“รู้จัก….การกลับใจใหม่….ไม๊?”

2โครินธ์ 7:10-11 10 เพราะ​ว่า​ความ​เสีย​ใจ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า ทำ​ให้​เกิด​การ​กลับ​ใจ ซึ่ง​จะนำ​ไป​สู่ความ​รอด​และ​จะ​ไม่​ทำ​ให้​เสีย​ใจ แต่​ความ​เสีย​ใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำ​สู่​ความ​ตาย11 จง​ดู​สิ​ว่า​ความ​เสีย​ใจ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​เช่น​นี้ นำ​ไป​สู่​การ​เอา​จริง​เอา​จัง​เพียง​ไร และ​ยัง​ทำ​ให้​เกิด​การ​ขวน​ขวาย​ที่​จะ​พิ​สูจน์​ตัว​เอง เกิด​ความ​ขุ่น​เคือง ความ​ตื่น​ตัว ความ​อา​ลัย ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น และ​เกิด​การ​ลง​โทษ พวก​ท่าน​พิ​สูจน์​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน​แล้ว​ว่า​เป็น​ผู้​ปราศ​จาก​ความ​ผิด​ใน​เรื่อง​นี้   “กลับใจใหม่” เป็นคำทางศาสนาคริสเตียนที่เราควรต้องคุ้นเคย และเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนพึงมีประสบการณ์กับคำๆนี้   การกลับใจใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนใจไม่ทำสิ่งที่ผิดๆ ชั่วๆ เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดี และคนอื่นพอใจ แต่การกลับใจใหม่ สำหรับคริสเตียน คือการหันกลับมาหาพระเจ้า (180 องศา) คือหันหลังกลับจากสิ่งชั่วร้าย ความบาปอย่างสิ้นเชิง และหันหน้าเข้าหาพระเจ้า มุ่งที่จะมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า  พระคัมภีร์ข้างต้นได้กล่าวถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน 10 เพราะ​ว่า​ความ​เสีย​ใจ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า ทำ​ให้​เกิด​การ​กลับ​ใจ ซึ่ง​จะนำ​ไป​สู่ความ​รอด …แต่​ความ​เสีย​ใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำ​สู่​ความ​ตาย   ความรอด ในรากศัพท์ภาษากรีกคำนี้ σωτηρία soteria โสเทเรีย  เป็นคำนาม  แปลว่า ปลอดภัย ได้รับการปกป้องช่วยกู้จากอันตรายจากสิ่งที่จะมาทำร้าย ท่าทีของการกลับใจใหม่อย่างที่พระเจ้าต้องการ ถูกอธิบายในข้อถัดมา …การ​เอา​จริง​เอา​จัง​เพียง​ไร และ​ยัง​ทำ​ให้​เกิด​การ​ขวน​ขวาย​ที่​จะ​พิ​สูจน์​ตัว​เอง เกิด​ความ​ขุ่น​เคือง ความ​ตื่น​ตัว ความ​อา​ลัย ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น.. ภาษาของคนในยุคเรา ใช้คำว่า เคลียร์ตัวเอง …เกิด​ความ​ขวน​ขวาย​ที่​จะ​แก้​ตัว​ใหม่​… ส่วนคำว่า เดือดร้อนแทน(ขุ่นเคือง) คือการไม่พอใจกับพฤติกรรมของตนเองที่ยังไม่เลิกนิสัยไม่ดีสักที เดือดร้อนแทนใคร น่าจะเดือดร้อนแทนพระเจ้าที่เฝ้ามองและลุ้นให้เรามีชีวิตที่ดีรอบคอบอย่างพระองค์ผู้ทรงดีรอบคอบ  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เมื่อเรากลับใจใหม่มาเป็นคริสเตียน เราไม่ใช่พลเมืองของโลกนี้ แต่เราเป็นชาวสวรรค์ ที่อยู่ในโลกนี้อย่างคนต่างด้าว  โดยนิตินัย เราเป็นชาวสวรรค์ แต่โดยพฤตินัย เรายังดำเนินชีวิตอย่างชาวโลกอยู่ไม๊?  เพราะฉะนั้น  ขณะที่คริสตียนที่เป็นชาวสวรรค์ผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้ อย่างไม่ใช่ของโลก วันเวลาที่เหลืออยู่ คือการเตรียมชาวสวรรค์ต่างด้าวทั้งหลายให้พร้อมสำหรับการเข้าสวรรค์ในโลกหน้า การกลับใจใหม่คือกระบวนการขัดเกลาเรานั่นเอง ทุกๆวัน ทุกๆวินาทีของคริสเตียน คือการเปลี่ยน แปลงชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นไอดอลของเรา เอเฟซัส5:1-7  1 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​เลียนแบบ​ของ​พระ​เจ้า ให้​สม​กับ​เป็น​บุตร​ที่​รัก​2 และ​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​รัก เหมือน​ดังที่​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย และ​ทรง​ประทาน​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​เรา ให้​เป็น​เครื่อง​ถวาย​และ​เครื่องบูชา​อัน​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เจ้า 3 แต่​การ​เอ่ย​ถึง​การ​ล่วง​ประเวณี การ​ลามก​ต่างๆ และ​การ​ละโมบ อย่า​ให้​มี​ขึ้น​ใน​พวก​ท่าน​เลย จะ​ได้​สม​กับ​ที่​ท่าน​เป็น​ธรรมิก​ชน​4 ทั้ง​อย่า​พูด​หยาบ​คาย พูด​เล่น​ไม่​เป็น​เรื่อง และ​พูด​ตลก​หยาบ​โลน​เกเร ซึ่ง​เป็น​การ​ไม่​สมควร แต่​ให้​ขอบ​พระ​คุณ​ดีกว่า 5 ท่าน​จง​รู้​แน่​ว่า คน​ล่วง​ประเวณี คน​ลามก คน​ละโมบ (​ที่​เป็น​เหมือน​คน​ที่​นับ​ถือ​รูป​เคารพ​) จะ​มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​คริสต์​และ​พระ​เจ้า​เป็น​มรดก​ก็​หา​มิได้​6 อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ด้วย​คำพูด​ที่​เหลวไหล เพราะ​การ​กระทำ​เหล่า​นั้นเอง ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลง​พระ​อาชญา​แก่​ผู้​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​7 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​อย่า​คบ​หา​สมาคม​กับ​คน​เหล่า​นั้น​เลย​ ​

Leave a Comment