“เวลา”

ราแต่ละคน ต่างมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น วัยวุฒิ (อายุ) คุณวุฒิ (การศึกษา) และวุมิภาวะ (เด็กหรือผู้ใหญ่ทางด้านอารมรณ์)  ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นเพเบื้องหลังครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมการเติบโต ประสบการณ์มากน้อยต่างกัน วิธีคิดที่ต่างกัน ฐานะ โอกาสที่ต่างกัน รวมทั้งการที่พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนก็ต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมี เหมือนกัน มีเท่ากัน นั่นคือ ….เวลา เรามีเวลา 24 ชม.เท่ากัน แต่ใครจะใช้เวลาอย่างไร ให้เรามารับชมวีดิทัศน์ดังนี้

https://www.youtube.com/watch?v=oWySXqcCcxQ

 

เวลาผ่านไปช้า เมื่อคุณกำลังรอคอย

เวลาผ่านไปเร็ว เมื่อคุณสายแล้ว

เวลาหยุดนิ่ง เมื่อคุณรู้สึกเศร้า

เวลาช่างแสนสั้น เมื่อคุณกำลังมีความสุข

เวลาไม่รู้จักจบสิ้นสักที เมื่อคุณกำลังเจ็บปวด

เวลาช่างยาวนาน เมื่อคุณรู้สึกเบื่อ

ทุกเวลาถูกกำหนดด้วยความรู้สึกและกลไกทางจิตของตัวคุณเอง

ไม่ใช่ด้วยเวลาของนาฬิกา

ดังนั้น ขอให้ทุกคนจงมีช่วงเวลาที่ดีเสมอ

 

พระเยซูคริสต์ทรงเล่าคำอุปมา เรื่อง เวลา  ลูกา 19:11-25

11 เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​เหตุการณ์​นั้น ​พระ​องค์​ได้​ตรัส​คำ​อุปมา​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​เขา​ฟัง​ต่อไป เพราะ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว และ​เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​คิด​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ปรากฏ​โดย​พลัน​12 เหตุ​ฉะนั้น​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ว่า “มี​เจ้านาย​องค์​หนึ่ง​ไป​เมือง​ไกล เพื่อ​จะ​รับ​อำนาจ​มา​ครอง​แผ่นดิน แล้ว​จะ​กลับมา​13 ท่าน​จึง​เรียก​ทาส​ของ​ท่าน​สิบ​คน​มา​มอบ​เงิน​ไว้​แก่​เขา​สิบ​มิ​นา สั่ง​ว่า ‘จง​เอา​ไป​ค้าขาย​จน​เรา​จะ​กลับมา’14 แต่​ชาว​เมือง​ชัง​ท่าน​ผู้​นั้น จึง​ใช้​คณะ​ทูต​ตาม​ไป​ทูล​ว่า ‘เรา​ไม่​ต้อง​การ​ให้​ผู้​นี้​ครอบ​ครอง​เรา’15 เมื่อ​ท่าน​ได้รับ​อำนาจ​ครอง​แผ่นดิน​กลับ​มา​แล้ว ท่าน​จึง​เรียก​ทาส​ทั้ง​หลาย​ที่​ท่าน​ได้​ให้​เงิน​ไว้​นั้น​มา เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​เขา​ทุก​คน​ค้า​ได้​กำไร​กี่​มาก​น้อย​16 ฝ่าย​คน​แรก​มา​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์ ได้​กำไร​สิบ​มิ​นา’17 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘ดี​แล้ว​เจ้า​เป็น​ทาส​ที่​ดี เพราะ​เจ้า​สัตย์​ซื่อ​ใน​ของ​เล็กน้อย​เจ้า​จง​มี​อำนาจ​ครอบ​ครอง​สิบ​เมือง​เถิด’18 คน​ที่​สอง​มา​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์​ได้​กำไร​ห้า​มิ​นา’19 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​เหมือน​กัน​ว่า ‘เจ้า​จง​ครอบ​ครอง​ห้า​เมือง​เถิด’20 อีก​คน​หนึ่ง​มา​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า นี่​เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์​ข้า​พระ​บาท​ได้​เอา​ผ้า​ห่อ​เ​ก็​บ​ไว้​21 เพราะ​ข้า​พระ​บาท​กลัว​ฝ่า​พระ​บาท ด้วย​ว่า​ฝ่า​พระ​บาท​เป็น​คน​เข้มงวด ฝ่า​พระ​บาท​เ​ก็​บ​ผล​ซึ่ง​ฝ่า​พระ​บาท​มิได้​ลง​แรง และ​เกี่ยว​ที่​ฝ่า​พระ​บาท​มิได้​หว่าน’22 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า ‘อ้าย​ข้า​ชั่ว​ช้า เรา​จะ​ปรับ​โทษ​เจ้า​โดย​คำ​ของ​เจ้า​เอง เจ้า​ก็​รู้​หรือ​ว่า​เรา​เป็น​คน​เข้มงวด​เ​ก็​บ​ผล​ซึ่ง​เรา​มิได้​ลง​แรง และ​เกี่ยว​ที่​เรา​มิได้​หว่าน​23 ​ก็​เหตุ​ไฉน​เจ้า​มิได้​ฝาก​เงิน​ของ​เรา​ไว้​ที่​ธนาคาร​เล่า เมื่อ​เรา​มา​จะ​ได้รับ​เงิน​ของ​เรา​กับ​ดอกเบี้ย​ด้วย’24 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​คน​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นั่น​ว่า ‘จง​เอา​เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​นั้น​ไป​จาก​เขา​ให้แก่​คน​ที่​มี​สิบ​มิ​นา’25 คน​เหล่า​นั้น​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า เขา​มี​สิบ​มิ​นา​แล้ว​’26 ‘เรา​บอก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ว่า ทุก​คน​ที่​มี​อยู่​แล้ว​จะ​เพิ่ม​เติม​ให้​เขา​อีก แต่​ผู้​ที่​ไม่​มี แม้ว่า​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่​นั้น จะต้อง​เอา​ไป​จาก​เขา27 ฝ่าย​พวก​ศัตรู​ของ​เรา​ที่​ไม่​ต้อง​การ​ให้​เรา​ครอบ​ครอง​เขา​นั้น จง​พา​เขา​มา​ที่นี่ และ​ฆ่า​เสีย​ต่อ​หน้า​เรา’ ”

