“เปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

วีดีโอ เปลี่ยนคำ เปลี่ยนโลก

(คนตาบอด ขอทาน เขียนคำว่า ฉันเป็นคนตาบอด แต่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนคำ เป็น วันนี้เป็นวันที่สวยงาม แต่ฉันมองไม่เห็น ทำให้คนสงสาร  เรื่องนี้ชื่อเรื่อง แค่เปลี่ยนคำพูดตัวเอง  ก็จะเปลี่ยนโลกของตัวเองไปด้วย

เปลี่ยนถ้อยคำของคุณ เปลี่ยนโลกของคุณ Change your words Change your world  เรื่องนี้ให้บทเรียนแก่เราว่า เรากำลังแสดงตัวเราให้คนอื่นมองรู้จักเราแบบไหน

มีคนหนึ่งกล่าวว่า เขาอยากให้คนอื่นอิจฉาเขา มากกว่าให้คนอื่นสงสารเขา คือคำกล่าวที่เป็นจริงว่า ใครๆก็อยากเป็นที่อิจฉาของคนอื่น คำว่า เป็นที่อิจฉา แสดงว่า ต้องมีอะไรที่ดีกว่า (ชีวิตที่ดีกว่า)

ถ้อยคำเดิมของคนตาบอดเพียงแค่แสดงตัวว่าเขาน่าสงสาร ขอให้คนที่ผ่านไปมาแสดงความสงสารเขาด้วย  ช่วยเขาด้วย

แต่…..ผู้หญิงที่เปลี่ยนถ้อยคำบนป้ายให้กับคนตาบอด มองเห็นจุดขายที่คนตาบอดจะได้ความสงสารจากคนที่เดินผ่านไปมา นั่นคือ ทำให้คนที่ตาดีทั้งหลายรู้สึกว่า เขาเป็นที่อิจฉาของคนขอทานตาบอด ความรู้สึกดีกว่าของตัวเองเกิดขึ้น และความรู้สึกสงสารตามมา

เราคงเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่บ่นว่า ตนเองไม่มีรองเท้า แต่เมื่อเห็นคนที่ไม่มีเท้า ก็จะเลิกบ่น เพราะมีเท้าที่ไม่มีรองเท้า ก็ยังดีกว่าไม่มีเท้าที่จะใส่รองเท้า คำพูดของเราจะเปลี่ยน เมื่อเราหยุดที่จะมองตัวเองน่าสงสาร

เปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ในพระคัมภีร์ใหม่ มีเรื่องราวของคนๆหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  มาดูกันว่า คนๆนี้ เขาอยากเปลี่ยนอะไร

ลูกา 18:35-43 35 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​เมือง​เย​รี​โค มี​คน​ตา​บอด​คน​หนึ่ง​นั่ง​ขอทาน​อยู่​ริม​หนทาง​36 เมื่อ​เขา​ได้​ยิน​เสียง​ประชาชน​เดิน​ผ่าน​ไป​จึง​ถาม​ว่า​เรื่อง​อะไร​กัน​37 เขา​จึง​บอก​ว่า​พระ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​เสด็จ​ไป​38 คน​ตา​บอด​นั้น​จึง​ร้อง​ว่า “ท่าน​เยซู บุตร​ดาวิด​เจ้า​ข้า​ขอ​ทรง​เมตตา​ข้า​พระ​องค์​เถิด”39 คน​ที่​เดิน​ไป​ข้างหน้า​นั้น​จึง​ห้าม​เขา​ให้​นิ่ง แต่​เขา​ยิ่ง​ร้อง​ขึ้น​ว่า “บุตร​ดาวิด​เจ้า​ข้า​ขอ​ทรง​เมตตา​ข้า​พระ​องค์​เถิด”40 ​พระ​เยซู​ทรง​ประทับ​ยืน​อยู่ สั่ง​ให้​พา​คน​ตา​บอด​มา​หา​พระ​องค์ เมื่อ​เขา​มา​ใกล้​แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ถาม​เขา​ว่า​41 “เจ้า​ปรารถนา​จะ​ให้​เรา​ทำ​อะไร​ให้​เจ้า” เขา​ทูล​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​เห็น​ได้”42 ​พระ​เยซู​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “จง​เห็น​เถิด ความ​เชื่อ​ของ​เจ้า​ได้​กระทำ​ให้​ตัว​เจ้า​หาย​ปกติ”43 ​ใน​ทันใด​นั้น​เขา​ก็​เห็น​ได้ และ​ตาม​พระ​องค์​ไป​พลาง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า และ​เมื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ได้​เห็น​เช่นนั้น ​ก็​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​

