“ภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณ”

หัวข้อประจำปี 2019 ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ชื่อ  “ดำเนินชีวิตในพระคริสต์ ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ”  อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการ สร้างภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณ ที่จะทำให้เราแข็งแรง หายป่วย หายดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ตลอดปีใหม่นี้

เด็กทุกคนในยุคของเราเมื่อเกิดมา จะต้องฉีดวัคซีนป้องกัน พื้นฐาน เช่น ไอกรน โปลิโอ อหิวาต์ สารพัดไข้ต่างๆมากมาย เพื่อเราจะมีภูมิคุ้มกัน เติบโตขึ้นมาอย่างปกติ  แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีเด็กหลายคนที่พลาดการฉีดวัคซีนเหล่านี้ จะด้วยการอยู่ห่างไกลรพ. หรือ ด้วยความประมาท เลินเล่อของพ่อแม่ ไม่ใส่ใจที่จะให้เด็กได้รับวัคซีนเหล่านี้ จึงทำให้เราได้เห็นผลจากโรคเหล่านี้ ที่ไม่น่าจะเกิด ก็เกิดขึ้น

นอกจากจะมีวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กแล้ว ก็มีวัคซีนที่จะต้องฉีดทุกปี เพราะว่า มีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ คนแก่และเด็ก จัดเป็นผู้ที่อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย จำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อน  แต่ถึงกระนั้น คนไม่แก่ หรือไม่เด็กแล้ว ก็จำเป็นต้องฉีดเช่นกัน (ถ้าไม่แข็งแรง อากาศเปลี่ยนหน่อยก็ไข้ขึ้น)และต้องฉีดทุกปี

มีอีกโรคหนึ่งในหลายๆโรค ที่ไม่มีวัคซีนฉีดป้องกัน  นั่นคือ ไข้เลือดออก ณ ปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาคนที่รับเชื้อเดงกีนี้ จากยุงลาย การรักษาคือการให้ภูมิในร่างกายของคนรับเชื้อแข็งแรงขึ้นมาเอง  และถ้ารับเชื้อมาอีก ก็ต้องเข้ารับการดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อจะสู้กับเชื้อด้วยตัวคนๆนั้นเอง

ข้าพเจ้าได้อ่านบทความเกี่ยวกับไข้เลือดออก คนที่รับเชื้อเดงกี่ จะไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา รับเชื้ออีก ก็ต้องป่วยอีก  นี่คือ เกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย ยังมีสุขภาพของอารมณ์ ที่มีทั้งแข็งแรง และป่วยทางอารมณ์ ซึ่งในยุคของเราก็มีคำว่า ภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์ ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า EQ (Emotional Quality)

คำถามต่อไปก็คือว่า  แล้วจิตวิญญาณของเรา  มีแข็งแรง และป่วยได้ไม๊ คำตอบคือ มีทั้งแข็งแรง และป่วยได้

ลูกา 5:31-32 31 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “คน​สบาย​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​เจ็บ​ป่วย​ต้อง​การ32 เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่”

การกลับใจใหม่ ทำให้ได้รับการรักษาฝ่ายจิตวิญญาณ แต่การไม่กลับใจใหม่ ก็ยังเป็นคนป่วยต่อไป (ในฝ่ายจิตวิญญาณ)

คำว่า กลับใจใหม่ แปลว่า หันหลังให้กับบาป  180 องศา ไม่หันกลับไปหามันอีกต่อไป

พระคัมภีร์ใหม่ ยังเปรียบเทียบ ชีวิตการเกิดใหม่ในจิตวิญญาณ  ด้วยคำว่า บังเกิดใหม่ เป็นทารก  เป็นเด็ก เป็นคนหนุ่มสาว จนถึงผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณ  ในช่วงต่างๆของการเจริญเติบโต และการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  คริสตจักรยังถูกเปรียบเป็นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์ (เป็นศีรษะ)

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  ชีวิตของคนเรา ประกอบไปด้วย กาย จิตใจ และวิญญาณ  สามองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กัน ป่วยร่างกาย ยังไม่เท่าป่วยในจิตใจ และป่วยทางจิตใจก็ยังเบากว่าฝ่ายวิญญาณ (เพราะป่วยฝ่ายจิตวิญญาณนำไปสู่ความพินาศทั้งหมดของชีวิต) คนไทยเรียกว่า ตกนรก แต่พระคัมภีร์เรียกว่า ตายครั้งที่สอง ไม่ได้ไปเกิดใหม่ ไม่มีชีวิตอีกต่อไป