คำอุปมาของงพระเยซูตอนนี้ ทรงเล่าให้คนที่อยู่ในบรรยากาศที่คน ณ ที่นั่น กำลังคาดหวังเวลา ณ เวลานั้น อย่างให้เกิดขึ้นทันที

….และเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน

พระเยซูจึงเล่าคำอุปมาเรื่องเงินสิบมินา คือเรื่องของเวลาที่ทุกคนมีเท่ากัน   เวลาที่จะได้พบกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่ง เจ้าเมือง ในคำอุปมาหมายถึงพระเยซู  ส่วนทาสสิบคน หมายถึง ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ (คริสเตียนทุกคน) เงินสิบมินาที่มอบให้ทาสสิบคน หมายถึง เวลาที่ทุกคนจะใช้ในการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อีกครั้ง ก่อนจะสิ้นสุดยุคสุดท้าย  มีคำกล่าวว่า ในยุคของเราเป็นช่วงเวลาที่อยู่ตรงขอบของยุคสุดท้าย  นั่นคือใกล้เวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมา  และใกล้เวลาจุดจบของโลกนี้  สังเกตว่า  มีสัญญาณเตือนบางอย่างว่าโลกใกล้ถึงจุดจบ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของอากาศ น้ำ แผ่นดิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตั้งแต่พืชปกคลุมดิน จนถึงสัตว์ และจิตใจของคน

ที่อัฟริกาเกิดรอยแยกขนาดใหญ่ (นักวิชาการเรื่องธนณีวิทยาวิเคราะห์ว่า นี่คือปรากฏการณ์แบ่งทวีป อีกห้าสิบปีจะแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์