เมืองเยรีโคเป็นทางผ่านที่พระเยซูกำลังเดินทางเพื่อไปยังเมืองเยรูซาเล็ม ระยะทางไม่ไกล  แต่พระเยซูทรงเสด็จมาจากกาลิลี (บ้านนอก) เพื่อเข้าเมืองศูนย์กลางของประเทศ ในช่วงเวลานี้ เยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งของพระวิหารศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนายูดาห์  เพราะว่า ธรรมบัญญัติของคนยิว กำหนดให้ผู้ชายยิวทุกคนต้องมายังเยรูซาเล็มปีละสามครั้ง ตามเทศกาลใหญ่สามเทศกาล ได้แก่ เทศกาลปัสกา เทศกาลอยู่เพิง และเทศกาลเพนตาคอส พระเยซูก็ต้องเดินทางมาจากบ้านเกิดของพระองค์  เวลานั้น  พระเยซูทรงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนยิวมากมาย พระองค์ทรงเทศนา สั่งสอน และทำการอัศจรรย์รักษาโรคคนเจ็บคนป่วย  ผู้คนจึงติดตามพระเยซูไปทุกที่ เพื่อฟัง เพื่อรับการทำพันธบริการจากพระเยซู พระเยซูเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์เมื่อพระองค์อายุสามสิบปี และพระองค์ทรงทำพันธกิจอยู่สามปีครึ่ง จึงถูกตรึงที่กางเขน และฟื้นขึ้นมาจากความตาย และถูกรับขึ้นไปบนท้องฟ้า สาวกของพระเยซูประกาศเรื่องราวคำสอนของพระเยซูต่อจากนั้น และดำเนินในทางเดียวกันกับพระเยซู คือทำพันธบริการไปด้วย เรื่องราวของพระเยซูจึงถูกเรียกว่า ข่าวดี ข่าวประเสริฐ ข่าวที่ทำให้คนเปลี่ยน…เพื่อมีชีวิตที่ดีกว่า เพราะขณะที่พระเยซูยังอยู่บนโลก พระองค์ก็ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยน…และมีชีวิตที่ดีกว่า อย่างเรื่องราวของคนตาบอดที่ใกล้เมืองเยรีโค

เรื่องราวของคนตาบอดที่อยากจะเปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

35 เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ใกล้​เมือง​เย​รี​โค มี​คน​ตา​บอด​คน​หนึ่ง​นั่ง​ขอทาน​อยู่​ริม​หนทาง​36 เมื่อ​เขา​ได้​ยิน​เสียง​ประชาชน​เดิน​ผ่าน​ไป​จึง​ถาม​ว่า​เรื่อง​อะไร​กัน​37 เขา​จึง​บอก​ว่า​พระ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​เสด็จ​ไป

เริ่มต้นจากการสังเกตด้วยการได้ยิน มีบางอย่างผิดปกติไปจากเดิม จากที่เขาขอทาน จะมีคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง แต่ตอนนี้ ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเขาแล้ว   36 เมื่อ​เขา​ได้​ยิน​เสียง​ประชาชน​เดิน​ผ่าน​ไป….

ความผิดสังเกต น่าจะเกิดจากคนตาบอดขอทาน รู้สึกว่า คนที่ตนเองเรียกร้องให้สนใจตนเอง เพื่อบอกคนเหล่านั้นว่า ฉันน่าสงสาร มีใครจะช่วยฉันได้บ้าง คนที่ผ่านขอทานไป คงจะคิดว่า ตอนนี้ ฉันก็น่าสงสารเหมือนกัน และฉันพบคนที่จะทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีกว่า คือพระเยซูกำลังผ่านมาพอดี

คำพยานของคนมากมายที่มีประสบการณ์กับพระเยซู แล้วเป็นที่น่าอิจฉาของคนมากมาย พระเยซูทรงสามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆนั้นได้  พระองค์ขับผี ออกจากคน พระเยซูรักษาโรคที่ไม่หายให้หายได้ พระเยซูทำสิ่งที่ไม่มีให้มีได้

36 เมื่อ​เขา​ได้​ยิน​เสียง​ประชาชน​เดิน​ผ่าน​ไป​จึง​ถาม​ว่า​เรื่อง​อะไร​กัน​37 เขา​จึง​บอก​ว่า​พระ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​เสด็จ​ไป

