“เตรียมพร้อม”

ฉายวีดีโอ ภัยพิบัติสามอย่างที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น 15 นาทีแรก

https://www.youtube.com/watch?v=RIS1I4OCLGE

มัทธิว 24:3-8,9-21,22-27

3 เมื่อ​พระ​เยซู​ประทับ​บน​ภูเขา​มะกอก​เทศ พวก​สาวก​มา​เฝ้า​ส่วนตัว​กราบ​ทูล​ว่า “ขอ​ทรง​โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทราบ​ว่า เหตุการณ์​เหล่า​นี้​จะ​บังเกิด​ขึ้น​เมื่อไร สิ่ง​ไร​เป็น​หมาย​สำคัญ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา และ​ยุค​เก่า​จะ​สิ้นสุด​ลง”4 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง​5 ด้วย​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา ต่าง​อ้าง​นาม​ของ​เรา​ว่า​ตัว​เขา​เป็น​พระ​คริสต์​ เขา​จะ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​หลง​ไป​6 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​สงคราม และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม คอย​ระวัง​อย่า​ตื่น​ตระหนก​เลย ด้วย​ว่า​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำต้อง​บังเกิด​ขึ้น แต่​ที่สุด​ปลาย​ยุค​ยัง​ไม่​มาถึง​7 เพราะ ประชาชาติ​ต่อ​ประชาชาติ ราช​อาณาจักร​ต่อ​ราช​อาณาจักร​จะ​ต่อสู้​กัน  ทั้ง​จะ​เกิด​กันดาร​อาหาร​และ​แผ่น​ดิน​ไหว​ใน​ที่​ต่างๆ 8 เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​นี้​เป็น​ขั้น​แรก​แห่ง​ความ​ทุกข์​ลำบาก ซึ่ง​ต้อง​มี​มา​ก่อน​กำเนิด​ยุค​ใหม่

9 “​ใน​เวลา​นั้น​เขา​จะ​อายัด​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้ ให้​ทน​ทุกข์​ลำบาก​และ​ฆ่า​ท่าน​เสีย และ​ประชาชาติ​ต่างๆ จะ​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน เพราะ​ความ​จงรักภักดี​ของ​ท่าน​ที่​มี​ต่อ​เรา10 คราว​นั้น​คน​เป็น​อัน​มาก​จะ​ถดถอย​ไป และ​อายัด​กัน​และ​กัน ทั้ง​จะ​เกลียด​ชัง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ด้วย​11 ผู้เผย​พระ​วจนะ​ปลอม​หลาย​คน​จะ​เกิด​มี​ขึ้น และ​ล่อลวง​คน​เป็น​อัน​มาก​ให้​หลง​ไป​12 ความ​รัก​ของ​คน​ส่วนมาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออกไป​13 แต่​ผู้ใด​ทน​ได้​จนถึง​ที่สุด​ผู้​นั้น​จะ​รอด14 ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​ประกาศ​ไป​ทั่ว​โลก ให้​เป็น​คำ​พยาน​แก่​บรรดา​ประชาชาติ แล้ว​ที่สุด​ปลาย​จะ​มาถึง​15 “เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​สิ่ง​อัน​น่า​สะอิดสะเอียน ซึ่ง​กระทำ​ให้​เกิด​ความ​วิบัติ ตาม​พระ​วจนะ​ที่​ตรัส​โดย​ดาเนียล​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้นตั้งอยู่​ใน​สถาน​บริสุทธิ์ (​ให้​ผู้อ่าน​เข้าใจ​เอา​เถิด​)​

16 เวลา​นั้น​ให้​ผู้​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​หนี​ไป​ยัง​ภูเขา​17 ผู้​ที่​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก อย่า​ให้​ลง​มา​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​ออก​จาก​ตึก​ของ​ตน​18 ผู้​ที่​อยู่​ตาม​ทุ่ง​นา อย่า​ให้​กลับไป​เอา​เสื้อผ้า​ของ​ตน19 แต่​ใน​วัน​เหล่า​นั้น อนิจจา​น่า​สงสาร​หญิง​ที่​มี​ครรภ์ หรือ​มี​ลูก​อ่อน​กิน​นม​อยู่​20 จง​อธิษฐาน​ขอ เพื่อ​การ​ที่​ท่าน​ต้อง​หนี​นั้น จะ​ไม่​ตก​ใน​ฤดู​หนาว หรือ​ใน​วันสะบาโต​21 ด้วย​ว่า​ใน​คราว​นั้น​จะ​เกิด​ความ​ทุกข์​ลำบาก​ใหญ่​ยิ่ง อย่าง​ที่​ไม่​เคย​มี​ตั้งแต่​เริ่ม​โลก​มา​จนถึง​ทุก​วันนี้ และ​ใน​เบื้อง​หน้า​จะ​ไม่​มี​ต่อไป​อีก​

