“วันนี้…วันดีเดย์…มิชชั่นแอ็กชั่น”

ลูกา 19: 9-10 9 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “วันนี้​ความ​รอด​มาถึง​ครอบครัว​นี้​แล้ว เพราะ​คน​นี้​เป็น​ลูก​ของ​อับราฮัม​ด้วย​10 เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​ได้มา​เพื่อ​จะ​เที่ยว​หา​และ​ช่วย​ผู้​ที่​หลง​หายไป​นั้น​ให้​รอด”  อับราฮัม เป็นต้นตระกูลและเป็นบิดาแห่งความเชื่อของชนชาติอิสราเอล พระเยซูคริสตเจ้าทรงตรัสกับศักเคียสที่เป็นคนเก็บภาษี (เป็นคนยิวที่ถูกสังคมคนยิวในเวลานั้นรังเกียจ และปฏิเสธไม่ร่วมคบค้าสมาคมด้วย เพราะพฤติกรรมของศักเคียสเป็นคนรับใช้อาณาจักรโรม และยังโกงการเรียกเก็บภาษีเกินจากความเป็นจริง) ศักเคียสเป็นคนยิวที่ยิวด้วยกันไม่อยากจะนับเชื้อสายเดียวกัน  ดังนั้น เมื่อศักเคียสแสดงการกลับใจใหม่ ในข้อก่อนหน้านี้ 8 ฝ่าย​ศักเคียส​ยืน​ทูล​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ว่า “ดู​เถิด ​พระ​เจ้า​ข้า ทรัพย์​สิ่งของ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ยอม​ให้​คน​อนาถา​กึ่ง​หนึ่ง และ​ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ได้​ฉ้อโกง​ของ​ของ​ผู้ใด ข้า​พระ​องค์​ยอม​คืน​ให้​เขา​สี่​เท่า”   พระเยซูจึงตรัสว่าเกี่ยวกับเชื้อสายของศักเคียสได้กลับคืนมาด้วยการกลับใจใหม่จากความเชื่อในคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรอดมาถึง ไม่ใช่แค่ตัวของศักเคียส แต่มาถึงคนในครอบครัว คือคนใกล้ตัวของศักเคียสด้วย เพราะความเชื่อที่กลับใจใหม่ ย่อมส่งอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง และคนรอบข้างไปด้วย โดยเฉพาะการสำแดงแบ่งปันความเชื่อออกไป อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ที่พระเจ้าทรงนับอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยทางความเชื่อ พระเยซูทรงยกเรื่องการนับศักเคียสเป็นคนชอบธรรมทางความเชื่อ อย่างที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัม จากนี้ไป ศักเคียสไม่ใช่คนบาปอย่างที่คนประทับตราในชีวิตของศักเคียส ในตอนแรกของเรื่องราวนี้ ที่ประชาชนบ่นเรื่องพระเยซูไปใช้เวลากับศักเคียส(คนบาป) 5 เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​มาถึง​ที่​นั่น ​พระ​องค์​ทรง​แหงน​พระ​พักตร์​ดู​ศักเคียส​แล้ว​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “​ศักเคียส​เอ๋ย จง​รีบ​ลง​มา เพราะ​ว่า​เรา​จะต้อง​พัก​อยู่​ใน​ตึก​ของ​ท่าน​วันนี้”6 แล้ว​เขา​ก็​รีบ​ลง​มา​ต้อนรับ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ปรีดี​7 เมื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​เห็น​แล้ว​เขา​ก็​พา​กัน​บ่น​ว่า “​พระ​องค์​เข้า​ไป​พัก​อยู่​กับ​คน​บาป”  พระเยซูทรงมองลึกเข้าไปในชีวิตของศักเคียส ในขณะที่ประชาชนมองแค่เพียงผิวเผิน เรื่องราวพระกิตติคุณของพระเยซูตอนนี้ เป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้  ที่จะเรียนรู้เส้นทางการเดินตามพระเยซูคริสต์เจ้า คือการใช้เวลากับคนบาป เพื่อเปลี่ยนคนบาป ให้กลับใจใหม่ และรับความชอบธรรมทางความเชื่อ และผลจากความเชื่อนั้นจึงแสดงออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ โดยเฉพาะการยอมจ่ายราคา การเสียสละเพื่อช่วยคน วันนี้ เป็นวันดีเดย์…ปฏิบัติการมิชั่นแอ็กชั่น  พี่น้องหลายคนได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ กำลังทรัพย์เพื่อจะให้วันเกิดนี้ขึ้น คือเราจะออกไปด้วยกัน ไปทำพันธกิจ  เพื่อให้คนได้พบกับทางรอดที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ทำให้ชีวิตคนที่สังคมปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง กลับเป็นคนใหม่ และเป็นคนมีคุณภาพของสังคม ต่อไป  พี่น้องพร้อมแล้วใช่ไม๊  หลังอาหารเที่ยง (เมนูเร่งด่วน) เราจะรีบเร่งออกไปทำภารกิจนี้ด้วยกัน  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร และให้ภารกิจนี้สำเร็จด้วยดี ถวายเกียรติแด่พระองค์ อาเมน

Leave a Comment