ภูเขาไฟระเบิด และที่จะระเบิดอีกหลายลูก

ที่ใกล้ตัวเรา เราเข้าหน้าฝนแล้ว แต่บ้านข้าพเจ้า บางทีฝนก็ตกแค่สิบเม็ด ที่อื่นตกหนักจนน้ำท่วม อากาศที่แปรปรวนมากๆ ฝนมาเร็ว ฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่มีฝนน้อย จนกรมชลประทานออกหนังสือเตือนชาวเกษตรกรไทยแล้วว่า ใช้น้ำเพาะปลูกอย่างประหยัด เพราะว่าจะเกิดภาวะขาดน้ำ

ข่าวสงคราม อ่าวเปอร์เชียครั้งที่สามกำลังจะกิดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เพราะสงครามครั้งนี้ ใหญ่กว่าสองครั้ง

ผลพวงจากสงครามอ่านเปอร์เชียครั้งที่สอง คือพวกไอเอส หรือ ไอซีส ผลพวงของสงครามอ่าวเปอร์เชียครั้งที่สามจะรุนแรงขนาดไหน

ไมมียุคใดที่จะมีคำสอนเท็จเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้า มากเท่ากับยุคของเรา ที่อเมริกาได้มีคนที่เป็นเจ้าลัทธิอ้างตัวเองว่า เป็นพระคริสต์ผุ้เสด็จมาโปรดประชาชนแล้ว คำสอนของเจ้าลัทธินี้ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิง คนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ต่างก็ติดตามเจ้าลัทธินี้  เพราะฉะนั้น จงระวังให้ดี จงอ่าน จงศึกษาพระคัมภีร์ตลอดเวลา เพื่อจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไป

เรื่องของเวลาในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูได้ตรัสถึงเงินสิบมินา เป็นของเจ้าเมืองก่อนจะจากไป เจ้าเมืองได้เรียกทาสมารับมอบเงินมินาไปคนละหนึ่งมินา หากเงินมินาหมายถึงเวลา นั่นหมายความว่า คริสเตียนทุคน คือผู้รับใช้ของพระคริสต์ที่เวลาที่มีทั้งหมด เป็นเวลาที่เป็นของพระเยซูคริสต์

กาลาเทีย 5:13  13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ที่​ทรง​เรียก​ท่าน​ก็​เพื่อให้​มี​เสรีภาพ อย่า​เอา​เสรีภาพ​ของ​ท่าน​เป็น​ช่องทาง​ที่​จะ​ปล่อย​ตัว​ไป​ตาม​เนื้อ​หนัง แต่​จง​รับ​ใช้​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก​เถิด​

พระคัมภีร์กาลาเทียตอนนี้ ได้บอกเราว่า เสรีภาพที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์เจ้า คือ  เวลา ที่ไม่เหมือนกับเวลาในชีวิตเก่า ชีวิตเดิมของเราอีกต่อไป แต่เป็นเวลาใหม่  อย่าเอาเวลาใหม่ (เสรีภาพ) ที่เราได้รับจากพระเยซูไปใช้ตามอย่างคนในยุคนี้ ที่ไม่รู้จักเวลา คือ

….​ปล่อย​ตัว​ไป​ตาม​เนื้อ​หนัง….  แต่จง​รับ​ใช้​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก​เถิด​

การใช้เวลากับการปล่อยตัวตามเนื้อหนัง (กิเลศตัณหา ความอยาก) คือการทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์  แต่การรับใช้ คือการทำให้เวลาได้เพิ่มคุณค่าให้กับคน ทำให้คนรู้สึกว่า เวลาที่เขามีอยู่มันมีคุณค่าของชีวิต  อะไรที่ทำให้มีคุณค่าของชีวิต มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนเราคิดว่า การเอาอะไรๆเข้ามาในชีวิตทำให้ตนเองมีคุณค่า แต่ความจริง คุณค่าของชีวิตคือการเอาบางอย่างออกไปจากชีวิต

มัทธิว 15:16-19 16 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยัง​ไม่​เข้าใจ​ด้วย​หรือ​17 ท่าน​ยัง​ไม่​เห็น​หรือ​ว่า สิ่ง​ใดๆ ซึ่ง​เข้า​ไป​ใน​ปาก​ก็​ลง​ไป​ใน​ท้อง แล้ว​ก็​ถ่าย​ออก​ลง​ส้วม​ไป​18 แต่​สิ่ง​ที่​ออก​จาก​ปาก​ก็​ออกมา​จาก​ใจ สิ่ง​นั้น​แหละ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มลทิน​19 ความ​คิด​ชั่ว​ร้าย การ​ฆ่า​คน การ​ผิด​ผัว​ผิด​เมีย การ​ล่วง​ประเวณี การ​ลัก​ขโมย การ​เป็น​พยาน​เท็จ การ​ใส่​ร้าย ​ก็​ออกมา​จาก​ใจ​