มีอีกคำพูดหนึ่งกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้คนเราป่วยฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะมนุษย์เราเรียงลำดับความต้องการผิด   คือไปเริ่มจากความต้องการของฝ่ายร่างกาย จิตวิญญาณถูกละทิ้ง ทำให้จิตวิญญาณป่วย  เพราะขาดภูมิคุ้มกันฝ่ายจิตวิญญาณ

คำถามต่อไป ก็คือว่า มีวัคซีนฝ่ายวิญญาณไม๊  คำตอบ คือมี แต่วัคซีนฝ่ายวิญญาณนี้ มีอายุการคุ้มกันนานแค่ไหน  คำตอบคือ สั้นมาก ต้องรับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ในพระคัมภีร์ใหม่ มีสองตอนที่ใช้คำที่มีความหมายถึง การต้องรับตลอดเวลา ขาดไม่ได้ เพื่อคริสเตียนจะมีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา สำนวนของพระเยซูใช้คำว่า เข้าสนิทอยู่ในพระองค์

ยอห์น 15:7 7 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เข้า​สนิท​อยู่​ใน​เรา และ​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ฝัง​อยู่​ใน​ท่าน​แล้ว ท่าน​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด ซึ่ง​ท่าน​ปรารถนา​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น​

คำว่า ขอสิ่งใด ได้สิ่งนั้น ในหนังสือยากอบได้กล่าวถึงการขอที่ไม่ได้ เพราะขอผิด

ยากอบ 4:3  3 ท่าน​ขอ​และ​ไม่ได้​รับ เพราะ​ท่าน​ขอ​ผิด หวัง​ได้​ไป​เพื่อ​สนอง​กิเลส​ตัณหา​ของ​ท่าน​

แสดงว่า การเข้าสนิทในพระเยซู ทำให้คนๆหนึ่ง สามารถเรียงลำดับความต้องการของตนเองอย่างถูกต้อง คือ  ความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณต้องมาก่อนความต้องการของเนื้อหนัง จึงจะทำให้คนๆนั้น มีสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแรง หายป่วย ไม่ตกอยู่ภายใต้การงานของเนื้อหนัง (สามารถจะละทิ้ง ความต้องการของเนื้อหนังได้อย่างสิ้นเชิง) ไม่ใช่ผลุบๆโผล่ๆ  การงานเนื้อหนังเหมือนผีดิบ วันดีคืนดีก็ฟื้นขึ้นมาแผลงฤทธิ์ออกเดชอีก   การงานของเนื้อหนังมีอะไรบ้าง

กาลาเทีย 5:19-21 19 การ​งาน​ของ​เนื้อ​หนัง​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก การ​ลามก​20 การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ การ​ถือ​วิทยาคม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษยา​กัน การ​โกรธ​กัน การ​ใฝ่​สูง การ​ทุ่ม​เถียง​กัน การ​แตก​ก๊ก​กัน​21 การ​อิจฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาล​เกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำนอง​นี้​อีก​เหมือน​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​เตือน​ท่าน​มา​ก่อน บัดนี้​ข้าพเจ้า​ขอ​เตือน​ท่าน​เหมือนกับ​ที่​เคย​เตือน​มา​แล้ว​ว่า คน​ที่​ประพฤติ​เช่นนั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า

การงานของเนื้อหนังที่พระคัมภีร์กาลาเทียได้กล่าวถึงนี้  คืออาการของความป่วยของมนุษย์

สังเกตุว่า อาการป่วยเหล่านี้ หายยาก หยุดยาก เลิกยาก รักษาไม่หาย เอาออกไปยาก จนคนไทย ใช้สำนวนว่า สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก  พระคัมภีร์ใหม่เรียกว่า วิสัยมนุษย์เก่า ที่ต้องประหาร และถอดออกไป

โคโลสี 3:5- 10 5 เหตุ​ฉะนั้น​จง​ประหาร​โลกีย​วิสัย​ใน​ตัว​ท่าน​เสีย มี​การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก ราคะ​ตัณหา ความ​ปรารถนา​ชั่ว และ​ความ​โลภ ซึ่ง​เป็น​การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ​6 เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้ ​พระ​อาชญา​ของ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ลง​มา​7 ครั้ง​หนึ่ง​ท่าน​เคย​ประพฤติ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ด้วย ครั้ง​เมื่อ​ท่าน​ยัง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​8 แต่​บัดนี้ สารพัด​สิ่ง​เหล่า​นี้​ท่าน​จง​เปลื้อง​ทิ้ง​เสีย คือ​ความ​โกรธ ความ​ขัด​เคือง การ​คิด​ปอง​ร้าย การ​พูด​ให้​ร้าย คำพูด​หยาบ​โลน​9 อย่า​พูด​มุสา​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า กับ​การ​ปฏิบัติ​ของ​มนุษย์​นั้น​เสีย​แล้ว​10 และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​