22 ถ้า​มิได้​ทรง​ให้​วัน​เหล่า​นั้น​ย่น​สั้น​เข้า จะ​ไม่​มี​มนุษย์​รอด​ได้​เลย แต่​เพราะ​ทรง​เห็น​แก่​ผู้​เลือกสรร จึง​ทรง​ให้​วัน​เหล่า​นั้น​ย่น​สั้น​เข้า​23 ​ใน​เวลา​นั้น​ถ้า​ผู้ใด​จะ​บอก​พวก​ท่าน​ว่า ‘แน่ะ ​พระ​คริสต์​อยู่​ที่นี่’ หรือ ‘อยู่​ที่​โน่น’ อย่าได้​เชื่อ​เลย​24 ด้วย​ว่า​จะ​มี​พระ​คริสต์​เทียม​เท็จ และ​ผู้​ทำนาย​เทียม​เท็จ​หลาย​คน​เกิดขึ้น ทำ​หมาย​สำคัญ​อัน​ใหญ่​และ​การ​มหัศจรรย์ ล่อลวง​แม้​ผู้​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เลือกสรร​ให้​หลง ถ้า​เป็นได้​25 ดู​เถิด เรา​ได้​กล่าว​เตือน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ก่อน​แล้ว​26 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​จะ​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ‘ท่าน​ผู้​นั้น​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร’ ​ก็​จง​อย่า​ออกไป หรือ​จะ​ว่า ‘อยู่​ที่​ห้อง​ใน​’ ​ก็​จง​อย่า​เชื่อ​27 ด้วย​ว่า​ฟ้า​แลบ​มา​จาก​ทิศ​ตะวันออก ส่อง​ไป​จนถึง​ทิศ​ตะวันตก​ฉัน​ใด การ​เสด็จ​มา​ของ​บุตร​มนุษย์​ก็​จะ​เป็น​ฉัน​นั้น28 ซากศพ​อยู่​ที่​ไหน​ฝูง​นก​แร้ง​ก็​จะ​ตอม​กัน​อยู่​ที่​นั่น

สาวกถามพระเยซูว่าพระองค์จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ พระเยซูทรงตรัสในยุคสุดท้าย และทรงตรัสถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ก่อนการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเยซูคริสต์เจ้า

ไม่มีใครรู้วันเวลา ที่จะเกิดขึ้น  สิ่งที่ทำได้ คือรอคอย และใช้เวลาขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างคนที่เตรียมตัวเองให้พร้อม และสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ตามคำเตือนของพระเยซูคริสต์เจ้า 7 อย่างนี้ แล้วจะรอด….

1.อย่าถูกล่อให้หลง  มัทธิว 24:4

4 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง

จะมีการล่อลวงอย่างมากในช่วงยุคสุดท้าย คำเตือนอันแรกของพระเยซูคริสต์แก่สาวกของพระองค์ คือ ระวังให้ดี เป็นอันดับแรกของการเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ถูกล่อให้หลง  พระคัมภีร์สุภาษิตได้เตือนให้คนที่ดำเนินชีวิตอย่างฉลาด ต้องเริ่มต้นด้วยการระวังให้ดี

สุภาษิต 4:23 23 จง​รักษา​ใจ​ของ​เจ้า​ด้วย​ความ​ระวัง​ระไว​รอบ​ด้าน เพราะ​ชีวิต​เริ่มต้น​ออกมา​จาก​ใจ

พระคัมภีร์สอนให้ระวังระไวชีวิต เริ่มต้นที่ชีวิตภายใน (ของใจ) ภาษาฮีบรู เมื่อพูดถึงใจ หมายถึง ศูนย์กลางของ อารมณ์ ความคิด ความกล้าหาญ แรงบันดาลใจ และการกระทำ

