“อย่าดับพระวิญญาณ”

เราอยู่ในยุคที่เครื่องใช้ส่วนใหญ่ ต้องการไฟฟ้าทั้งสิ้น   ถ้าขาดพลังงานไฟฟ้า จะเกิดอะไรขึ้น  แทบทุกกิจกรรมอาจต้องหยุดนิ่ง  ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่จำเป็น  และโลกกำลังต้องการพลังงานบริสุทธิ์  (พลังงานสะอาด) คือพลังงานที่ไม่สร้างมลพิษ   เราได้เห็นว่า การใช้พลังงานที่มาจากถ่านหิน จากฟอสซิล จากน้ำมันกำลังสร้างปัญหาโลกร้อน และมลพิษ ที่ตอนนี้ ที่เมืองของเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่

เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้ารู้สึกป่วย เหนื่อยง่าย ออกกำลังกายกลางแจ้งก็ไม่ได้  ไม่ได้ขี่จักรยานมานาน เพราะอากาศไม่ดี  ตอนเช้าเตรียม และสอนรุ่งอรุณในห้องนอนยังต้องใส่หน้ากากกันควันพิษ  ขนาดปิดหน้าต่าง และซีลด้วยสก๊อตเทปรอบหน้าต่าง ก็ยังไม่สนิท ยังมีกลิ่นควันเข้ามาในห้องนอน

นี่คือผลกระทบรุนแรงที่เกิดจากการใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์  วิจัยได้แสดงผลว่า  ฝุ่นพิษมาจาก แหล่งก่อให้เกิด สามแหล่งใหญ่ ได้แก่ อันดับแรก 60% มาจาก รถยนต์ดีเซล  20% มาจากการเผาหญ้า เผาขยะ และ 10% มาจากโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อเรารู้ปัญหานี้แล้ว ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหา  ที่เราต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน  มีคำแนะน 3R 5R ได้แก่

R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง

R : Reuse  คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ

R : Recycle  คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่

1.Reduce การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ

2.Reuse ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้ง

3.Recycle เป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากเช่นแก้ว,กระดาษ,โลหะ,พลาสติก ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

4.Repair นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้

5.Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดพื้น หรือสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น

ที่กล่าวมานี้ คือการแก้ปัญหาทางอ้อม  แต่การแก้ปัญหาโดยตรง  คือเราต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด พลังงานบริสุทธิ์  คริสเตียนทุกคน จะต้องจริงจังในเรื่องนี้  ยังมีอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่พระคัมภีร์ได้สอนคนของพระเจ้าในการดำเนินชีวิต เรื่องพลังงานของฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต   หัวข้อประจำปีของเราปีนี้  “จงดำเนินชีวิตในพระคริสต์  ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ” เป็นการย้ำกับเราทั้งหลายว่า ชีวิตคริสเตียนต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดพลังงาน     ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพลังงาน แต่กำลังเปรียบเทียบว่า พระองค์ทำให้เกิดพลังงานในตัวผู้เชื่อ อาจจะเรียกว่า  พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนเครื่องผลิดพลังงานฝ่ายวิญญาณ  เหมือนเครื่องก่อกำเนิดความร้อน ทำให้เกิดแสงสว่าง ทำให้เกิดไฟเผาไหม้  ทำให้เกิดความเชื่อ ทำให้เกิดความสว่างของดวงตาแห่งจิตใจ

พระคัมภีร์ใหม่ได้ใช้คำเรียกคุณลักษณะของพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับพลังงานฝ่ายวิญญาณ

1 เธสะโลนิกา 5: 19   19 อย่า​ดับ​พระ​วิญญาณ​

คำว่า อย่าดับพระวิญญาณ  แปลว่า อย่าเอาพระวิญญาณออกไป  อย่าดับไฟ อย่าดับความร้อนรน อย่าดับแสงของพระวิญญาณ อย่าดับความเชื่อในพระเยซุคริสต์