สิ่งที่ออกมาจากใจ คือกิเลศตัณหา ที่ทำให้คนเป็นมลทิน การใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดการขาดทุน ติดลบ ไม่ได้ทำให้เวลานั้นมีกำไรขึ้นมา

อย่างวีดีทัศน์ที่เราได้รับชมไปในตอนต้นได้กล่าวถึงว่า

ความรู้สึกนาน (เพราะเบื่อ)เป็นการมองเวลาอย่างไม่มีค่า เวลาน่าเบื่อ

คนที่เศร้าก็รู้สึกอยากให้เวลามันผ่านไปเร็วๆ คือความรู้สึกอยากทำลายเวลาของความเศร้า

คนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดเมื่อไร เวลาจะจบสิ้นสักที เป็นการตำหนิเวลา ให้แย่ตามความรู้สึกแย่ๆของตนเอง

คนที่รู้สึกไม่รู้ว่าจะทำอะไรในเวลาที่มีอยู่ ก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

ส่วนคนที่รู้สึกอยู่กับความสุขของตัวเอง ก็รู้สึกว่าความสุขมันสั้น

จะมีใครรู้สึกว่าเวลาทุกวินาทีมีคุณค่า จะต้องเตรียมตัวเอง ทำอะไรเพื่อพระเจ้า เพื่อคนอื่น

ข้าพเจ้าเมื่อมองย้อนกลับไปกับเวลาที่ผ่านมาสี่ห้าปี ถ้าข้าพเจ้าไม่ไม่ทำอะไรกับสุขภาพของตนเอง ป่านนี้ คงเป็นโรค NCD’s โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ และอีกหลายโรคแน่ๆ แต่วันนี้ น้ำตาลปกติ ความดันปกติ หัวใจแข็งแรงกว่าเดิม ไม่เหนื่อยง่าย เพราะสี่ห้าปีที่ผ่านมา ปฏิวัติตัวเองเรื่องการกิน การนอน การออกกำลังกาย และการใช้เวลาใหม่ และความใฝ่ฝันในการใช้เวลาเมื่ออายุมากขึ้น คือการมีวิถีแบบสโลว์ไลฟ์ แต่เป็นสโลว์ไลฟ์ที่ยังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอยู่

ผู้คนในยุคของเราวันนี้ กำลังดำเนินชีวิตราวกับ เวลามีค่าเสียเหลือเกิน ทุกอย่างเร่งรีบ ไม่สามารถจะให้เวลาของตนเองกับใคร แม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่มีเวลาให้ เวลาเป็นเงินเป็นทอง หากต้องให้เวลากับอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจ ไม่ต้องการ ก็จะรู้สึกเสียเวลา

สิ่งที่มากำหนดคุณค่าของเวลา กลายเป็นเรื่องของเงินทอง ความชื่นชอบ ของสะสม  การบริโภคนิยมต่างๆ  ส่วนคนที่พยายามจะหันกลับมาให้คุณค่ากับเวลาก็จะเรียกตัวเองว่า คนในวีถีสโลว์ไลฟ์  Slow life style กำลังเป็นที่นิยมของคนในยุคของเรา ซึ่งต้องการจะดำเนินชีวิตต่อสู้กับกระแสของความเร่งรีบ สโลว์ไลฟ์ เป็นวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้น

แต่นั่นก็ยังไม่ใช่การทำให้เวลา หรือเงินมินาให้เกิดผลกำไรอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงต้องการ

’15 เมื่อ​ท่าน​ได้รับ​อำนาจ​ครอง​แผ่นดิน​กลับ​มา​แล้ว ท่าน​จึง​เรียก​ทาส​ทั้ง​หลาย​ที่​ท่าน​ได้​ให้​เงิน​ไว้​นั้น​มา เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​เขา​ทุก​คน​ค้า​ได้​กำไร​กี่​มาก​น้อย​