พระคัมภีร์กำลังบอกว่า สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ ออกมาจากภายในจิตใจที่เป็นศูนย์กลางของห้ามิติเหล่านี้ของชีวิตมนุษย์ทุกคน ในบริบทของสุภาษิตตอนนี้ จึงกล่าวถึงวิธีระวังระไวต่อว่า ต้องทำอย่างไร

สุภาษิต 4:24-27 24 จง​ทิ้ง​วาจา​คดๆ เสีย และ​ให้​คำพูด​ลด​เลี้ยว​ห่าง​จาก​เจ้า 25 ให้​ตา​ของ​เจ้า​มอง​ตรง​ไป​ข้างหน้า และ​ให้​การ​จ้อง​ของ​เจ้า​ตรง​ไป​ข้างหน้า​เจ้า 26 จง​สนใจ​ใน​วิถี​แห่ง​เท้า​ของ​เจ้า แล้ว​ทาง​ทั้งสิ้น​ของ​เจ้า​จะ​แน่นอน 27 อย่า​เห​ไป​ข้าง​ขวา​หรือ​หัน​มา​ข้าง​ซ้าย จง​กลับ​เท้า​ของ​เจ้า​เสีย​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​

อย่าถูกล่อให้หลง อันดับแรก อย่าให้ใจของตัวเองล่อตัวเองให้หลง

เยเรมีย์ 17:9-10 9 จิตใจ​ก็​เป็น​ตัว​ล่อลวง​เหนือกว่า​สิ่ง​ใด​ทั้งหมด มัน​เสื่อม​ทราม​อย่าง​ร้าย​ทีเดียว ผู้ใด​จะ​รู้จัก​ใจ​นั้น​เล่า 10 “เรา​คือ​พระ​เจ้า​ตรวจ​ค้น​ดู​จิต และ​ทดลอง​ดู​ใจ เพื่อ​ให้แก่​ทุก​คน​ตาม​พฤติการณ์​ของ​เขา ตาม​ผล​แห่ง​การ​กระทำ​ของ​เขา”

ผู้ที่จะตรวจสอบจิตใจ ทดลองดูใจของเรา มีผู้เดียว คือพระเจ้า  การยอมให้พระเจ้าตรวจสอบจิตใจของเรา คือการฟังพระวจนะของพระเจ้าและยอมให้พระวจนะของพระเจ้าฝังในชีวิตของตนเองด้วยการตอบสนองเป็นการกระทำตาม

ยากอบ 1:22-24 22 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​ที่​ประพฤติ​ตาม​พระ​วจนะ​นั้น ไม่ใช่​เป็น​แต่​เพียง​ผู้ฟัง​เท่านั้น ซึ่ง​เป็น​การ​ลวง​ตนเอง​23 เพราะ​ว่า​ถ้า​ผู้ใด​ฟัง​พระ​วจนะ และ​ไม่ได้​ประพฤติ​ตาม ผู้​นั้น​ก็​เป็น​เหมือน​คน​ที่​ดู​หน้า​ของ​ตัว​ใน​กระจก​เงา​24 เพราะ​ว่า​เมื่อ​ดู​ตัวเอง​แล้ว​ก็​ไป และ​ก็​ลืม​ใน​ทันที​นั้น​ว่า​ตัวเอง​เป็น​อย่างไร​

“เตรียมพร้อม” คือการจัดการกับใจของตัวเองอันดับแรก อย่าถูกใจของตนเองลวงตัวเอง แล้วจะไม่มีใครจะทำอะไรเราได้

คนมากมายในยุคของเราตกเป็นเหยื่อของผู้ล่อลวงทั้งหลาย เพราะจิตใจของคนที่เป็นเหยื่อคือจุดล่อที่สำคัญ ระวังระไวใจของตนเองอย่างไร

2.อย่าตื่นตระหนก  มัทธิว24:6

6 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​สงคราม และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม คอย​ระวัง​อย่า​ตื่น​ตระหนก​เลย ด้วย​ว่า​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำต้อง​บังเกิด​ขึ้น แต่​ที่สุด​ปลาย​ยุค​ยัง​ไม่​มาถึง