มีคำที่เรามักจะได้ยินคนที่กำลังหมดไฟ  คือหมดความกระตือรือร้นในการจะทำอะไรต่อไป  คำว่า Burnt out คือ เผาไหม้จนหมดไม่มีอะไรจะเผาอีกต่อไป ไหม้จนหมด หมดเชื้อเพลิงที่จะไหม้ต่อ ความหมายก็คือ หมดพลังงานขับเคลื่อนต่อไป   ในทางตรงกันข้าม มีคนที่พยายามรักษาไฟในการทำงานของตนเองด้วยแรงขับของอุดมการณ์ แรงจูงใจ ของความรักที่จะทำ  หรือวิชั่น วิสัยทัศน์ หรือ แรงจู่งใจของค่าจ้าง เงินเดือน หรือ ความรู้สึกดีๆ  นั่นคือ ความพยายามที่จะสร้างไฟ หรือพลังงาน ขับเคลื่อนของตนเองต่อไป ถ้าเปรียบก็เหมือนกับ เอาน้ำมาเติมรถที่ต้องใช้น้ำมัน  เป็นยังไง เครื่องพัง

เครื่องพัง คือ ต้องซ่อมอย่างเดียว หรือไม่ก็ต้องยกเครื่องเก่าออก เอาเครื่องใหม่มาใส่

ให้เราลองสำรวจตนเองเวลานี้ว่า เรากำลังหมดไฟ กำลังเกิดอาการ Burnt out ไหม้หมด ไม่เหลือพลังงานที่จะเคลื่อน

การดำเนินชีวิตในพระคริสต์ ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ  คือการรับพลังงานฝ่ายวิญญาณที่มีเชื้อเพลิงให้เติมได้ตลอดเวลา ไม่เสียเงินซื้อ ไม่ต้องสร้างแรงจูงใจใดๆ ไม่ต้องการอุดมการณ์มาผสมผสาน แบบแก๊สโซฮอลล์ทั้งหลาย

พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์  สร้างพลังฝ่ายวิญญาณให้ชีวิตกลับมามีไฟ มีความร้อนรน มีความเชื่อ มีแสงสว่าง  ไม่ต้องมีแรงจูงใจ  ถึงแม้ถูกบั่นทอนกำลังใจ  ให้หมดหวัง สิ้นหวัง และจบ  กับสถานการณ์ที่แย่ๆ

ตัวอย่างบุคคลในพระคัมาภีร์เดิมต่อไปนี้ คือความจริงของพระเจ้า กับคนที่มีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผู้วินิจฉัย 6:1- 9 1 และ​คน​อิสราเอล​ก็​ได้​กระทำ​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ทรง​มอบ​เขา​ไว้​ใน​มือ​ของ​คน​มีเดียน​เจ็ด​ปี​2 และ​มือ​ของ​คน​มีเดียน​ก็​ชนะ​อิสราเอล​เพราะ​คน​มีเดียน​เป็น​เหตุ ประชาชน​อิสราเอล​จึง​ต้อง​ทำ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ภูเขา​คือ​ถ้ำ และ​ป้อม​ที่​เข้มแข็ง​3 เพราะ​ว่า​คน​อิสราเอล​หว่าน​พืช​เมื่อไร คน​มีเดียน​และ​คน​อามาเลข และ​ชาว​ตะวันออก​ก็​ขึ้น​มา​สู้​รบ​กับ​เขา​4 เขา​มา​ตั้ง​ค่าย​ไว้​แล้ว​ทำลาย​พืชผล​แห่ง​แผ่นดิน​เสีย ไกล​ไป​ถึง​เมือง​กา​ซา​ไม่ให้​มี​เครื่อง​บริโภค​เหลือ​ใน​อิสราเอล​เลย ไม่​ว่า​แกะ​หรือ​วัว​หรือ​ลา​5 เพราะ​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​จะ​ขึ้น​มา​พร้อม​ทั้ง​ฝูง​สัตว์​และ​เต็นท์ เขา​มา​เหมือน​ตั๊กแตน​เป็น​ฝูงๆ ทั้ง​คน​และ​อูฐ​ก็​นับ​ไม่​ถ้วน​เมื่อ​เขา​เข้า​มา เขา​ก็​ทำลาย​แผ่นดิน​เสีย​อย่าง​นี้​แหละ​6 พวก​อิสราเอล​จึง​ตกต่ำ​ลง​มาก เพราะ​คน​มีเดีย​นคน​อิสราเอล​ก็​ร้อง​ทุกข์​ถึง​พระ​เจ้า​ขอ​ให้​ทรง​ช่วยเหลือ 7 เมื่อ​คน​อิสราเอล​ร้อง​ทุกข์​ถึง​พระ​เจ้า เพราะ​คน​มีเดียน​8 ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​ใช้​ผู้เผย​พระ​วจนะ​คน​หนึ่ง​ให้​มา​หา​คน​อิสราเอล ผู้​นั้น​พูด​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​อิสราเอล​ตรัส​ดังนี้​ว่า ‘เรา​ได้​นำ​พวก​เจ้า​ขึ้น​มา​จาก​อียิปต์ นำ​เจ้า​ออกมา​จาก​แดน​ทาส​9 และ​เรา​ได้​ช่วย​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​เงื้อม​มือ​ของ​ชาว​อียิปต์ และ​ให้​พ้น​จาก​มือ​ของ​บรรดา​ผู้​ที่​บีบ​บังคับ​เจ้า และ​ขับ​ไล่​เขา ให้​ออกไป​เสีย​ให้​พ้น​หน้า​เจ้า และ​มอบ​แผ่นดิน​ของ​เขา​ให้แก่​เจ้า​

