“จงอ้าปากให้กว้าง เราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม….”

อพยพ 1:8-10 มี​กษัตริย์​องค์​ใหม่​ขึ้น​ครองราช​สมบัติ​ใน​ประเทศ​อียิปต์ ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​รู้จัก​กับ​โยเซฟ ​พระ​องค์​ทรง​ประกาศ​แก่​ชน​ชาติ​ของ​พระ​องค์​ว่า “ดู​เถิด คน​อิสราเอล​มี​มาก​เกินไป และ​มี​กำลัง​ยิ่ง​กว่า​เรา​อีก…. มา​เถิด ให้​เรา​หา​อุบาย​ปราบ​พวก​นี้ มิฉะนั้น​เขา​จะ​ทวี​มาก​ขึ้น  เหตุ​ฉะนั้น​เขา​จึง​ตั้ง​นาย​งาน เกณฑ์​ให้​คน​อิสราเอล​ทำ​การ​งาน​ตรากตรำ…. ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล เริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆ คืออับราฮัม จนมีอิสอัค และจากอิสอัต กลายเป็นเอซาว ยาโคบ  และจากยาโคบ ที่เป็นต้นตระกูลของอิสราเอล กลายเป็นพ่อของลูก 12 คน และกลายเป็นต้นตระกูกลอิสราเอลสิบสองเผ่ากับหนึ่งคนเลวี และลูกหลานของคนเลวี คือโมเสสและอาโรนได้กลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ภายใต้ฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่เป็นเรื่องการอัศจรรย์ทั้งสิ้น  ในความเป็นจริง เป็นไปไม่ได้เลยที่คนอิสราเอลจะพ้นจากสภาพทาสของอียิปต์ได้

แต่ประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกว่า อิสราเอลออกจากอียิปต์ เข้าสู่ดินแดนคานาอัน และตั้งรกราก เป็นประเทศ มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือดาวิด ที่ได้เขียนบทเพลงสดุดี 81:10   เรา​คือ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า ผู้​ได้​พา​เจ้า​ออกมา​จาก​แผ่นดิน​อียิปต์ อ้า​ปาก​ของ​เจ้า​ให้​กว้าง​เถิด เรา​จะ​ป้อน​เจ้า​ให้​อิ่ม  ในสมัยของดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ ประเทศอิสราเอลเป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง เกรียงไกรในดินแดนคานาอันและกษัตริย์ต่อจากดาวิด คือกษัตริย์ซาโลมอน ที่แผ่นดินอิสราเอลยิ่งขยายความยิ่งใหญ่มั่งคั่ง อิ่มบริบูรณ์ด้วยของดี คนอิสราเอลในยุคสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน ถูกบรรยายถึงความอยู่เย็นเป็นสุขสบาย

1พงศ์กษัตริย์ 4:25 ยูดาห์​และ​อิสราเอล​ก็​อยู่​อย่าง​ปลอดภัย ทุก​คน​ก็​นั่ง​อยู่​ใต้​ซุ้ม​องุ่น และ​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​ของ​ตน ตั้งแต่​เมือง​ดาน​กระทั่ง​ถึง​เมือง​เบเออร์​เชบา ตลอด​วัน​เวลา​ของ​ซาโลมอน​ เป็นภาพของความปลอดภัย สงบสุข อุดมสมบูรณ์ 

ภาพของประชาชนในยุครุ่งเรืองที่สุดของอิสราเอล ถูกนำมาพยากรณ์อีกครั้งสำหรับยุคของพระเมสสิยาห์ (คือพระเยซูคริสต์)

มีคาห์ 4:3-4  ​ 3 ​พระ​องค์​จะ​ทรง​วินิจฉัย​ระหว่าง​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​เป็น​อัน​มาก และ​จะ​ทรง​ตัดสิน​เพื่อ​บรรดา​ประชาชาติ​อัน​แข็งแรง​ที่​อยู่​ไกล​ออกไป และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ตี​ดาบ​ของ​เขา​ให้​เป็น​ผาล​ไถ​นา และ​หอก​ของ​เขา​ให้​เป็น​ขอ​ลิด ประชาชาติ​จะ​ไม่​ยก​ดาบ​ต่อสู้​กัน​อีก เขา​จะ​ไม่​ศึกษา​ยุทธ ศาสตร์​อีก​ต่อไป 4 แต่​ต่าง​ก็​นั่ง​อยู่​ใต้​ซุ้ม​องุ่น​และ​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​ของ​ตน และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​มา​กระทำ​ให้​เขา​สะดุ้ง​กลัว เพราะ​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า​จอม​โยธา​ได้​ตรัส​อย่าง​นี้​แล้ว​  

วันนี้  ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ คืออิสราเอลฝ่ายวิญญาณ เพื่อคำพยากรณ์จะสำเร็จในเราทุกคน  แต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตน… ระลึกเสมอว่า เมื่อเรารับเชื่อ เราได้ออกจากอียิปต์แล้ว แต่…เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความรู้สึกหิว โหยหา ภายในจิตใจ  พระเจ้ากำลังตรัสกับเราว่า จงอ้าปากให้กว้าง เราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม …. อาเมน

By admin