 เมื่อวันก่อน มีเพื่อนข้าพเจ้าส่งข้อความทางไลน์มาให้อันหนึ่ง ดูเหมือนจะหวังดี เพื่อเตือนเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ด้วยกันว่า ระวังนะ ยาพาราเซตตามอลมีส่วนผลมของสารพิษ ยี่ห้อนี้ ระวัง ข้าพเจ้าอ่านเสร็จ ก็คิดว่า คงมีการส่งต่อ ไลน์กันชนิดแบบหวังดี ยังไม่ทันไร เพื่อนอีกคน ก็ส่งมาว่า นี่คือข้อมูลเท็จ อย่าส่งต่อ

ขณะนี้ มีกฏหมายการส่งต่อข้อมูลเท็จที่สร้างความตระหนกให้กับผู้คน เรากำลังอยู่ในยุคที่มีการสร้างความตระหนก (วิตกจริต) มากมายในอินเตอร์เน็ต ในไลน ในเฟซบุ๊ค ในแชท  เรียกว่า ออนไลน์

มีการวิจัยว่า พวกคนแก่ จะชอบดูข่าวสารทางออฟไลน์ แสดงว่า พวกที่ตื่นตระหนกมากในยุคนี้ น่าจะเป็นพวกออนไลน์บ่อยๆ คนแก่จะไม่ค่อยตื่นตระหนก ดังนั้น ฟังคำของคนแก่ไว้บ้างก็จะดีนะพี่น้อง เพราะพวกเขาคือวพวกที่ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับข่าวสารที่หลอกๆมากเท่าไหร่

 3.เตรียมตัวด้วยความรัก  มัทธิว 24:9-10-14

 9 “​ใน​เวลา​นั้น​เขา​จะ​อายัด​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้ ให้​ทน​ทุกข์​ลำบาก​และ​ฆ่า​ท่าน​เสีย และ​ประชาชาติ​ต่างๆ จะ​เกลียด​ชัง​พวก​ท่าน เพราะ​ความ​จงรักภักดี​ของ​ท่าน​ที่​มี​ต่อ​เรา10 คราว​นั้น​คน​เป็น​อัน​มาก​จะ​ถดถอย​ไป และ​อายัด​กัน​และ​กัน ทั้ง​จะ​เกลียด​ชัง​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ด้วย… ​12 ความ​รัก​ของ​คน​ส่วนมาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออกไป​13 แต่​ผู้ใด​ทน​ได้​จนถึง​ที่สุด​ผู้​นั้น​จะ​รอด14 ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​ประกาศ​ไป​ทั่ว​โลก ให้​เป็น​คำ​พยาน​แก่​บรรดา​ประชาชาติ แล้ว​ที่สุด​ปลาย​จะ​มาถึง​

บททดสอบของความรัก คือ ยากที่จะรัก แต่ยังรักได้ พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสสอนสาวกเรื่องนี้ว่า

มัทธิว 5:46-48 46 แม้ว่า​ท่าน​รัก​ผู้​ที่​รัก​ท่าน จะ​ได้​บำเหน็จ​อะไร ถึง​พวก​เ​ก็​บ​ภาษี​ก็​ยัง​กระทำ​อย่าง​นั้น​มิใช่​หรือ​47 ถ้า​ท่าน​ทักทาย​แต่​พี่​น้อง​ของ​ตน​ฝ่าย​เดียว ท่าน​ได้​กระทำ​อะไร​เป็น​พิเศษ​ยิ่ง​กว่า​คน​ทั้ง​ปวง​เล่า ถึง​คน​ต่างชาติ​ก็​กระทำ​อย่าง​นั้น​มิใช่​หรือ​48 เหตุ​ฉะนี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​ดี​รอบคอบ เหมือน​อย่าง​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​เป็น​ผู้ดี​รอบคอบ

บทพิสูจน์ความอดทนมากที่สุด คือ  อดทนที่จะไม่เกลียดชังคนที่น่าเกลียดน่าชัง

ความรัก คือกุญแจสำคัญที่เราต้องเตรียมตัวเราเพื่อเผชิญกับเวลาก่อนจะสิ้นยุค เพราะจะมีคนทนไม่ได้ เราเตรียมตัวเองอยู่ใช่ไม๊

และพระเจ้าอนุญาตให้เราต้องเผชิญกับคนที่ไม่น่ารัก เพื่อผลดีกับตัวเรานั่นเอง “เตรียมพร้อม” ให้เราพูดพร้อมกัน….