ผู้วินิจฉัย  6:11 ฝ่าย​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​มา​นั่ง​อยู่​ที่​ใต้​ต้น​ก่อ​ที่​ตำบล​โอฟ​ราห์ ซึ่ง​เป็น​ของ​โย​อา​ชตระ​กูล​อา​บี​เย​เซอร์ ฝ่าย​กิ​เด​โอน​บุตร​ของ​ท่าน​กำลัง​นวด​ข้าว​สาลี​อยู่​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​เพื่อ​ซ่อน​ให้​พ้น​ตา​คน​มีเดียน​

เรื่องของอิสราเอลในยุคผู้วินิจฉัย ที่ศัตรูมารบกวนตลอดเวลา ทำให้จะทำมาหากิน จะปักหลักถิ่นฐาน อยู่อย่างสบายตัว สบายใจไม่ได้เลย  ไถนาก็ถูกรบกวน หว่านเมล็ดพืชก็ถูกแทรกแซง  พอพืชโตได้สักหน่อย ศัตรูก็มาเหยียบย่ำ คือไม่ยอมให้อิสราเอลเงยหน้าอ้าปากได้  เป็นอยู่อย่างนี้มานานหลายปี มาถึงช่วงของกิเดโอน ที่เป็นลูกหลานของเผ่ามนัสเสห์เผ่าที่เล็กที่สุด และยังเกิดในตระกูลที่เล็กน้อยที่สุดอีก  แต่กิเดโอนมีนิสัยกล้าหาญและขยันเป็นต้นทุน  และยิ่งกว่านั้นก็คือ

ผู้วินิจฉัย 6:34  34 แต่​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​สถิต​กับ​กิ​เด​โอน​ท่าน​ก็​เป่า​เขา​สัตว์ เรียก​ตระกูล​อา​บี​เย​เซอร์​ให้​มา​ติดตาม​ท่าน​

คำว่า ทรงสถิต (ของพระวิญญาณของพระเจ้า) กับกิเดโอน คำนี้ แปลว่า ห่อหุ้ม มีความกระตือรือร้น มีกำลัง เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้า   กิเดโอน ระดมคนอิสราเอลในเวลานั้นเพื่อจะปลดปล่อยพื้นที่ แผ่นดินที่คนอิสราเอลอยู่ออกจากพันธนาการ การรบกวนของศัตรู

นี่เป็นไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกอยู่ในกิเดโอน แต่ถูกใช้ด้วยวิธีการของมนุษย์โดยกิเดโอน กิเดโอน สามารถรวบรวมคนจากหลายเผ่า ได้มาหลายหมื่นคน แต่…. ไฟของพระวิญญาณ ต้องผ่านวิธีการของพระเจ้า  ในเรื่องราวของกิเดโอน พระคัมภีร์ได้บันทึกว่า พระเจ้าไม่เอาวิธีการของกิเดโอนเลย

