“ขอเชิญชิมดู”

สดุดี 34:8-10 8 ขอ​เชิญ​ชิม​ดู​แล้ว​จะ​เห็น​ว่า ​พระ​เจ้า​ประเสริฐ คน​ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์​ก็​เป็น​สุข 9 ท่าน​วิสุทธิ​ชน​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​องค์ จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า เพราะ​ผู้​ที่​ยำเกรง​พระ​องค์​ไม่​ขาด​แคลน 10 เหล่า​สิงห์​หนุ่ม​ยัง​ขาด​แคลน​และ​หิว​โหย แต่​บรรดา​ผู้​ที่​แสวง​พระ​เจ้า ไม่​ขาด​ของ​ดี​ใดๆ พระคัมภีร์ตอนนี้ เชิญชวนให้คนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการได้ลิ้มลองความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระผู้สร้าง ให้มาลองดู และจะรู้ว่า พระเจ้าทรงประเสริฐ เป็นที่ที่คนๆนั้นจะสามารถวางใจในพระเจ้าอย่างปลอดภัย ผู้เขียนหนังสือสดุดีตอนนี้ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของสัตว์ที่เป็นสิงโต ที่เป็นเจ้าป่า และยกตัวอย่างของวัยที่แข็งแรงที่สุดในท่ามกลางสิงโตด้วยกัน มันยังมีภาวะของความหิวโหย ล่าสัตว์ไม่ได้ มันต้องเจอภาวะขาดแคลน แต่…ผู้ที่ลี้ภัย (วางใจในพระเจ้า) แต่…ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า ไม่ขาดแคลน ไม่ขาดของดีใดๆ  ผู้เขียนสดุดี คือกษัตริย์ดาวิด ผู้มีประสบการณ์เคยตกอยู่ในสภาพที่คับขัน ต้องหนีการไล่ล่า เหมือนกับเป็นเหยื่อของสิงโต ดาวิดได้ถ่ายทอดความรู้สึกปลอดภัย เมื่อเขาลี้ภัยในพระเจ้า เมื่อเขายำเกรงพระเจ้า และแสวงหาพระเจ้า  การเปรียบเทียบความรู้สึกที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเหมือนกับการได้ชิมอาหารที่มีรสชาดดี กินแล้วจะชอบ เป็นความรู้สึกที่พอใจ ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้พบกับความการเลี้ยงดูของพระเจ้า ในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงสอนเรื่องอย่ากระวนกระวายในเรื่องปากท้อง แต่ให้ไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าเช่นกัน มัทธิว 6:25-25,31-33  25 “เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ​26 จง​ดู​นก​ใน​อากาศ มัน​มิได้​หว่าน มิได้​เกี่ยว มิได้​ส่ำ​สม​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​นก​ไว้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิ​ประเสริฐ​กว่า​นก​หรือ…​31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กระวน​กระวาย​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม​32 เพราะ​ว่า​พวก​ต่างชาติ​แสวงหา​สิ่งของ​ทั้ง​ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า ท่าน​ต้อง​การ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้ พระเยซูคริสต์ทรงใช้คำว่า ประเสริฐ กับคน พระองค์เปรียบเทียบคนสูงกว่าสัตว์ คนที่พระเจ้าทรงสร้าง คนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นประชากรของพระองค์ คนของพระเจ้าที่มีประสบการณ์กับพระเจ้า คนของพระเจ้าที่ได้ลองลิ้มชิมการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ควรจะต้องแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลา การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า คือการได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า พระเยซูตรัสอีกเช่นกันว่า พระองค์ยังชีพของพระองค์ด้วยน้ำพระทัยไม่ใช่อาหารของปากท้อง ยอห์น 4:34 34 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “อาหาร​ของ​เรา​คือ​การ​กระทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา และ​ทำ​ให้​งาน​ของ​พระ​องค์​สำเร็จ

Leave a Comment