“ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน”

อิสยาห์ 1:9,18-19 9 ถ้า​พระ​เจ้า​จอม​โยธา มิได้​เหลือ​คน​ไว้​ให้​เรา​บ้าง​เล็กน้อย​แล้ว​ เรา​ก็​จะ​ได้​เป็น​เหมือน​เมือง​โสโดม และ​เป็น​เหมือน​เมือง​โกโมราห์…18 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “มา​เถิด ให้​เรา​สู้​ความ​กัน ถึง​บาป​ของ​เจ้า​เหมือน​สี​แดง​เข้ม ​ก็​จะ​ขาว​อย่าง​หิมะ ถึง​มัน​จะ​แดง​อย่าง​ผ้า​แดง ​ก็​จะ​กลาย​เป็น​อย่าง​ขน​แกะ19 ถ้า​เจ้า​เต็ม​ใจ​และ​เชื่อ​ฟัง เจ้า​จะ​ได้​กิน​ผลดี​แห่ง​แผ่นดิน พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำเรียกร้องเชิญชวนของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าให้กลับใจใหม่   เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสิ้นราชวงศ์ยูดาห์ อาณาจักรยูดาห์ล่มสลาย พระนิเวศที่ซาโลมอนสร้างอย่างงดงามถูกเผาทำลายสิ้นซาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มถูกทำลาย ผู้คนถูกฆ่าตาย และที่รอดชีวิตก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยต่างแดนที่บาบิโลน และอยู่ยาวนานจนถึงเปลี่ยนอาณาจักรเป็นมีเดียนเปอร์เซียจนครบวาระ 70 ปี ความเป็นเชลยก็ยังคงอยู่ แต่คนที่เหลืออยู่บางส่วนได้กลับมายังเยรูซาเล็มอีกครั้ง เพื่อจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ (อย่างน่าประหลาดอัศจรรย์) ความบาปของยูดาห์ทำให้ต้องพบกับชะตากรรมล่มสลายสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน เกือบจะเหมือนเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองคนบาป (เมืองที่ทำผิดเรื่องลักเพศ) จนพระเจ้าให้ไฟกำมะถันตกลงมาทำลายสองเมืองนี้สิ้นซาก (ไม่เหลือซาก จมอยู่ภายใต้ขี้เถ้า น่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟระเบิด ในปฐมกาลสมัยของโลท หลานของอับราฮัม) คำเปรียบเทียบบาปของยูดาห์ที่อิสยาห์กล่าวถึงนี้ รุนแรงชนิดไม่สมควรได้รับการให้อภัยอย่างสิ้นเชิง เรียกว่า  ดูเหมือนสิ้นหวัง…แต่ก็ยังมีโอกาสปรากฏในข้อที่ 18-19  ในตอนนี้  คนที่ยังเหลือเล็กน้อยเหล่านี้ ที่รอดชีวิตเป็นใคร ทำไม ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง แต่ยังได้รับโอกาส  หากเราศึกษาหนังสือเอสราต่อจากหนังสือสองพงศาวดาร ก็จะพบคำตอบว่า ในบรรดาเชลยยูดาห์ที่ถูกกวาดต้อนไป ยังมีคนที่ ..​เต็ม​ใจ​และ​เชื่อ​ฟัง…ได้แก่ ผู้นำอย่าง เศรุบาเบล เยชูอา เอสรา ฮักกัย เศคาริยห์ ดาเนียล และเพื่อนๆของดาเนียล และบรรดาคนที่ยังดูแลชีวิตตนเองให้ถูกต้องกับพระเจ้า ถูกต้องต่อตนเอง และเพื่อนบ้าน คนเหล่านี้ คือคนที่แสดงออกถึงการสำนึกบาป โดยเฉพาะบาปส่วนรวม บาปของประเทศชาติ  สปิริตของความรักชาติ และเห็นแก่ส่วนรวมนี้   ทำให้เกิดความหวังที่จะได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งจากพระเจ้า เรียกว่า พระเจ้าเรียกให้มาสู้ความ คือการยอมรับความจริงของตนเองที่ได้ทำบาปต่อพระเจ้า และแสดงการกลับใจใหม่ด้วยความ​เต็ม​ใจ​และ​เชื่อ​ฟัง…  ผลดีของแผ่นดิน คือภาพของความอุดมสมบูรณ์ แผ่นดินงอกงามสิ่งดีให้ได้กิน แผ่นดินปราศจากคำสาปแช่ง แผ่นดินจะมีความสงบ และปลอดภัยจากการรุกราน รบกวน ภาพของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวอย่างให้เราในยุคของเราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนการดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ พระเจ้ายังทรงห่วงใยประชากรของพระองค์ และทรงเชิญชวนผู้ที่เดินในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน มารับโอกาสที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้ เพื่อจะให้คนของพระเจ้าได้ชื่นชมกับผลดีของแผ่นดิน ในขณะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไม่มีอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้

By admin