ผู้วินิจฉัย 7:2,7 ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​กิ​เด​โอน​ว่า “คน​ที่​อยู่​กับ​เจ้า​ยัง​มี​มาก​เกิน​ที่​เรา​จะ​มอบ​คน​มีเดียน​ไว้​ใน​มือ​ของ​เขา เกรง​ว่า​อิสราเอล​จะ​ทะนง​ตัว​ต่อ​เรา โดย​กล่าว​ว่า “มือ​ของ​เรา​เอง​ได้​กู้​เรา​ไว้”…..​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​กิ​เด​โอน​ว่า “เรา​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ด้วย​จำนวน​คน​สาม​ร้อย ที่​เลีย​น้ำ​นั้น และ​มอบ​คน​มีเดียน​ไว้​ใน​มือ​ของ​เจ้า นอกนั้น​ให้​กลับไป​บ้าน​เมือง​ของ​ตน​ทุก​คน”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในกิเดโอน ทำให้กิเดโอนมีใจกล้า แต่กิเดโอนใช้ความกลัวของตนเองรวบรวมคนให้มากเข้าไว้ และกิเดโอนก็ทำสำเร็จในการรวบรวมคน  แต่พระเจ้า ให้พระวิญญาณสถิตอยู่กับกิเดโอน ไม่ใช่เพื่อรวบรวมคนมากมาย

ผู้วินิจฉัย 7:3-4 3 เพราะ​ฉะนั้น​จง​ประกาศ​ให้​เข้า​หู​คน​ทั้ง​ปวง​ว่า ‘ผู้ใด​ที่​กลัว​และ​สั่น​เทิ้ม​อยู่ ​ก็​ให้​ผู้​นั้น​กลับ​เสียและ​ไป​จาก​ภูเขา​กิเล​อาด’ ” และ​มี​คน​กลับไป​สอง​หมื่น​สอง​พัน​คน และ​ยัง​เหลืออยู่​หนึ่ง​หมื่น​คน 4 ​พระ​เจ้า​ตรัส​กับ​กิ​เด​โอน​ว่า “ประชาชน​ยัง​มาก​อยู่​จง​พา​เขา​ลง​ไป​ที่​น้ำ และ​เรา​จะ​ทำ​การ​ทดสอบ​เขา​ให้​เจ้า​ที่​นั่น ผู้​ที่​เรา​จะ​บอก​เจ้า​ว่า ‘ให้​คน​นี้​ไป​กับ​เจ้า’ ผู้​นั้น​ต้อง​ไป​กับ​เจ้า ผู้​ที่​เรา​บอก​ว่า ‘คน​นี้​อย่า​ให้​ไป’ ผู้​นั้น​ไม่​ต้อง​ไป”

ผู้​ที่​เรา​จะ​บอก​เจ้า​ว่า ‘ให้​คน​นี้​ไป​กับ​เจ้า’ ผู้​นั้น​ต้อง​ไป​กับ​เจ้า ผู้​ที่​เรา​บอก​ว่า ‘คน​นี้​อย่า​ให้​ไป’ ผู้​นั้น​ไม่​ต้อง​ไป” 

พระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตในกิเดโอนเพื่อให้กิเดโอนรับการสื่อสารจากพระเจ้า  พระเจ้าจะเป็นผู้บอกกิเดโอนโดยตรง ไม่ใช่ความกลัวของกิเดโอนบอกกับตัวกิเดโอนเอง  สามร้อยคนที่พระเจ้าคัดเลือกให้กิเดโอนนำทัพไปสู้รบกับศัตรู นำชัยชนะมาให้กับอิสราเอล นี่คือ พลังงานบริสุทธิ์ ปราศจากความกลัวเป็นแรงขับเคลื่อน

อย่าดับพระวิญญาณ  คือการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยไฟจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

มีคำพูดหนึ่งกล่าวถึง ตะเกียง ที่มีไส้  ที่จุดติด ให้แสงสว่างความร้อน จะริบหรี่ลง  หากไม่ทำความสะอาด ไม่เพิ่มเชื้อเพลิง