4.เป็นสิ่งที่จะต้องเกิด มัทธิว 24:15

15 “เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​สิ่ง​อัน​น่า​สะอิดสะเอียน ซึ่ง​กระทำ​ให้​เกิด​ความ​วิบัติ ตาม​พระ​วจนะ​ที่​ตรัส​โดย​ดาเนียล​ผู้เผย​พระ​วจนะ​นั้นตั้งอยู่​ใน​สถาน​บริสุทธิ์ (​ให้​ผู้อ่าน​เข้าใจ​เอา​เถิด​)​

คำหนึ่งที่เรามักได้ยินบ่อยๆ คือ ยอมรับความจริง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด กำหนดการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ดาเนียล (ผู้เผยพระวจนะเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว) ได้บันทึกสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ดาเนียลได้เห็นวิบัติที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย เป็นสิ่งที่คริสเตียนในยุคของเราต้องยอมรับและเตรียมตัวรับมือ มิใช่หลับหูหลับตาดำเนินชีวิตอย่างไม่ใส่ใจ การไม่ใส่ใจเรื่องนี้ เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่ง เพราะรู้อยู่แล้วว่า ความพินาศกำลังจะมาทำลายคนทุกคน ทั้งตัวเอง และคนอื่นด้วย

อย่าดำเนินชีวิตเอ้อระเหยลอยชาย ใครจะเป็นจะตายไม่สนใจ จงตระหนักว่า มันจะเกิดขึ้นแน่ เพียงแต่เราไม่รู้ว่า เมื่อไหร่ จงเตรียมตัวเองให้พร้อม และส่งสัญญาณให้กับคนทุกคนด้วย

5.ต้องหนีจริงๆ(ไม่ใช่หนีปลอม)  มัทธิว 24:16-21

16 เวลา​นั้น​ให้​ผู้​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​หนี​ไป​ยัง​ภูเขา​17 ผู้​ที่​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก อย่า​ให้​ลง​มา​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​ออก​จาก​ตึก​ของ​ตน​18 ผู้​ที่​อยู่​ตาม​ทุ่ง​นา อย่า​ให้​กลับไป​เอา​เสื้อผ้า​ของ​ตน19 แต่​ใน​วัน​เหล่า​นั้น อนิจจา​น่า​สงสาร​หญิง​ที่​มี​ครรภ์ หรือ​มี​ลูก​อ่อน​กิน​นม​อยู่​20 จง​อธิษฐาน​ขอ เพื่อ​การ​ที่​ท่าน​ต้อง​หนี​นั้น จะ​ไม่​ตก​ใน​ฤดู​หนาว หรือ​ใน​วันสะบาโต​21 ด้วย​ว่า​ใน​คราว​นั้น​จะ​เกิด​ความ​ทุกข์​ลำบาก​ใหญ่​ยิ่ง อย่าง​ที่​ไม่​เคย​มี​ตั้งแต่​เริ่ม​โลก​มา​จนถึง​ทุก​วันนี้ และ​ใน​เบื้อง​หน้า​จะ​ไม่​มี​ต่อไป​อีก​

ทุกวันนี้ มีคนที่หนี ชอบหนี และหนีตลอดเวลา แต่เป็นการหนีแบบผิดทิศทาง เป็นการหนีความจริง การหนีความจริง ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับความบกพร่องที่ต้องแก้ไขตัวเอง นี่เป็นการหนีแบบปลอมๆ  แต่หารู้ไม่ว่า มีสิ่งที่จะต้องหนีจริงๆ คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้

มีการทำสารคดี เรื่องคนที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตก (ที่น่าจะไม่มีทางรอดได้) จากการสัมภาษณ์คนที่รอดชีวิตนั้น  สองคนจะพูดเหมือนกัน คือ ในการดำเนินชีวิตปกติธรรมดา สองคนนี้ จะให้ความสำคัญกับการเอาตัวรอดจากภาวะคับขัน อันตรายถึงชีวิต ในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นคนชอบเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยข้อมูลคำแนะนำคำเตือนที่ดีๆ ก็เก็บสะสมเอาไว้ โดยไม่รู้ว่า วันหนึ่ง ตัวเองต้องเป็นเหยื่อของเครื่องบินตก และรอดชีวิตมาได้โดยไม่รู้ตัว

