สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

“อยากไม่เหน็ดเหนื่อย….ไม่อ่อนเปลี้ยไม๊?”

​อิสยาห์ 40:28-31 28 ท่าน​ไม่​เคย​รู้​หรือ ท่าน​ไม่​เคย​ได้​ยิน​หรือ ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เนืองนิตย์ คือ​พระ​ผู้สร้าง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​อ่อน​เปลี้ย​หรือ​เหน็ด​เหนื่อย ความ​เข้า​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์​ก็​เหลือ​ที่​จะ​หยั่ง​รู้​ได้ 29 ​พระ​องค์​ประทาน​กำลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​แก่​ผู้​ที่​ไม่​มี​กำลัง ​พระ​องค์​ทรง​เพิ่ม​แรง 30 แม้​คน​หนุ่มๆ จะ​อ่อน​เปลี้ย​และ​เหน็ด​เหนื่อย และ​ชาย​ฉกรรจ์​จะ​ล้ม​ลง​ทีเดียว 31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย​  คำว่า ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย (ภาษาฮีบรูใช้คำว่า Saga ซากา กับการวิ่ง แปลว่า ไม่รู้สึกหอบ แฮกๆ) กับอีกคำว่า ไม่อ่อนเปลี้ย ใช้กับการเดิน  (ภาษาฮีบรูใช้คำว่า Yaw-af ยาวอัฟ แปลว่า ไม่รู้สึกเป็นลมหมดแรงจากการต่อสู้)  วิ่งไม่หอบ เดินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นลม  อิสยาห์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เปรียบเทียบคนที่รอคอยพระเจ้าจะมีกำลังมากเป็นพิเศษกว่าใคร โดยยกตัวอย่างคนหนุ่ม ที่มีกำลังมากกว่าคนทุกวัย (ก็ยังอ่อนเปลี้ย และถูกโค่นล้มลงได้) คนของพระเจ้ามีโอกาสที่จะมาถึงจุดอ่อนเปลี้ย ไม่มีกำลังได้ แต่…ถ้าคนของพระเจ้า รู้จักที่จะรอคอยพระเจ้า ตามความหมายของคำว่า รอคอย (ภาษาฮีบรูใช้คำว่า  to bind together แปลว่า ผูกเข้าด้วยกัน แบบบิดแน่น การรอคอยที่เกาะติดทุกสถานการณ์ทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตของตนเอง ผู้รอคอยนั้นจะพบกับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่จากพระเจ้าแน่นอน (นี่คือสัญญา) ใครเชื่อ คนนั้นก็จะได้การเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่ พระเยซูคริสต์เจ้าได้เป็นต้นแบบของผู้รอคอยพระเจ้าและรับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่ พระองค์ทำงานหนัก มีความทานทน ต่อแรงกดดันได้อย่างพิเศษ ในขณะที่พระองค์ก็ทรงอยู่ในสภาพมนุษย์เหมือนกับเราทั้งหลาย พระเยซูคริสต์ทรงเชิญชวนคนที่เหน็ดเหนื่อยให้มาเรียนรู้วิธีการรอคอยพระเจ้าอย่างที่อิสยาห์ได้กล่าวถึง มาเรียนรู้จากพระองค์เองเลย เป็นการสาธิตจากตัวจริงเสียงจริง มัทธิว 11:28-30 28 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอเหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” มาเรียนที่จะรู้จักการรอคอยพระเจ้าอย่างพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทำอย่างไร ในขณะที่พระองค์ทำพันธกิจตอนกลางวัน กลางคืนอธิษฐาน เช้าอธิษฐาน พักในเวลาที่เดินทาง สอนในเวลาที่คนต้องการคำสอน เยียวยาคนที่เจ็บป่วยและต้องการการรักษา ปลอปล่อยคนที่ถูกบีบบังคับ ทำให้คนมีเสรีภาพ ตอบปัญหา ตั้งคำถาม ได้อย่างตรงประเด็น และยังสอนสร้างสาวกรุ่นต่อไป ให้ไปสร้างสาวกรุ่นต่อไป พระกิตติคุณสี่เล่มได้บันทึกถึงการทำงานของพระเยซู และการรับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่จากพระเจ้า พระองค์ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี่ เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้เงินมากมาย ไม่ต้องใช้คนมากมาย อยากไม่รู้เหน็ดเหนื่อย…ไม่อ่อนเปลี้ยไม๊? ….แค่ทำตามที่พระเยซูทำ เป็นอย่างที่พระองค์เป็น…