ขอทานได้ยินข่าวดี ข่าวประเสริฐ ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีกว่า เงินไม่สามารถซื้อการมองเห็นได้ เงินแค่ประทังชีวิตไปวันๆ ถ้ายังตาบอดสภาพที่ต้องขอทาน แต่การมองเห็นได้ คือชีวิตที่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

ขอทาน รู้ว่า ตนเองมองไม่เห็น แต่ปากยังพูดได้ เขารีบเปลี่ยนคำพูดของตนเองทันที เปลี่ยนคำขอทาน เปลี่ยนเป้าหมาย จากคนไปที่พระเยซู

38 คน​ตา​บอด​นั้น​จึง​ร้อง​ว่า “ท่าน​เยซู บุตร​ดาวิด​เจ้า​ข้า​ขอ​ทรง​เมตตา​ข้า​พระ​องค์​เถิด”39 คน​ที่​เดิน​ไป​ข้างหน้า​นั้น​จึง​ห้าม​เขา​ให้​นิ่ง แต่​เขา​ยิ่ง​ร้อง​ขึ้น​ว่า “บุตร​ดาวิด​เจ้า​ข้า​ขอ​ทรง​เมตตา​ข้า​พระ​องค์​เถิด”

พระเยซูเสด็จมาใกล้เขามาก และคนตาบอดคนนี้จะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านเลยไป

ยิ่งถูกห้าม ยิ่งร้องเสียงดัง ขอทานเปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนคำที่เรียก เปลี่ยนเรื่องเงินเป็นสุขภาพ  ความต้องการจะเปลี่ยนความมืดบอดของตนเองให้เป็นแสงสว่าง เปลี่ยนความไม่มีให้มี ไม่เคยมี ก็เชื่อว่าต้องมี

การเรียกชื่อพระเยซูว่า บุตรดาวิด มีความหมายอย่างมาก เพราะพระคัมภีร์เดิมได้พยากรณ์ว่า พระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยปลดปล่อยคนยิวจะมาเกิดจากเชื้อสายของดาวิด (พระเยซูเป็นเชื้อสายของดาวิดจริงๆ) แต่คนตาบอดเรียกพระเยซูด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยความรู้ (ที่เป็นชีวประวัติของพระเยซู)

มีคำพูดเรื่องความเชื่ออย่างนี้ว่า  ความเชื่อว่าพระเยซูมีอยู่จริง ไม่ใช่เชื่ออย่างประวัติศาสตร์ พระเยซูไม่ใช่ประวัติศาสตร์ แต่พระองค์คือปัจจุบัน คำที่พระเยซูตรัสเป็นพระมหาบัญชากับเหล่าสาวกว่า จงออกประกาศข่าวประเสริฐ คือการมีชีวิตอยู่กับข่าวประเสริฐ ไปไหนก็ไปสั่งสอนให้คนอยู่ด้วยข่าวประเสริฐ (เป็นสาวกของพระเยซู)

มัทธิว 28:19-20 19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

คำสุดท้ายของพระมหาบัญชา คือคำว่า ….เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค  คือปัจจุบัน พระเยซูต้องการให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ เชื่อเป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ประวัติศาสตร์   เหมือนกับความเชื่อของคนตาบอดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า  การแสดงออกจึงเป็นการตะโกนร้องหาพระเยซู แม้คนจะห้าม ก็ไม่หยุดที่จะต้องหาพระเยซู จนพระเยซูต้องหยุดเดินผ่านไป

40 ​พระ​เยซู​ทรง​ประทับ​ยืน​อยู่ สั่ง​ให้​พา​คน​ตา​บอด​มา​หา​พระ​องค์ เมื่อ​เขา​มา​ใกล้​แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ถาม​เขา​ว่า​41 “เจ้า​ปรารถนา​จะ​ให้​เรา​ทำ​อะไร​ให้​เจ้า”…

คำว่า ประทับยืนอยู่ คือ หยุดนิ่ง คือท่าทีของการรอคอย ที่จะพบ ในพระคัมภีร์มีคำว่า พระเยซูเสด็จผ่านไป บ่อยมาก พระเยซูไม่หยุดนิ่ง เพราะพระองค์กำลังแสวงหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือ พระองค์ไปทุกที่ เคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อไปหาคนเดือดร้อน คนที่กำลังรอคอยพระองค์