พระคัมภีร์ตอนนี้ คำแนะนำให้หนี อันดับแรก ขึ้นที่ภูเขา(ที่สูง) เราได้เห็นในวีดีโอภัยพิบัติสามอย่างของญี่ปุ่น สึนามิ ที่สูงได้ถึง 15 เมตร แผ่นดินไหวแรงขนาด ระเบิดนิวเคลียร์ลงฮิโรชิมา เป็นร้อยลูกพร้อมๆกัน

พระเยซูยังแนะนำวิธีหนีอีกว่า

17 ผู้​ที่​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก อย่า​ให้​ลง​มา​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​ออก​จาก​ตึก​ของ​ตน​18 ผู้​ที่​อยู่​ตาม​ทุ่ง​นา อย่า​ให้​กลับไป​เอา​เสื้อผ้า​ของ​ตน

อย่าคิดถึงทรัพย์สินสิ่งของ อย่าห่วงเรื่องสวยเรื่องงาม เอาตัวเองให้รอดให้ได้ รักษาชีวิตเอาไว้ให้ปลอดภัย นี่คือหนีจริงๆ ไม่ใช่หนีปลอม อย่างที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

หนีปลอมมีอะไรบ้าง เช่น  อยากลาออกจากงาน เพราะปัญหาของคน อยากหนีออกจากบ้าน อยากหนีไปให้พ้นๆคนที่ไม่น่ารัก คนที่น่ารำคาญ อยากทิ้งความรับผิดชอบ และที่มักจะทำได้ง่าย และพบเห็นได้บ่อย คือพวกชอบแก้ตัว คือพวกหนีความผิดของตัวเอง

การเตรียมพร้อม คือการต้องฝึกตัวเองกับความจริง อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับสิ่งที่ปลอม เพราะวันหนึ่ง เราต้องเจอของจริง การหนีปลอมๆไม่สามารถรับมือกับของจริงได้

6.ระวังคำสอนเท็จ มัทธิว 24:22-24

22 ถ้า​มิได้​ทรง​ให้​วัน​เหล่า​นั้น​ย่น​สั้น​เข้า จะ​ไม่​มี​มนุษย์​รอด​ได้​เลย แต่​เพราะ​ทรง​เห็น​แก่​ผู้​เลือกสรร จึง​ทรง​ให้​วัน​เหล่า​นั้น​ย่น​สั้น​เข้า​23 ​ใน​เวลา​นั้น​ถ้า​ผู้ใด​จะ​บอก​พวก​ท่าน​ว่า ‘แน่ะ ​พระ​คริสต์​อยู่​ที่นี่’ หรือ ‘อยู่​ที่​โน่น’ อย่าได้​เชื่อ​เลย​24 ด้วย​ว่า​จะ​มี​พระ​คริสต์​เทียม​เท็จ และ​ผู้​ทำนาย​เทียม​เท็จ​หลาย​คน​เกิดขึ้น ทำ​หมาย​สำคัญ​อัน​ใหญ่​และ​การ​มหัศจรรย์ ล่อลวง​แม้​ผู้​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เลือกสรร​ให้​หลง ถ้า​เป็นได้

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา มีแต่คนส่งคลิปวีดีโอของคนที่ประกาศตัวว่า เขาคือพระคริสต์ ที่มาโปรดคน  และพระคริสต์คนนี้ สั่งสอนสาวกของตนเองให้ไปสักเลข 666 บนร่างกาย เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติไม่ให้มาถึงตน มีคนเชื่อและติดตาม ทำตามมากมายในอเมริกา นี่คือการล่อลวงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่พระเยซูได้เตือนไว้เมื่อสองพันปีที่แล้ว อย่างที่หนังสือวิวรณ์ได้เตือนไว้แล้ว

วิวรณ์ 13:18  18 ​ใน​เรื่อง​นี้​จง​ใช้​สติปัญญา​ให้​ดี ถ้า​ผู้ใด​มี​ความ​เข้าใจ​ก็​ให้​คิด​ตรึก​ตรอง​เลข​ของ​สัตว์​ร้าย​นั้น เพราะ​ว่า​เป็น​เลข​ของ​บุคคล​ผู้​หนึ่ง เลข​ของ​มัน​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก​

อีกไม่นาน มันก็จะมาถึงประเทศไทยของเรา  เตรียมพร้อม  พี่น้อง พูดออกเสียงดังๆ เตรียมพร้อม

