“เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายเดียวกัน”

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนาน ผู้คนเดินทางกลับบ้านเยี่ยมญาติและครอบครัวตนเอง ขอพระเจ้าทรงปกป้องให้รอดพ้นจากอันตรายใดๆ โดยเฉพาะไม่ประมาทในการขับขี่ยวดยานบนท้องถนนข้าพเจ้าเองงดออกถนนขี่จักรยาน เพราะไม่แน่ใจในผู้ใช้รถใช้ถนนจะมีความพร้อม มีสติ รับผิดชอบต่อคนอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกันหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงของการเฮฮาปาร์ตี้ด้วยของมึนเมา เอาเป็นว่า เราระวังตัวเราไว้ดีกว่า เมื่อวานได้ข่าวไม่ค่อยสู้ดีของพี่น้องของเราท่านหนึ่ง (ลักษณ์ ภรรยาของอ๊อด คุณแม่ของน้องอาร์ท)  ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์คว่ำ อาการโคม่าสาหัส ขอพี่น้องระลึกถึง และอธิษฐานเผื่อด้วยค่ะ ความจริงข้าพเจ้านำอธิษฐานในรุ่งอรุณมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ขอให้พี่น้องทุกคนจงปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทุกอย่าง ไม่อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักและรู้จักคุ้นเคยกัน เสียใจค่ะ กับเหตุการณ์ครั้งนี้ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังอ๊อด (สามี) และลูก (น้องอาร์ท) และบรรดาญาติทุกคน เราขอเป็นกำลังใจให้มีความหวัง และมีพลังใจ อย่างต่อเนื่อง เมื่อวานข้าพเจ้าและพี่น้องบางคนได้เดินทางไปเยี่ยมอาการลักษณ์ที่รพ.มหาราช โคราช ดูเหมือนว่า จะสิ้นหวังกับอาการของลักษณ์ แต่เราก็ยังหวังใจว่า พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาจากความตาย  เมื่อคืนข้าพเจ้ากลับมาถึงกรุงเทพ กว่าจะเข้าบ้านเที่ยงคืนกว่า เป็นห่วงพี่น้องบางคนที่ยังอยู่ที่นั่น และที่กำลังเดินทางกลับมาภายหลังข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องเหล่านี้ อธิษฐานเผื่อฉุยกับนุ้ย และต้น ที่จะเดินทางไปอีกในเช้าวันนี้ อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่จะไปเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของลักษณ์ในบ่ายวันนี้ด้วยเช่นกัน 1โครินธ์12:24-27 12 ถึง​กาย​นั้น​เป็น​กาย​เดียว ​ก็​ยัง​มี​อวัยวะ​หลาย​ส่วน และ​อวัยวะ​เหล่า​นั้น​แม้​จะ​มี​หลาย​ส่วน​ก็​ยัง​เป็น​กาย​เดียว​กัน​ฉัน​ใด ​พระ​คริสต์​ก็​ทรง​เป็น​ฉัน​นั้น… 24 เพราะ​ว่า​อวัยวะ​ที่​น่าดู​แล้ว ​ก็​ไม่​จำเป็น​ที่​จะต้อง​ตกแต่ง​อีก แต่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​อวัยวะ​ของ​ร่างกาย​เสมอ​ภาค​กัน ทรง​ให้​อวัยวะ​ที่​ต่ำ​ต้อย​เป็น​ที่​นับ​ถือ​มาก​ขึ้น​25 เพื่อ​ไม่ให้​มี​การ​แก่งแย่ง​กัน​ใน​ร่างกาย แต่​ให้​อวัยวะ​ทุก​ส่วน​พะวง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​26 ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​เจ็บ อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​เจ็บ​ด้วย ถ้า​อวัยวะ​อัน​หนึ่ง​ได้รับ​เกียรติ​อวัยวะ​ทั้งหมด​ก็​พลอย​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย27 ฝ่าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์​ และ​ต่าง​ก็​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​นั้น​

โรม 12:15 15 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​กับ​ผู้​ที่​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี จง​ร้องไห้​กับ​ผู้​ที่​ร้องไห้​

ฟิลิปปี 2:1-21 เพราะ​ฉะนั้น ใน​เมื่อ​มี​ความ​ชู​ใจ​ใน​ความ​สัม​พันธ์​กับ​พระ​คริสต์ มี​การ​ปลอบ​โยน​จาก​ความ​รัก มี​การ​สา​มัคคี​ธรรม​กัน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ และ​มี​ความ​เห็น​ใจ​กัน​และ​ความ​เมต​ตา​กรุ​ณา2 ก็​ขอ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทำ​ให้​ความ​ยินดี​ของ​ข้าพ​เจ้า​เต็ม​เปี่ยม ด้วย​การ​มีความ​คิด​อย่าง​เดียว​กัน มี​ความ​รัก​อย่าง​เดียว​กัน มี​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายเดียวกัน อาเมน

Leave a Comment