“ของขวัญล้ำค่า…”

สวัสดีปีใหม่ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  ในช่วงสองสัปดห์ที่ผ่านมา  มีการให้ของขวัญมากมายให้กับคนที่รัก คนที่เคารพนับถือ  ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้า เครื่องประดับ ข้าวของเงินทองมากมาย แล้วแต่จะสรรหาเพื่อให้ถูกใจผู้รับ  วันหยุดยาวที่ผ่านมา มีเสียงหัวเราะ เสียงความรื่นเริงยินดี ภาพสวยๆงามๆ ที่เกิดจากการตกแต่งสถานที่ต่างๆ รวมทั้งคืนวันส่งท้ายที่มีพลุไฟสวยงามมากมายยิงขึ้นฟ้า เป็นการต้อนรับปีใหม่ ที่ต้องการให้ความสดใส ความสวยงามของปีที่มาถึงเหมือนพลุมากมายเหล่านั้น ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีกับความคาดหวังของผู้คนมากมายด้วย

ขอให้ทุกคนจงสมความปรารถนา สมหวัง ในสิ่งที่ดีๆที่ตั้งใจจะทำ ตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนจงได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่แท้จริง ที่ไม่ใช่ล้ำค่า เพียงเพราะมันมีราคาแพง ไม่ใช่เพราะมันสวยงาม เลอเลิศ หรือเป็นอาหารรสชาดอร่อยล้ำ แต่เป็นของขวัญที่ทำให้เกิดความสุขใจแก่ผู้รับ และสะท้อนมาเป็นความสุขใจของผู้ให้ ดังพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งได้กล่าวในหนังสือกิจการ 20:35   35 ข้าพเจ้า​ได้​วาง​แบบอย่าง​ไว้​ให้​ท่าน​ทุก​อย่าง​แล้ว ให้​เห็น​ว่า​โดย​ทำงาน​เช่นนี้​ควร​จะ​ช่วย​คน​ที่​มี​กำลัง​น้อย ระลึก​ถึง​พระ​วาทะ​ของ​พระ​เยซู​เจ้า ซึ่ง​พระ​องค์​ตรัส​ว่า ‘การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ’ ”

ในช่วงเวลาวันหยุดยาวที่ผ่านมาของข้าพเจ้า มีช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ และรู้สึกกับตัวเองว่า นี่คือของขวัญล้ำค่าสำหรับข้าพเจ้าจริงๆ ก็คือคำเชิญชวนว่า อยากให้มาอยู่ใกล้ๆ อยากให้อยู่ด้วยตลอดไปจากผู้สูงวัยที่ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมเยียนใช้เวลาด้วย ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความจริงใจของคนเหล่านี้ว่า เขาต้องการเราจริงๆ อยากให้ค้างคืนด้วย  มีห้องใหญ่ที่พร้อมให้ข้าพเจ้าพัก และอยู่ด้วยยาวนานตลอดไป มันคือสิ่งยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีบ้านมากกว่าหนึ่งหลังที่พร้อมต้อนรับข้าพเจ้าอย่างอบอุ่น  ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาอันมีค่านี้กับคนที่กำลังต้องการข้าพเจ้าจริงๆ ข้าพเจ้าได้รับคำสอน คำแนะนำที่ดี ในยามที่ข้าพเจ้าต้องการคำแนะนำชี้ทางสว่าง และก้าวต่อไป แม้คนเหล่านี้จะไม่เป็นคริสเตียน แต่เป็นคนดีที่มีศีลธรรมดีงาม มีวิธีคิดที่อยู่ในกรอบที่งดงาม  นำสู่การเป็นพยานถึงพระเจ้าของข้าพเจ้าต่อคนที่ประกาศยากที่สุด จนยอมรับพระเจ้าของข้าพเจ้า

นี่เป็นของขวัญล้ำค่าของความล้ำค่าใดๆ คือได้นำคนให้ได้ใกล้ชิดพระเจ้าเข้ามาอีกขั้นหนึ่ง ข้าพเจ้าตระหนักถึงความจริงอีกมุมหนึ่งก็คือ การให้ของขวัญที่ล้ำค่าแก่คนอื่นด้วยความจริงใจ นำความสุขใจมาให้อย่างแท้จริง  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีใหม่ กับการเริ่มต้นที่ดี ด้วยของขวัญล้ำค่าที่นำความสุขใจอย่างแท้จริงมา  ขอบคุณพระเจ้า และอยากจะร้องสรรเสริญนมัสการพระเจ้าจากความรู้สึกสุขใจนี้ เพราะจะนำความสุขใจจากการนมัสการพระเจ้ากลับมาสู่ตัวเราด้วยเช่นกัน ฮาเลลูยา  ขอให้การนมัสการของเราทุกคนในปีใหม่นี้ เป็นของขวัญล้ำค่าที่ประเมินราคามิได้

By admin