คนตาบอดไม่ได้รอคอยพระเยซู พระองค์จึงผ่านเขาไป คนที่ติดตามพระเยซูก็ผ่านเขาไปด้วย จนเมื่อคนตาบอดพบว่า นี่คือโอกาสที่พระเยซูกำลังจะผ่านเขาไป ใครคือคนที่จะพาคนตาบอดมาหาพระเยซู คนตาดี…ที่ติดตามพระเยซู  คือพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ คนที่เปลี่ยน…และได้รับชีวิตที่ดีกว่าแล้ว คือพวกเราใช่ไม๊? เราทุกคนคือคนที่เคยพบกับคำถามของพระเยซูมาก่อนใช่ไม๊?

41 “เจ้า​ปรารถนา​จะ​ให้​เรา​ทำ​อะไร​ให้​เจ้า” 

พระเยซูกำลังถามเราในวันนี้อีกว่า เราอยากจะเปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอีกไม๊? หรือพอใจอยู่แค่นี้

….เขา​ทูล​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​เห็น​ได้”

คนตาบอดขอให้พระเยซูเปลี่ยน….เพื่อชีวิตของเขาจะดีขึ้น เปลี่ยนจากตาบอด ให้มองเห็นได้

นิมิต คือคำที่เรียกมิติการมองเห็นของคริสเตียนที่ลึกกว่ามิติทางกายภาพ

คนมากมายกลายเป็นเหยื่อของพวกหมอดู ก็เพราะต้องการจะมีมิติการมองเห็นที่ตนเองจำกัด

แต่พระเจ้าทรงประทานการมองเห็นให้กับคริสเตียน ด้วยความเชื่อ

ฮีบรู 11:1  1 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​แน่ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​รู้สึก​มั่นใจ​ว่า สิ่ง​ที่​ยัง​ไม่ได้​เห็น​นั้น​มี​จริง​

และนี่คือสิ่งที่คนตาบอดมี  คือความเชื่อ

42 ​พระ​เยซู​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “จง​เห็น​เถิด ความ​เชื่อ​ของ​เจ้า​ได้​กระทำ​ให้​ตัว​เจ้า​หาย​ปกติ”43 ​ใน​ทันใด​นั้น​เขา​ก็​เห็น​ได้ และ​ตาม​พระ​องค์​ไป​พลาง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า และ​เมื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ได้​เห็น​เช่นนั้น ​ก็​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ฟังอ.ลอว์เรนซ์ คอง ศิษยาภิบาลคริสตจักร FCBC (Faith Community Baptist Church) สิงคโปร์เทศน์ตอนหนึ่งว่า มีการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำสามอย่าง Sign Miracle and Wonder

Sign หมายสำคัญ คือการขับผีออก

Miracle การอัศจรรย์ คือ คนหายโรค

Wonder เรื่องประหลาด คือคน ไม่มีลูกตา (ตาบอด) แล้วกลับมีลูกตาขึ้นมา และมองเห็นได้

หมอลูกาบันทึกตอนนี้ด้วยคำว่า คนตาบอดคนนี้ได้รับการมองเห็น (จากเมื่อก่อนไม่มี ไม่เคยมีการมองเห็น)

บทเรียนของคนตาบอดคนนี้ คือการขอด้วยความเชื่อ  และได้รับ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง…ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม

1.เปลี่ยน….เป้าหมายของชีวิต : พระเยซูผู้เดียว

ฮีบรู 12:1-2 1 เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​มี​พยาน​พรั่ง​พร้อม​อยู่​รอบ​ข้าง​เช่นนี้​แล้ว ​ก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​เพียร​พยายาม ตาม​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​สำหรับ​เรา​2 หมาย​เอา​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​บุกเบิก​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​สมบูรณ์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​อดทน​ต่อ​กางเขน เพื่อ​ความ​รื่น​เริง​ยินดี​ที่​ได้​เตรียม​ไว้​สำหรับ​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​ละอาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​และ​พระ​องค์​ได้​ประทับ ณ เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า

พระเยซูคือผู้บุกเบิกความเชื่อ ตัวจริง เสียงจริง พระองค์พิสูจน์แล้วว่า หนทางที่พระองค์เดิน เป็นไปได้ ทำได้ และพระองค์ก็ถึงเส้นชัยแล้ว คนที่เดินตามพระเยซู ก็จะถึงเส้นชัยเหมือนกัน

2.เปลี่ยน…การมองแต่ตัวเอง(ผู้เดียวน่าสงสาร)