7.คำเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มัทธิว 24:24-27

25 ดู​เถิด เรา​ได้​กล่าว​เตือน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ก่อน​แล้ว​26 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​จะ​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ‘ท่าน​ผู้​นั้น​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร’ ​ก็​จง​อย่า​ออกไป หรือ​จะ​ว่า ‘อยู่​ที่​ห้อง​ใน​’ ​ก็​จง​อย่า​เชื่อ​27 ด้วย​ว่า​ฟ้า​แลบ​มา​จาก​ทิศ​ตะวันออก ส่อง​ไป​จนถึง​ทิศ​ตะวันตก​ฉัน​ใด การ​เสด็จ​มา​ของ​บุตร​มนุษย์​ก็​จะ​เป็น​ฉัน​นั้น28 ซากศพ​อยู่​ที่​ไหน​ฝูง​นก​แร้ง​ก็​จะ​ตอม​กัน​อยู่​ที่​นั่น

สุดท้าย จงฝึกตัวเอง กับคำเตือนที่มีคุณภาพ คำเตือนที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูตรัสว่า

ยอห์น 14:26-27 26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​

จงเตรียมชีวิตให้พร้อม ด้วยการฟังคำเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตัวเอง อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจ อย่ายืมความเชื่อของคนอื่นจนขาดประสบการณ์ของตัวเอง จงมีคำพยานที่เป็นของตัวเอง คำพยานที่มีคุณภาพ คำพยานประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เจ้า (พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์)

สันติสุขที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรา จะทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ จงเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับสิ่งที่จะต้องหนีจริง สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง การล่อลวงจริง  ความเกลียดชังของจริง จงเตรียมตัวเองในความรัก กับบททดสอบความรักที่แท้จริง

ยอห์น 14:28-29  28 ท่าน​ได้​ยิน​เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า ‘เรา​จะ​จาก​ไป​และ​จะ​กลับมา​หา​ท่าน’ ถ้า​ท่าน​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ชื่น​ชม​ยินดี​ที่​เรา​ไป​หา​พระ​บิดา เพราะ​พระ​บิดา​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​เรา​29 และ​บัดนี้​เรา​ได้​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก่อนที่​เหตุการณ์​นั้น​จะ​เกิดขึ้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เหตุการณ์​นั้น​เกิดขึ้น​แล้ว ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เชื่อ​

หลังจากเกิดภัยพิบัติสามอย่างที่ญี่ปุ่นไม่นาน  อ.โอซาว่า เคยถามข้าพเจ้าว่า มีทางเลือกให้อ.โอซาว่าสามทาง หลังจากจบสัญญาทำงานกับสิงคโปร์  คือประเทศที่ท่านจะไปต่อ  คือ คานาดา อเมริกา และญี่ปุ่น  อ.โอซว่า ถามข้าพเจ้าว่า เขาควรจะเลือกไปที่ไหน ข้าพเจ้าตอบอย่างไม่ต้องคิดเลย ไปญี่ปุ่น และอ.โอซาว่าก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นปีหนึ่ง เพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติเหล่านั้น ในฐานะนักจิตวิทยา ฟื้นฟูจิตใจ  คำที่ท่านกลับมาแบ่งปันให้พวกเรา หากพวกเราจำได้ คือสามคำ คำว่า Victim  Survivor Thriver  เหยื่อ ผู้รอดชีวิต และผู้ที่เข้มแข็ง คำสุดท้าย คือคำที่ช่วยผู้ชายญี่ปุ่นที่ประสบภัยได้อย่างมาก เพราะผู้ชายญี่ปุ่นที่ว่าเข้มแข็งแล้ว ก็ยังยากมากที่จะกู้ความรู้สึกสูญเสียของพวกเขากลับมา คำๆนี้ เป็นคำที่เราทุกคนต้องใช้เพื่อเตรียมพร้อม…. เพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้น อาเมน

“เตรียมพร้อม”

1.อย่าถูกล่อให้หลง 

2.อย่าตื่นตระหนก 

3.เตรียมตัวด้วยความรัก 

4.เป็นสิ่งที่จะต้องเกิด

5.ต้องหนีจริงๆ(ไม่ใช่หนีปลอม) 

6.ระวังคำสอนเท็จ

7.คำเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

By admin