“เมื่อคนแก่อย่างข้าพเจ้าฝันเห็น…”

กิจการ 2:16-18 16 แต่​เหตุการณ์​นี้​เกิดขึ้น​ตาม​คำ​ซึ่ง​โย​เอล​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ได้​กล่าว​ไว้​ว่า 17 ‘พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า​ใน​วาระ​สุดท้าย เรา​จะ​เท​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​โปรด​ประทาน​แก่​มนุษย์​ทั้ง​ปวง บุตรา​บุตรี​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​กล่าว​คำ​พยากรณ์ คน​หนุ่ม​ของ​ท่าน​จะ​เห็น​นิมิต และ​คน​แก่​จะ​ฝัน​เห็น 18 ​ใน​คราว​นั้น เรา​จะ​เท​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​พระ​วิญญาณ​ของ​เรา​บน​ทาส​ทาสี​ของ​เรา และ​คน​เหล่า​นั้น​จะ​กล่าว​คำ​พยากรณ์   เมื่อคนแก่อย่างข้าพเจ้าฝันเห็น …..เมื่อไร พวกคนหนุ่มๆสาวๆจะกล่าวคำพยากรณ์(สักที)  มีคนพูดนานมากแล้วว่า ช่วงเวลาของเราอยู่ที่ขอบของยุคสุดท้าย สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึง น่าจะเป็นจริงในช่วงเวลาของเรามากยิ่ง ถี่ขึ้น และเกิดกับพวกเราทุกคน  อาเมน  ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันความฝันของข้าพเจ้าที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา  ในเวลาใกล้รุ่ง ข้าพเจ้าฝันเห็นโขดหินที่เป็นธารน้ำไหลเพียงแค่ระดับฝ่าเท้า และที่ตรงโขดหินนั้น ข้าพเจ้าเห็นปลาตัวหนึ่งนอนอยู่ให้น้ำไหลผ่านมันไป ตัวของมันโตขนาดเท่าลำแขนของข้าพเจ้า หัวก็ใหญ่ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามันคือปลาชนิดอะไร แต่มีเสียงดังมาทางข้างหลังข้าพเจ้าว่า นี่คือปลาบู่ (ยักษ์) ข้าพเจ้าเอาเครื่องมือจับปลาตัวนี้ ด้วยสวิง ช้อนทางข้างหลัง แล้วปลาตัวนี้ ก็ไถลไปข้างหน้า แล้วข้าพเจ้าก็ตื่นจากฝันนั้น ข้าพเจ้าพยายามคิดใคร่ครวญ คำว่า ปลาบู่ ปลาตัวใหญ่ หมายถึงจะต้องมีคนมารับเชื่อ คนๆนี้มีราคาสูงมากทีเดียว แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ คำว่า ราคาสูง จนวันถัดมา พี่น้องท่านหนึ่งติดต่อมาหาข้าพเจ้าว่า จะมีคนๆหนี่งตามมาโบสถ์วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อมาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วย และอยากจะปรึกษาอะไรบางอย่าง เมื่อพูดคุยกัน ก็ทราบว่า เป็นคริสเตียนคาทอลิคและได้เรียนรู้พระคำพระเจ้าตั้งแต่เด็ก แต่ไม่แน่ใจว่า จะสามารถกลับมาเป็นคริสเตียนได้อีกหรือไม่ และสุดท้ายก็ตัดสินใจรับความเชื่อในพระเจ้ามาเป็นของตัวเอง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ผู้เชื่อใหม่ท่านนี้ รู้จักพระคำพระเจ้าเป็นอย่างดี และรู้มากเสียด้วย  และพระเจ้าทรงเปิดเผยกับข้าพเจ้าว่า ราคาของปลาในความฝันของข้าพเจ้า คือพระวจนะของพระเจ้าที่บรรจุอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อใหม่คนนี้นี่เอง ราคานี้ไม่ได้ตีด้วยมูลค่าของเงินทอง ทรัพย์สินใดๆ พระคัมภีร์อีกตอนก็ผุดขึ้นในความคิดของข้าพเจ้า ที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนถึงราคาของพระคำ พระวจนะของพระเจ้า มีค่ายิ่งกว่าทองคำและเงิน สดุดี 119:72  72 สำหรับ​ข้า​พระ​องค์ ​พระ​ธรรม​แห่ง​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​องค์ ​ก็​ดีกว่า​ทองคำ​และ​เงิน​พันๆ แท่ง​ ความฝันที่คนแก่อย่างข้าพเจ้าฝัน ช่างเป็นจริงเร็วอย่างกับติดจรวด ได้ดวงจิตวิญญาณที่ได้รับความรอด และยังให้บทเรียนที่ล้ำค่าแก่ข้าพเจ้า แล้วพี่น้องได้อะไรจากคำพยานเรื่องนี้บ้าง จะฝัน หรือจะพยากรณ์ ก็รีบๆสำรวจอายุของตัวเองเอาละกันนะค่ะ ความรอดของคนมากมายอยู่ในความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคน  …เรา​จะ​สำแดง​การ​อัศจรรย์​ใน​อากาศ​เบื้อง​บน และ​นิมิต​ที่​แผ่นดิน​เบื้อง​ล่าง เป็น​เลือด ไฟ และ​ไอ​ควัน 20 ดวง​อาทิตย์​จะ​มืด​ไป และ​ดวง​จันทร์​จะ​กลับ​เป็น​เลือด ก่อน​ถึง​วัน​ใหญ่​นั้น คือ​วัน​ใหญ่​ยิ่ง​ของ​พระ​เจ้า 21 และ​จะ​เป็น​เช่นนี้​คือ ทุก​คน​ซึ่ง​ได้​ออก​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​รอด’

Leave a Comment