โรม 8:15  15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา

คนที่มองตัวเองน่าสงสาร มาจากความกลัว แต่คนของพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าแล้ว หยุดมองตัวเองน่าสงสารได้แล้ว เพราะความจริง เราได้หลุดจากสภาพของความน่าสงสารไปแล้ว เราคือลูกของพระเจ้าที่ทูตสวรรค์ต่างมองด้วยความอิจฉาว่า ทำไมพระเจ้าจึงวางเราต่ำกว่าพระองค์หน่อยเดียว คือ สูงกว่าเหล่าทูตสวรรค์ สูงกว่ามารซาตาน เพียงแต่เราถูกจำกัดไว้ด้วยร่างกายเรือนดินเท่านั้น  อ.เปาโลถึงพูดว่า ตายก็คือกำไร คือจะได้หลุดจากเรือนดิน และรอรับกายใหม่ที่ไม่จำกัดอีกต่อไป

3.เปลี่ยน…ถ้อยคำที่พูดเป็นความเชื่อ

ฮีบรู 11:4 4 เพราะ​อาแบล​มี​ความ​เชื่อ จึง​ได้​นำ​เครื่องบูชา​อัน​ประเสริฐ​กว่า​ของ​คาอิน​มา​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า ซึ่ง​ทำ​ให้​ท่าน​ได้รับ​การ​รับรอง​ว่า​เป็น​คน​ชอบธรรม ​พระ​เจ้า​ก็​ได้​ทรง​ยืนยัน​โดย​การ​ทรง​รับ​ของ​ถวาย​ของ​ท่าน แม้ว่า​อาแบล​ตาย​ไป​แล้ว​ก็​จริง แต่​เพราะ​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ ท่าน​จึง​ยัง​คง​พูด​อยู่

คนที่มีความเชื่อ แม้ตายความเชื่อก็ยังพูด แต่คนที่ไม่มีความเชื่อ แม้มีชีวิตอยู่ คำพูดก็เหมือนตาย อาเบลเป็นตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อถึงชีวิตที่ดีกว่า เพราะฉะนั้น อาเบล จึงให้เครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่าคาอิน คือเครื่องบูชาอันมีชีวิต บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้า

เปาโลเข้าใจเรื่องนี้ จึงเขียนในหนังสือโรมว่า

โรม 12:1-2 1 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ด้วย​เหตุ​นี้​โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า ข้าพเจ้า​จึง​วิงวอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่องบูชา​ที่​มี​ชีวิต​อัน​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัสการ​โดย​วิญญาณ​จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​2 อย่า​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม

อย่าแค่พูด แต่จงแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความเชื่อ

เปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จากหัวข้อประจำปีปีนี้ของคริสตจักรเรา การเปลี่ยนที่นำไป…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า  จะทำให้พระคำตอนนี้สำเร็จในเราทุกคน

ฟิลิปปี 1:27  27 ขอ​แต่​เพียง​ให้​ท่าน​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​สม​กับ​ข่าว​ประเสริฐ​ของ​พระ​คริสต์​ เพื่อ​ว่า​แม้​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​ท่าน​หรือ​ไม่​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้​รู้​ข่าว​ของ​ท่าน​ว่า ท่าน​เชื่อ​มั่นคง เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ต่อสู้​เหมือน​อย่าง​เป็น​คน​เดียว​เพื่อ​ความ​เชื่อ​อัน​เกิด​จาก​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น​

ชีวิตที่เปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จะจบสวย จบดี และปากของเขาจะมีแต่เสียงเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า และคนทั้งปวงที่พบเจอก็จะสรรเสริญพระเจ้าตามไปด้วย อย่างคนตาบอดที่มองเห็นได้แสดงออกถึงชีวิตที่ดีกว่าเดิม  ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ลูกา 18:43 43 ​ใน​ทันใด​นั้น​เขา​ก็​เห็น​ได้ และ​ตาม​พระ​องค์​ไป​พลาง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า และ​เมื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ได้​เห็น​เช่นนั้น ​ก็​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​

“เปลี่ยน…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

1.เปลี่ยน….เป้าหมายของชีวิต: พระเยซูผู้เดียว

2.เปลี่ยน…การมองแต่ตัวเอง(ผู้เดียวน่าสงสาร)

3.เปลี่ยน…ถ้อยคำที่พูดเป็นความเชื่อ

Leave a Comment