สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

“ฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่ดีกว่าเสมอ”

2โครินธ์ 5:17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  หวังว่า ปีใหม่ของพี่น้องยังไม่กลายเป็นปีเก่าแล้ว เรายังคงให้ความสนใจ ใส่ใจ ต่อสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น และที่กำลังจะเกิดขึ้น พระธรรมโครินธ์ได้กล่าวถึงผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เป็นผู้ถูกสร้างใหม่ สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป เป็นการบอกว่า สิ่งใหม่จะเข้ามาแทนที่สิ่งเก่า (อยู่ไม่ได้) พระธรรมโคโลสีก็กล่าวถึง วิสัยใหม่ ที่จะใส่เข้ามาในชีวิตใหม่ ต้องทำการถอดนิสัยเก่าออกไปก่อน แม้กระทั่งวิถีชีวิตใหม่ จะเข้ามาก็ต้องประหารโลกียวิสัยที่ติดอยู่กายเนื้อหนังนี้เพื่อจะเป็นนิสัยกายใหม่

โคโลสี 3:5-10  5 เหตุ​ฉะนั้น​จง​ประหาร​โลกีย​วิสัย​ใน​ตัว​ท่าน​เสีย มี​การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก ราคะ​ตัณหา ความ​ปรารถนา​ชั่ว และ​ความ​โลภ ซึ่ง​เป็น​การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ​6 เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้ ​พระ​อาชญา​ของ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ลง​มา​7 ครั้ง​หนึ่ง​ท่าน​เคย​ประพฤติ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ด้วย ครั้ง​เมื่อ​ท่าน​ยัง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​กับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​8 แต่​บัดนี้ สารพัด​สิ่ง​เหล่า​นี้​ท่าน​จง​เปลื้อง​ทิ้ง​เสีย คือ​ความ​โกรธ ความ​ขัด​เคือง การ​คิด​ปอง​ร้าย การ​พูด​ให้​ร้าย คำพูด​หยาบ​โลน​9 อย่า​พูด​มุสา​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า กับ​การ​ปฏิบัติ​ของ​มนุษย์​นั้น​เสีย​แล้ว​10 และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​ 

คำว่า ใหม่ ที่ใช้กับ วิสัยมนุษย์ใหม่ ใช้คำว่า นีออส Neos  แปลว่า สดใหม่ วัยหนุ่ม  ถูกนำมาใช้ด้วยคำว่า …และ​ได้​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ที่​กำลัง​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​พระ​ฉาย​ของ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ให้​รู้จัก​พระ​เจ้า​  คำว่า ใหม่คำที่สอง ต่อจาก นีออส Neos คือคำว่า อนาไคนู anakainoo แปลว่า ปรับปรุงต่อเติม Renovate  จากของเก่า ให้เป็นของใหม่ เป็นคนละคำกับคำว่าใหม่ ที่ใช้กับคำว่า ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ใช้คำว่า ไคนอส Kainos แปลว่า เป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า (รุ่นก่อน) สองคำนี้ ถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตผู้ที่อยู่ใพระเยซูคริสต์ ชีวิตคริสเตียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งสองด้านนี้ วิวรณ์ 2:5 เหตุ​ฉะนั้น​จง​ระลึก​ถึง​สภาพ​เดิม​ที่​เจ้า​ได้​หล่น​จาก​มา​แล้ว​นั้น จง​กลับ​ใจ​เสีย​ใหม่​และ​ประพฤติ​ตาม​อย่าง​เดิม มิฉะนั้น​เรา​จะ​มา​หา​เจ้า และ​จะ​ยก​คัน​ประทีป​ของ​เจ้า​ออก​จาก​ที่ เว้น​ไว้​แต่​เจ้า​จะ​กลับ​ใจ​ใหม่​ ชีวิตคริสเตียนต้องมีการฟื้นฟู ฟิลิปปี 3:13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​ และนี่คืออีกด้านของชีวิตที่มุ่งหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่า  ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้พี่น้องทุกคนในปีใหม่นี้ “ฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตที่ดีกว่าเสมอ” อาเมน