เงินมินาที่ให้ไป จะต้องสร้างกำไร  เช่นเดียวกับเวลา (เสรีภาพ) ที่พระเยซูทรงประทานให้กับสาวกของพระองค์เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น

16 ฝ่าย​คน​แรก​มา​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์ ได้​กำไร​สิบ​มิ​นา’17 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘ดี​แล้ว​เจ้า​เป็น​ทาส​ที่​ดี เพราะ​เจ้า​สัตย์​ซื่อ​ใน​ของ​เล็กน้อย​เจ้า​จง​มี​อำนาจ​ครอบ​ครอง​สิบ​เมือง​เถิด’18 คน​ที่​สอง​มา​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์​ได้​กำไร​ห้า​มิ​นา’19 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​เหมือน​กัน​ว่า ‘เจ้า​จง​ครอบ​ครอง​ห้า​เมือง​เถิด’

คนที่ทำให้เงินหนึ่งมินา เพิ่มพูนเป็นสิบมินา ได้รับรางวัลด้วยการได้รับมอบอำนาจในการครองเมืองสิบเมือง

คนที่ทำให้เงินหนึ่งมินา เพิ่นพูนเป็นห้ามินา ได้รับรางวัลด้วยการได้รับมอบอำนาจในการครองเมืองห้าเมือง

หากจะเทียบมูลค่าของเงิน หนึ่งมินา (เล็กน้อย) แต่ได้ครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่

’17 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘ดี​แล้ว​เจ้า​เป็น​ทาส​ที่​ดี เพราะ​เจ้า​สัตย์​ซื่อ​ใน​ของ​เล็กน้อย​เจ้า​จง​มี​อำนาจ​ครอบ​ครอง​สิบ​เมือง​เถิด’

เรื่องของเวลา เป็นเรื่องของความสัตย์ซื่อส่วนตัว  คนที่สัตย์ซื่อ จะทำหน้าที่ของตนเองทั้งต่อหน้าและลับหลัง  จะใช้เวลาอย่างคนที่รู้จักเวลา

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  สิ่งที่คริสเตียนจะต้องรู้คือ ต้องรู้จักเวลา ว่าเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เวลานี้ คือเวลาที่ควรทำอะไร

1พงศาวดาร 12:32 32 จาก​เผ่า​อิสสา​คาร์ มี​ผู้รู้​กา​ละ ทราบ​ว่า​อิสราเอล​ควร​ทำ​ประการ​ใด มี​หัวหน้า​สอง​ร้อย​คน และ​ญาติ​ของ​เขา​ทั้งสิ้น​อยู่​ใต้​บังคับ​บัญชา​ของ​เขา​

รากศัพทภาษาฮีบรู คำว่า รู้กาละ แปลว่า มองเห็นเวลา  ดูแลใส่ใจ(รักษา)เวลา และสังเกตเวลา โดยเวลา คำว่า เดี๋ยวนี้  Now  และคำว่า เมื่อไหร่ When ซึ่งมาจากรากศัทพ์ของคำว่า  ความรู้สึกสัมผัส Sense

เผ่าอิสสาคาร์ในตอนนี้ได้รับคำชมว่า เป็นผู้รู้จักเวลา ในการเตรียมคนในครอบครัว ในเผ่าของตนเอง เวลานั้น เป็นเวลาที่อิสราเอลจะต้องทำศึกสงคราม ต้องการผู้นำ ต้องการผู้ที่ฝึกที่จะเชื่อฟัง เพื่อเขาจะออกรบ เพื่อจะมีกษัตริย์ชื่อว่าดาวิด และรู้ว่า ดาวิด ผู้นำ จะต้องทำหน้าที่ของผู้นำที่คนที่อยู่ภายใต้ดาวิด จะต้องมีสปิริตของการเชื่อฟังผู้นำ ….และ​ญาติ​ของ​เขา​ทั้งสิ้น​อยู่​ใต้​บังคับ​บัญชา​ของ​เขา​