พระคัมภีร์เดิมยังกล่าวถึงพระเจ้า ยังไม่ดับไส้ตะเกียงที่ริบหรี่จวนดับ

อิสยาห์ 42:1-4 1 จง​ดู​ผู้รับ​ใช้​ของ​เรา ผู้​ซึ่ง​เรา​เชิด​ชู ผู้​เลือกสรร​ของ​เรา ผู้​ซึ่ง​ใจ​เรา​ปีติ​ยินดี เรา​ได้​เอา​วิญญาณ​ของ​เรา​สวม​ท่าน​ไว้​แล้ว​ ท่าน​จะ​ส่ง​ความ​ยุติธรรม​ออกไป​ให้แก่​บรรดา​ประชาชาติ 2 ท่าน​จะ​ไม่​ร้อง​หรือ​เปล่ง​เสียง​ของ​ท่าน หรือ​กระทำ​ให้​ได้​ยิน​ใน​ถนน 3 ไม้​อ้อ​ช้ำ​แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​หัก และ​ไส้​ตะเกียง​ที่​ลุก​ริบหรี่​อยู่​ท่าน​จะ​ไม่​ดับ ท่าน​จะ​ส่ง​ความ​ยุติธรรม​ออกไป​ด้วย​ความ​สัตย์​จริง 4 ท่าน​จะ​ไม่​ริบหรี่​หรือ​ชอก​ช้ำ จนกว่า​ท่าน​จะ​สถาปนา​ความ​ยุติธรรม​ไว้​ใน​โลก และ​แผ่นดิน​ชายทะเล​รอ​คอย​พระ​ธรรม​ของ​ท่าน

พระคัมภีร์ตอนนี้ เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้า  ทรงเสด็จมาทรงสภาพมนุษย์ที่ยากจนที่สุด และอยู่ในสภาพที่ตกต่ำที่สุด น่าท้อแท้ใจที่สุด ถูกดูหมิ่นมากที่สุด และบาดเจ็บมากที่สุด พระเยซูก็ยังไม่ยอมให้ไฟและแสงสว่างของพระองค์ ถูกมอดไหม้จนหมด จนดับ จนกว่าพระองค์จะทำให้คนตาบอดมองเห็น แสงสว่างริบหรี่ และรับไฟจากพระองค์

หนังสืออิสยาห์ คือคำพยากรณ์ที่เป็นจริง ในจังหวะหนึ่งของพระเยซูขณะถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ถูกสบประมาทชีวิตที่ดูเหมือนริบหรี่ และกำลังจะดับลง…..ด้วยความตาย ในสายตาของมหาปุโรหิต และพวกธรรมาจารย์

มัทธิว 27:41-42  41 พวก​มหา​ปุโรหิต​กับ​พวก​ธรรมาจารย์​และ​พวก​ผู้ใหญ่ ​ก็​เยาะ​เย้ย​พระ​องค์​ว่า​42 “เขา​ช่วย​คน​อื่น​ให้​รอด​ได้ แต่​ช่วย​ตัวเอง​ไม่ได้ เขา​เป็น​กษัตริย์​ของ​ชาติ​อิสราเอล ให้​เขา​ลง​มา​จาก​กางเขน​เดี๋ยวนี้​เถิด เรา​จะ​ได้​เชื่อ​ถือ​บ้าง​

พระเยซูไม่ปริปากสักคำ เพราะชีวิตเหลือยู่น้อยนิดบนไม้กางเขนสามารถส่องสว่าง  ให้ตาของคนบางคนเปิดออกมองเห็นความจริงว่า พระเยซูทรงเป็นใคร….และสุดท้ายก็มีคนมองเห็น ในวินาทีที่ดวงสว่างของชีวิตของพระเยซูถูกความตายดับลง แต่ดวงตาของคนที่โคนกางเขนสว่างขึ้น

มาระโก 15:39  39 ส่วน​นาย​ร้อย​ที่​ยืน​อยู่​ตรง​พระ​พักตร์​พระ​องค์ เมื่อ​เห็น​ว่า​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์​อย่าง​นั้น​แล้ว จึง​พูด​ว่า “แท้จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”

อย่าดับพระวิญญาณ  อย่าหยุดส่องสว่าง อย่าหยุดความเชื่อ อย่าหมดไฟ  อย่าลดความกระตือรือร้นในพระเจ้าลง  อย่าหยุดเดินในทางเดียวกันกับพระเยซู

