สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

“หาคนดั่งหาปลา”

มัทธิว 4:18-22 18 ขณะที่​พระ​องค์​ทรง​ดำเนิน​อยู่​ตาม​ชายทะเล​กาลิลี ​ก็​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​พี่​น้อง​ชาวประมง​สอง​คน คือ​ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เปโตร กับ​อันด​รูว์​น้อง​ชาย กำลัง​ทอดแห​อยู่​ที่​ทะเลสาบ​19 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด และ​เรา​จะ​ตั้ง​ท่าน​ให้​เป็น​ผู้​หา​คน​ดั่ง​หา​ปลา” 20 เขา​ทั้ง​สอง​ได้​ละ​แห​ตาม​พระ​องค์​ไป​ทันที​21 ครั้น​พระ​องค์​เสด็จ​ต่อไป ​ก็​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​พี่​น้อง​อีก​สอง​คน ชื่อ​ยากอบ​ บุตร​เศเบ​ดี กับ​ยอห์น​น้อง​ชาย​ของ​เขา​กำลัง​ชุน​อวน​อยู่​ใน​เรือ​กับ​เศเบดี​บิดา​ของ​เขา ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​เขา​22 ​ใน​ทันใด​นั้น เขา​ทั้ง​สอง​ก็​ละ​เรือ​และ​ลา​บิดา​ของ​เขา​ตาม​พระ​องค์​ไป​   สำนวนการเรียกคนเป็นปลามาจากพระคัมภีร์ตอนนี้ ขณะพระเยซูทรงเรียกชาวประมงกลุ่มแรกมาเป็นสาวกของพระองค์ เปโตร และแอนดรูว์สองคนแรกที่พระเยซูทรงเรียกด้วยการเชิญชวนว่า  “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด และ​เรา​จะ​ตั้ง​ท่าน​ให้​เป็น​ผู้​หา​คน​ดั่ง​หา​ปลา” จากการเปรียบคนเหมือนปลา และสาวกถึงสี่คนเป็นชาวประมง จึงน่าจะเป็นที่มาของสัญลักษณ์ปลาอย่างที่เราได้เห็นในยุคของเรา สัญลักษณ์ของปลา โค้ด-ลับในสมัยที่คริสเตียนยุคแรกใช้สื่อสารแสดงความเป็นพวกเดียวกัน เนื่องจากในช่วงเวลานั้น คริสเตียนต้องหลบๆซ่อนๆในการชุมนุมกันทางด้านความเชื่อความศรัทธาในคำสอนและชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระเยซูคริสต์เจ้า  เพราะว่าคริสเตียนในเวลานั้น มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้มาเชื่อและศรัทธาในพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนชัดเจนจนคนสังเกตเห็นเป็นรูปธรรม ปรากฏในบันทึกของหนังสือกิจการอัครทูตตอนหนึ่งกล่าวว่า กิจการ2:43-44,46-47  43 เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญหลายประการ44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง…46 เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประ ทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป47 ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ จึงเป็นช่องทางการใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดี ผู้สูญเสียผลประโยชน์ทางด้านศาสนา (อย่างที่พระเยซูทรงถูกใส่ร้าย)  คริสเตียนจึงเป็นกลุ่มที่ถูกทางการโรมเพ่งเล็งว่า เป็นพวกคิดกบฏต่อต้านการปกครองของอาณาจักรโรม เพราะในขณะที่อิสราเอลเป็นอาณานิคมของโรม ก็มียิวบางกลุ่มที่เรียกตนเองว่า พวกชาตินิยม กบฏต่อต้านการปกครองของอาณาจักรโรมเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะๆ ยิ่งต่อต้าน ยิ่งถูกเพ่งเล็ง จำนวนคริสเตียนก็ทวีมากขึ้นเหมือนกับฝูงปลา แม้จะมีการพิสูจน์แล้วว่า คริสเตียนไม่ได้ทำร้ายใคร และไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกใส่ร้าย แต่การเพิ่มขึ้นของผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกเป็นแบบทวีคูณจนกลายเป็นมวลชนขนาดใหญ่ ความกลัวของโรมจึงไม่ใช่เรื่องของความเป็นชาตินิยมของยิวอีกแล้ว แต่เป็นความกลัวความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้า โรมล่มสลายไปแล้ว แต่คริสจักรจะทวีคูณมากจำนวนเหมือนกับฝูงปลา  อาเมน