่ง​อิสราเอล​ลง​มา​จาก​กางเขน​เดี๋ยวนี้​เถอะ เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เห็น​และ​เชื่อ” และ​สอง​คน​นั้น​ที่​ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระ​องค์​ก็​กล่าว​คำ​หยาบ​ช้า​ต่อ​พระ​องค์​ คนเรามักจะคิดว่า การตาย คือความพ่ายแพ้ และคือการพิสูจน์ของทุกสิ่ง คนที่ตรึงพระเยซูในเวลานั้นจึงต้องการให้พระเยซูพิสูจน์ว่า พระองค์เป็นพระเจ้าจริงหรือไม่ด้วยการช่วยตัวเองให้รอดตายลงมาจากไม้กางเขน แต่พระเยซูไม่ได้ตอบสนองต่อการท้าทายนั้น เพราะนั่นคือความจำกัดของมนุษย์ที่คิดได้เพียงเท่านี้ พระเยซูทรงยอมตายจริง มอบชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่ชีวิตคนเป็นอันมาก นี่คือเป้าหมายของการเสด็จมายังโลกนี้ของพระเยซู คือต้องตายบนไม้กางเขน การได้ขึ้นถูกแขวนบนไม้กางเขน ไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องอะไรจะลงมาเพื่อการพิสุจน์ที่ไร้สาระของคนที่คิดได้แค่นั้น ยอห์น 19:30 30 เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​รับ​น้ำส้ม​องุ่น​แล้ว ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “สำเร็จ​แล้ว” และ​ทรง​ก้ม​พระ​เศียร​ลง​สิ้น​พระ​ชนม์​  สำเร็จแล้ว แปลว่า จ่ายเต็มราคาครบ วันศุกร์ประเสริฐ Good Friday เป็นวันที่พระเยซูได้ทำสำเร็จ พระองค์เสด็จมายังโลกนี้ เพื่อจะจ่ายราคาให้ครบ เต็มจำนวน เพื่อให้การไถ่มนุษย์ทั้งโลกสมบูรณ์  ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Finish แปลว่า จบ ในสนามแข่งมักจะเอามาไว้ที่เส้นชัย แปลว่า เข้าถึงหลักชัย วันศุกร์ประเสริฐคือหลักชัยที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงไปถึง พี่น้อง ศุกร์ประเสริฐปีนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนมานมัสการรอบพิเศษด้วยกันในคืนวันศุกร์อธิษฐาน เพื่อระลึกถึงวันแห่งชัยชนะที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมถูกตรึงที่กางเขน