“ปฏิบัติการ23 กันยายนนี้”

มัทธิว 18:10-14 10 “จง​ระวัง​ให้​ดี อย่า​ดู​หมิ่น​ผู้​เล็กน้อย​เหล่า​นี้​สัก​คน​หนึ่ง ด้วย​เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ทูตสวรรค์​ประจำ​ของ​เขา​เฝ้า​อยู่​เสมอ ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​11 ​“เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​ได้​เสด็จ​มา เพื่อ​ช่วย​ผู้​ซึ่ง​หลง​หายไป​นั้น​ให้​รอด”12 ท่าน​ทั้ง​หลาย​คิดเห็น​อย่างไร ถ้า​ผู้​หนึ่ง​มี​แกะ​อยู่​ร้อย​ตัว ตัว​หนึ่ง​หลง​หายไป​จาก​ฝูง ผู้​นั้น​จะ​ไม่​ละ​แกะ​เก้า​สิบ​เก้า​ตัว​ไว้​บน​ภูเขา แล้ว​ไป​เที่ยว​หา​ตัว​ที่​หาย​นั้น​หรือ​13 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้​นั้น​พบ​แกะ​ตัว​ที่​หาย เขา​จะ​มี​ความ​เปรม​ปรีดิ์​ยิ่ง​กว่า​ที่​มี​แกะ​เก้า​สิบ​เก้า​ตัว​ที่​มิได้​หลง​หาย​นั้น​14 อย่าง​นั้น​แหละ ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ ไม่​ทรง​ปรารถนา​ให้​ผู้​เล็กน้อย​เหล่า​นี้​สัก​คน​หนึ่ง​พินาศ​ไป​เลย​ ในบริบทของคนในยุคของพระเยซู เมื่อฟังคำว่า แกะหายไปจากคอก แปลว่า ตายสถานเดียว ไม่มีทางที่จะอยู่รอดชีวิต ต้องเสร็จสัตว์ป่าที่ล่าเหยื่อ กัดกินและทำลาย  คำกรีกที่ใช้กับคำว่า พินาศ จึงมีความหมายสะท้อนถึงการหายไปด้วย พระเยซูคริสต์เจ้าทรงยกตัวอย่าง เรื่องแกะหายไป เพื่อจะแสดงถึงความรู้สึกของเจ้าของแกะ (ผู้เลี้ยงตัวจริง) จะมีความห่วงใยแกะที่หายไปอย่างยิ่ง เพราะรู้ว่า แกะที่หายไปช่วยตัวเองไม่ได้ เจ้าของแกะต้องยอมทิ้งแกะที่เหลือเพื่อออกไปตามหาแกะที่หลงออกไปจากฝูง การละแกะไว้บนภูเขา ก็เป็นอะไรที่เสี่ยง แต่ก็ยังเสี่ยงน้อยกว่า แกะที่อยู่ตัวเดียว และในการตามหานั้น มีเป้าหมายคือ ต้องหาให้พบ และเมื่อพบแล้ว จะยิ่งดีใจยิ่งกว่ามีแกะที่เหลืออยู่เสียอีก  นี่ก็เป็นการแสดงความรู้สึกของเจ้าของแกะอีก ความรู้สึกดีใจยิ่งกว่า  พระเยซูกำลังสอนสาวกของพระองค์เรื่องความรู้สึกห่วงใยคนที่หลงหายไป และการทำภารกิจให้บรรลุความสำเร็จ คือช่วยคนให้มาถึงความรอดในพระเจ้า ไม่ใช่แค่ทำแบบผิวเผิน ทำเพื่อสบายใจว่าได้ออกไปตามหาแล้ว แต่ไม่เจอ แล้วก็จบ หรือแค่ช่วยให้คนแค่บรรเทาจากปัญหาของเขา แต่การทำภารกิจของผู้เลี้ยงในการตามแกะหลง คือหาจนพบ และนำแกะกลับบ้านได้ เหมือนกับภารกิจที่ช่วยเหลือ ทีมนักฟุตบอลหมูป่าออกจากถ้ำหลวง ไม่ใช่แค่หาเจอ แต่ต้องเอาออกมาจากถ้ำให้ได้  เมื่อภารกิจสำเร็จ ทุกคนโล่งอก และดีใจอย่างยิ่ง พระเจ้าก็ทรงมีความรู้สึกอย่างนั้น กับคนที่หลงหาย คนที่ยังมาไม่ถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า อย่าให้เราเพียงแค่ตามหาว่า คนเหล่านี้คือผู้หลงหาย แต่ให้เราพาเขาออกจากถ้ำแห่งความมืดของความบาป ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งปลอดภัย วันพันธกิจ เดือนพันธกิจ ในตลอดเดือนกันยายนของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11   คือแค่จุดๆหนึ่งที่พยายามจะปลุกเราทั้งหลายให้ตื่นขึ้นจากหลับ ให้สายตาฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายเปิดออก เพื่อมองออกไปโลกข้างนอกว่า มันอันตรายขนาดไหน ที่คนที่หลงหายมากมาย กำลังเผชิญกับการล่าเหยื่อของมารซาตาน ที่วนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำราม 1เปโตร 5:8  8 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สงบ​ใจ​จง​ระวัง​ระไว​ให้​ดี ด้วย​ว่า​ศัตรู​ของ​ท่าน​คือ​มาร​วนเวียน​อยู่​รอบๆ ดุจ​สิงห์​คำราม​เที่ยว​ไป​เสาะหา​คน​ที่​มัน​จะ​กัด​กิน​ได้​  มาช่วยกันทำมิชชั่น แอ็คชั่น เข้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อย่าเพียงแค่อยู่ในคริสตจักรเท่านั้น 23 กย.นี้ออกไปด้วยกัน

Leave a Comment