“สู่เป้าหมาย…ค่ายคริสตจักรทัศนาจร”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เสาร์อาทิตย์หน้า (13-14 ตค.) เป็นช่วงจัดค่ายคริสตจักรทัศนาจรของพวกเราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 เราทั้งคริสตจักรจะเดินทางไปสามัคคีธรรมกัน และนมัสการวันอาทิตย์ที่มณีแดงโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี มีพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนลงทะเบียนไปค่ายครั้งนี้กับเราจำนวนไม่น้อยทีเดียว พวกเราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ควรทำหน้าที่เป็นเหมือนเจ้าของบ้าน ที่จะต้อนรับคนแปลกหน้า คนที่เราไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ซึ่งคนเหล่านี้ ล้วนเป็นคนในครอบครัวของสมาชิก เป็นมิตรสหาย และเป็นคนที่สมาชิกของเราได้เชิญชวนพวกเขามาร่วมในทริปนี้  ขอให้เราทั้งหลายตระหนักว่า  การไปค่ายครั้งนี้ เป็นภารกิจ เป็นพันธกิจหนึ่งที่เราจะร่วมกันทำให้สำเร็จ ภายใต้หัวข้อค่ายที่ชื่อว่า “พลังใจเดียวกัน” (Power of Oneness) ตามพระคัมภีร์ที่เป็นหัวข้อประจำปีของเรา ฟิลิปปี 1:27 27 ขอ​แต่​เพียง​ให้​ท่าน​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​สม​กับ​ข่าว​ประเสริฐ​ของ​พระ​คริสต์​ เพื่อ​ว่า​แม้​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​ท่าน​หรือ​ไม่​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้​รู้​ข่าว​ของ​ท่าน​ว่า ท่าน​เชื่อ​มั่นคง เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ต่อสู้​เหมือน​อย่าง​เป็น​คน​เดียว​เพื่อ​ความ​เชื่อ​อัน​เกิด​จาก​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น​ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พี่น้องทุกคนที่ไปร่วมค่ายครั้งนี้ ได้ค้นพบพลังใจเดียวกันในมิติต่างๆ ในทุกจังหวะของการใช้เวลาด้วยกัน การอยู่ในสถานที่เดียวกัน การทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน โดยเฉพาะในที่ๆห่างไกลจากมลพิษ ภารกิจ หน้าที่การงาน ได้มองธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ได้มองเห็นตัวเองอยู่กับธรรมชาติ ข้าพเจ้าหวังใจว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทุกคนได้รับการปลดปล่อย และรับการเติมพลังชีวิต เพื่อจะก้าวต่อไป…. ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้​รู้​ข่าว​ของ​ท่าน​ว่า ท่าน​เชื่อ​มั่นคง เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ต่อสู้​เหมือน​อย่าง​เป็น​คน​เดียว​เพื่อ​ความ​เชื่อ​อัน​เกิด​จาก​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น​ และนี่คือเป้าหมาย…ค่ายคริสตจักรทัศนาจร ของพวกเราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 น่าเสียดาย ที่ยังมีพี่น้องอีกหลายท่านไม่สามารถไปค่ายครั้งนี้กับเราได้ ในช่วงนั้นที่คริสตจักรปิด ไม่มีนมัสการวันอาทิตย์  ข้าพเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลก็มีความรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องเหล่านี้  หวังใจว่า พี่น้องจะได้ไปนมัสการที่คริสตจักรที่ใกล้บ้านท่าน อย่าขาดประชุม ฮีบรู 10:25 25 อย่า​ขาด​การ​ประชุม​เหมือน​อย่าง​บาง​คน​ที่​ขาด​อยู่​นั้น แต่​จง​พูด​หนุน​ใจ​กัน​ให้​มาก​ยิ่งขึ้น เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​รู้อยู่​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว​  ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำคริสตจักรในละแวกใกล้ๆกับคริสตจักรของเราได้แก่ คริสตจักรแสงสว่าง คริสตจักรพระกิตติคุณธนบุรี คริสตจักรอิสรภาพ คริสตจักรตลาดพลู หรือคริสตจักรใดที่พี่น้องสะดวกเข้าไปนมัสการ (ขอตรวจสอบสักนิดก่อนเข้าไปนมัสการร่วมกับพวกเขาว่าไม่ใช่พวกสอนเท็จ มอม่อน พยานพระยะโฮวาห์ หรือหอสังเกตุการณ์) คริสตจักรที่ข้าพเจ้าได้กล่าวชื่อไปในข้างต้น เป็นคริสตจักรที่ทางคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ของเราเป็นเครือข่ายสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งธนบุรี และไม่ว่าเราจะไปค่ายหรือไม่ได้ไปค่าย อาทิตย์ถัดไปเราจะกลับมาเจอกันอีก ด้วยพลังใจเดียวกัน ที่นี่ ใจสมานเพชรเกษม 11 คริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Leave a Comment