พวกอิสสาคาร์ สอนคนในครอบครัวของตนเองให้รู้จักการเชื่อฟังผู้นำ ดังนั้น พวกอิสสาคาร์เป็นพวกที่น่าจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากที่สุด

มีสำนวนจีนแต้จิ๋ว ในการใช้ตะเกียบอย่างถูกกาละเทศะตอนหนึ่งกล่าวว่า ขณะที่แม่ทัพกำลังใช้ตะเกียบคีบชิ้นเนื้อที่ติดกันมาเป็นก้อน  คนที่นั่งโต๊ะเดียวกันกับแม่ทัพ ควรจะใช้ตะเกียบช่วยดึงชิ้นเนื้อให้หลุด แต่ปรากฏว่า ไม่มีใครเอาตะเกียบมาช่วยคีบชิ้นเนื้อในชามให้ ภรรยาของแม่ทัพคนนี้ก็พูดออกมาว่า  ไม่มีน้ำใจให้กันอย่างนี้ ไม่พร้อมออกศึกสงคราม ปรากฏว่า ในการรบครั้งนั้น กองทัพของแม่ทัพคนนี้ พ่ายแพ้สงครามจริงๆ

เรากำลังออกรบเพื่อชนะหรือพ่ายแพ้สงคราม(ฝ่ายวิญญาณ)

มีเลียงผาสองตัวเดินมาเจอกันบนทางแคบที่หน้าผา ต่างถอยไม่ได้ แต่เลียงผาทั้งสองตัวก็สามารถเดินทางต่อไปได้ เพราะอะไร เพราะมีตัวหนึ่งที่ยอมก้มหัวของมันให้อีกตัวหนึ่งเดินข้ามมันไป เลียงผาตัวที่ก้มลงมองได้ทำให้เวลาของมันและเวลาของอีกตัวไม่ได้ถูกทำลายไปกับการประจันหน้ากันบนหน้าผาสูงชันนั้น

เรากำลังเป็นเลียงผาที่ก้มหัว หรือเรากำลังประจันหน้าทำลายเวลาที่มีค่าที่จะเดินต่อไป

20 อีก​คน​หนึ่ง​มา​ทูล​ว่า ‘พระ​เจ้า​ข้า นี่​เงิน​มิ​นา​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์​ข้า​พระ​บาท​ได้​เอา​ผ้า​ห่อ​เ​ก็​บ​ไว้​21 เพราะ​ข้า​พระ​บาท​กลัว​ฝ่า​พระ​บาท ด้วย​ว่า​ฝ่า​พระ​บาท​เป็น​คน​เข้มงวด ฝ่า​พระ​บาท​เ​ก็​บ​ผล​ซึ่ง​ฝ่า​พระ​บาท​มิได้​ลง​แรง และ​เกี่ยว​ที่​ฝ่า​พระ​บาท​มิได้​หว่าน’ 22 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า ‘อ้าย​ข้า​ชั่ว​ช้า เรา​จะ​ปรับ​โทษ​เจ้า​โดย​คำ​ของ​เจ้า​เอง เจ้า​ก็​รู้​หรือ​ว่า​เรา​เป็น​คน​เข้มงวด​เ​ก็​บ​ผล​ซึ่ง​เรา​มิได้​ลง​แรง และ​เกี่ยว​ที่​เรา​มิได้​หว่าน

คนที่เอาเงินมินาไปฝังดิน คือคนที่ทำให้เวลาเสียไปโดยไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลย   พระเยซูจะโกรธคนๆนั้น เหมือนกับเจ้าเมืองที่โกรธทาสที่เอาเงินมินาไปฝังดิน

23 ​ก็​เหตุ​ไฉน​เจ้า​มิได้​ฝาก​เงิน​ของ​เรา​ไว้​ที่​ธนาคาร​เล่า เมื่อ​เรา​มา​จะ​ได้รับ​เงิน​ของ​เรา​กับ​ดอกเบี้ย​ด้วย

คำแนะนำของเจ้าเมืองเรื่องเอาเงินมินาไปฝากธนาคาร  ธนาคารจะนำเงินนั้นไปให้คนที่จำเป็นใช้เงิน เพื่อจะคืนกลับมาเป็นดอกเบี้ย นั่นหมายความว่า มีคนที่ได้รับโอกาส ได้รับประโยชน์จากเงินมินา และธนาคารจะบริหารการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ ธนาคารเวลาของเราคือใคร