พระเยซูไม่ใช่คนตาบอดที่ถือตะเกียงให้คนตาบอดเดินในทางแห่งความมืด  แต่พระเยซูทรงมองเห็น และทรงเป็นผู้จุดตะเกียงชีวิตให้กับคนทุกคนที่เดินตามพระองค์  พระวิญญณบริสุทธิ์ที่พระองค์ประทานให้กับผู้เชื่อในพระองค์  จะทำให้ตาของเราที่เคยบอด มองเห็น เราไม่ใช่คนตาบอดที่ถูกจูงให้เดินตาม แต่เราเดินอย่างคนตาดี ที่มองเห็นชัดว่า เรากำลังตามใคร และมีสติตลอดเวลา ในการเลือกติดตามพระเยซู ขณะที่โลกนี้พยายามจะชักจูงให้เราตามค่านิยมของโลกนี้

อย่าดับพระวิญญาณ  คือการ ที่เรายังเดินตามพระเยซูคริสต์ด้วยไฟของพระวิญญาณ ด้วยความเชื่อ ด้วยความสว่าง ด้วยความร้อนรนจากพระวิญญาณ ไม่ใช่การเลี่ยนแบบ ไม่ใช่การงมงาย  ไม่ใช่ขาดความเข้าใจ ไม่ใช่จิตวิทยาหมู่  ไม่ใช่การชักจูงของใคร  เราเป็นตัวของเราเอง เรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเรารู้ว่า เราจะไม่ยอมดับพระวิญญาณ

กาลาเทีย 5: 24-26 24 ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​เอา​เนื้อ​หนัง​กับ​ความ​อยาก และ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน​แล้ว​ 25 ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ​วิญญาณ ​ก็​จง​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญญาณ​ด้วย​ 26 เรา​อย่า​ถือ​ตัว อย่า​ยั่ว​โทสะ​กัน และ​อย่า​อิจฉา​ริษยา​กัน​เลย​

ดำเนินชีวิตในพระคริสต์ ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ ในทางปฏิบัติ

26 เรา​อย่า​ถือ​ตัว อย่า​ยั่ว​โทสะ​กัน และ​อย่า​อิจฉา​ริษยา​กัน​เลย​

นิสัยสามอย่างนี้ เป็นเหตุที่จะดับพระวิญญาณ ในตัวผู้เชื่อได้

1.การถือตัว  รากศัพท์กรีก แปลว่า ความปรารถนาศักดิ์ศรีที่อนิจจัง

2.ยั่วโทษะกัน รากศัพท์กรีก แปลว่า การเรียกคนอื่นเข้าหาตัวเองอย่างท้าทาย ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า อยากมีเรื่อง

3.อิจฉาริษยากัน  รากศัพท์กรีก แปลว่า (ill will) ความปรารถนาจากจิตวิญญาณที่ป่วย

สามนิสัยดังกล่าว ทำให้ความร้อนรนในพระเจ้าลดลง และสุดท้าย นำไปสู่กับดับไฟของการรับใช้ในตนเอง

อย่าดับพระวิญญาณ  มาจากหนังสือ 1เธสะโลนิกาบทที่5

เราจะมาอ่านบริบทของ อย่าดับพระวิญญาณ ก่อนและหลังอีกครั้ง

1เธสะโลนิกา 5:15-24

15 ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​คน​ใด​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​การ​ชั่ว แต่​จง​หาทาง​ทำ​ดี​เสมอ​ต่อ​พวก​ท่าน​เอง และ​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​16 จง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ​17 จง​อธิษฐาน​อย่าง​สม่ำเสมอ​18 จง​ขอบ​พระ​คุณ​ใน​ทุก​กรณี เพราะ​นี่​แหละ​เป็น​น้ำ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า ซึ่ง​ปรากฏ​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​19 อย่า​ดับ​พระ​วิญญาณ​20 อย่า​ประมาท​คำ​เผย​ข้อ​ลับ​ลึก​21 จง​พิสูจน์​ทุก​สิ่ง สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​จง​ยึดถือ​ไว้​ให้​มั่น​22 จง​เว้น​เสีย​จาก​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ทุก​อย่าง23 ขอ​ให้​องค์​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หมด​จด และ​ทรง​รักษา​ทั้ง​วิญญาณ จิตใจ​และ​ร่างกาย​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​ปราศจาก​การ​ติ​เตียน จนถึง​วันที่​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ของ​เรา​เสด็จ​มา​24 ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เรียก​ท่าน​นั้น​สัตย์​ซื่อ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​สำเร็่จ

Leave a Comment