ความประพฤติที่พระคัมภีร์ได้ย้ำว่า …คน​ที่​ประพฤติ​เช่นนั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า

คำถามต่อไปว่า  ในคริสตจักรของเรามีคนที่มีอาการป่วยแบบนี้ไม๊  คำตอบ คือมี  เราจะทำยังไงดี อย่าเพิ่งสิ้นหวัง เพราะมีทางรักษา พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่า

ลูกา 5:31-32 31 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “คน​สบาย​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​เจ็บ​ป่วย​ต้อง​การ32 เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่”

ตราบใดที่เราทั้งหลายตอบสนองต่อการเรียกให้กลับใจใหม่ของพระเยซู  ก็ยังมีความหวังในเราทุกคน   การเป็นคริสเตียนของเราไม่ได้หมายความว่า เราไม่ป่วย  พระเยซูผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ พระองค์จะบอกเราว่า เราป่วยเป็นอะไร เพียงแต่ให้เรายอมให้พระองค์ตรวจเรา  เวลานี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำหน้าที่เหมือนหูฟังของหมอ และเป็นเหมือนปากของหมอกำลังพูดกับเรา  เรากำลังฟังเสียงของพระองค์อยู่หรือไม่ พระองค์กำลังเตือนเราเรื่องอะไร พระองค์กำลังบอกเราว่าเราต้องกลับใจเรื่องอะไร นั่นแหล่ะคือวินิจฉัยว่าเราป่วยเรื่องนั้น และต้องกลับใจใหม่ เพื่อรับการเยียวยารักษาจากพระองค์

สภาพจิตวิญญาณของเราเหมือนเรารับเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่  เราจะแข็งแรงได้ต้องให้น้ำเกลือตลอดเวลา และรับยาลดไข้ ตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้ ที่เป็นเนื้อหนัง เราต้องเชื่อมต่อพระเยซูคริสต์ โดยการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

2โครินธ์ 5:17 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

พระคัมภีร์ตอนนี้ กำลังบอกเราว่า เราจะแข็งแรงขึ้นหากเราอยู่ในพระคริสต์ ชนิดให้สิ่งเก่าๆ (เชื้อความป่วยทั้งหลายออกไปจากตัวเรา) สิ่งใหม่ๆ คือสุขภาพใหม่ จะเกิดขึ้น ภูมิต้านทานที่ดี แข็งแรง จะเกิดขึ้น

กาลาเทีย 5:25  ​ ​25 ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ​วิญญาณ ​ก็​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ​ด้วย

จิตวิญญาณของเราดำรงอยู่ได้โดยพระวิญญาณ (Live in Spirit)   การเสริมสร้างชีวิตภายในคือหน้าที่ของเรา ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ (Walk in Spirit) เราจึงจะแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคร้ายๆทั้งหลาย

นี่คือกระบวนการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกัน และ คงไว้ซึ่งภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณให้กับตัวเอง

ขอย้ำว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณ มิฉะนั้น เราจะไม่มีวันแข็งแรงได้  และเราจะป่วยตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม มีสิทธิ์ป่วยได้ และนอกจากป่วยแล้ว ยังเป็นพาหะนำเชื้อส่งต่อให้แก่กันและกันได้

พระเยซูทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า ให้ระวังเชื้อ ที่ทำให้สาวกอาจป่วยทางความคิดได้

ลูกา 12:1 1 ระหว่าง​นั้น​คน​เป็น​อัน​มาก​นับเป็น​พันๆ ชุมนุม​เบียดเสียด​กัน​อยู่ ​พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​ต้น​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ก่อน​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟาริสี ซึ่ง​เป็น​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​

ความหน้าซื่อใจดคของฟาริสี คือการโชว์แต่ภายนอกว่าตนเองมีหลักความเชื่อในชีวิต ที่แสดงออกว่าเป็นคนของพระเจ้า เป็นคนบริสุทธิ์ แต่ความจริงไม่ใช่ เบื้องหลัง ภายในเต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวง ไม่อยู่ในความจริงของพระเจ้า

คำเตือน คำสอนของพระเยซู คือภูมิคุ้มกันของผู้ที่เชื่อในพระองค์  การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู คือการรับภูมิคุ้มกัน

กาลาเทีย 5:25  ​ ​25 ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ​วิญญาณ ​ก็​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ​ด้วย

 

เราทุกคนต้องการ “ภูมิคุ้มกันฝ่ายวิญญาณ

 

เพลง  โปรดทรงสถิต

By admin