ถ้าข้าพเจ้าตีความ ธนาคารเวลาของเรา คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สถิตอยู่กับเรา เราฟังพระองค์แนะนำเราในการบริหารเวลาของเราอย่างไร เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราใช้เวลาของเราตรงกันข้ามกับความต้องการของเนื้อหนังแน่นอน พระองค์จะแนะนำเราให้เชื่อฟังพระเจ้า มากกว่ากิเลศตัณหาของตัวเราเอง

อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ ในช่วงบ่าย ข้าพเจ้าจะสอนผู้ที่ร่วมรับใช้ ในคริสตจักรนี้ เรื่องการฟังพระสุรเสียงของพรเจ้า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า นี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้า พระองค์ต้องการให้เราใช้ความสามารถ ทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกอย่างทำอะไร เพื่ออะไร  ในเวลาที่เรียกว่า ยุคสุดท้ายนี้  ยุคที่คริสเตียนต้องรู้จักกาละเทศะมากที่สุด

เงินมินา คือเวลา(เสรีภาพใหม่) ที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานให้กับเรา ขอให้เราทั้งหลาย รู้จักเวลา ในยุคสุดท้าย และเป็นผู้รู้เวลาว่าควรทำอะไร เตรียมตัวอย่างไร เพื่อจะเข้าสู่สงครามสุดท้ายนี้ด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้า

เอเฟซัส 5:14-18 14 เพราะ​ว่า​ทุกๆ สิ่ง​ที่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น​ก็​เป็น​ความ​สว่าง ดัง​นั้น​จึง​มี​คำ​กล่าว​ว่า คน​ที่​หลับ​อยู่ จง​ตื่น​ขึ้น และจง​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย แล้ว​พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ส่อง​สว่าง​แก่​ท่าน 15 เพราะ​ฉะนั้น จง​ระวัง​ใน​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​เหมือน​คน​ไร้​ปัญ​ญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญ​ญา16 จง​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์ เพราะ​ว่า​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ยุค​สมัย​ที่​ชั่วร้าย17 เพราะ​เหตุ​นี้ อย่า​เป็น​คน​โง่​เขลา แต่​จง​เข้า​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ​ประ​สงค์​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ

ฉบับแปล 1071 แปลว่า  …เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​ 

หมายถึง มีแต่คนเอาเวลาไปทำสิ่งชั่วร้าย ทำร้ายกันและกัน ทำให้คนบาดเจ็บ คนของพระเจ้าต้องไม่หลับ ต้องตื่น ต้องไม่เมา ต้องมีสติ ต้องใช้ปัญญาในการ มองเห็นเวลา ดูแลใส่ใจเวลา และสังเกตเวลา

โรม 12:2 2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

เพราะคนในยุคนี้ เขาใช้เวลา(เสรีภาพ)ของตัวของเขาเอง แต่คริสเตียนคือคนที่ใช้เวลา (เสรีภาพ)ของพระเยซูคริสต์ ซึงเป็นเสรีภาพที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า และมีเสรีภาพที่จะปฏิเสธอิทธิพลของโลกนี้ได้ หนังสือโรมตอนนี้กำลังบอกว่า คุณทำได้ ด้วยคำว่า “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้” ในขณะที่คนในยุคนี้ เขาไม่สามารถ ไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงอย่างเรา

พระเยซูตรัสว่า เราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค นั่นหมายความว่า พระองค์จะอยู่ด้วยกับเรา เป็นพระผู้ช่วย ให้กับเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูให้กับเรา คือผู้ช่วยเราในวันนี้ เดี๋ยวนี้

สรุปคำเทศนาวันนี้ ได้สี่ข้อ คือ

1.ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ใช้เวลาให้เกิดผลกำไรอย่างไร

2.เสรีภาพในชีวิตใหม่  เป็นเวลาของพระเยซู ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป

3.หยุดทำลายเวลา หยุดการใช้เสรีภาพเพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังของตนเอง

4.จงใช้เวลากับคน

By admin