สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

“มีสิทธิ์เสมอกัน”

มัทธิว 5:43-48  43 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​ว่า จง​รัก​คน​สนิท  และ​เกลียด​ชัง​ศัตรู​44 ฝ่าย​เรา​บอก​ท่าน​ว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​ผู้​ที่​ข่ม​เหง​ท่าน​45 ทำ​ดังนี้​แล้ว​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ให้​ดวง​อาทิตย์​ของ​พระ​องค์ ขึ้น​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว​เสมอ​กัน และ​ให้​ฝน​ตก แก่​คน​ชอบธรรม​และ​คน​อธรรม​46 แม้ว่า​ท่าน​รัก​ผู้​ที่​รัก​ท่าน จะ​ได้​บำเหน็จ​อะไร ถึง​พวก​เ​ก็​บ​ภาษี​ก็​ยัง​กระทำ​อย่าง​นั้น​มิใช่​หรือ​47 ถ้า​ท่าน​ทักทาย​แต่​พี่​น้อง​ของ​ตน​ฝ่าย​เดียว ท่าน​ได้​กระทำ​อะไร​เป็น​พิเศษ​ยิ่ง​กว่า​คน​ทั้ง​ปวง​เล่า ถึง​คน​ต่างชาติ​ก็​กระทำ​อย่าง​นั้น​มิใช่​หรือ​48 เหตุ​ฉะนี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​คน​ดี​รอบคอบ เหมือน​อย่าง​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​เป็น​ผู้ดี​รอบคอบ

พระเจ้าทรงให้ฝนตก และแดดออก แก่คนทุกคนเสมอกัน คนดีจะอ้างว่า เขาเป็นคนดี มีสิทธิ์ได้รับฝนมากกว่า หรือรับแสงแดดน้อยกว่า คนชั่วคนอธรรมอย่างนั้นหรือ ก็ไม่ใช่

ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน สิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน ได้ถูกนำมาใช้เป็นการใช้สิทธิ์ออกเสียง ในช่วงเวลานี้ ประเทศชาติของเรากำลังอยู่ในบรรยากาศการเลือกตั้งให้ได้ผู้ที่จะมาบริหารประเทศชาติของเรา มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  พูดอะไรพูดได้ แต่ถ้าพูดเรื่องการเมือง ต้องระวัง เดี๋ยวจะทะเลาะกัน (ถ้าเห็นต่าง) ดังนั้น อย่าพูดการเมืองบนโต๊ะอาหาร ที่เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพ อย่าพูดการเมืองในโบสถ์ที่เป็นเวลาสามัคคีธรรม  ที่ห้าม เพราะมันจะสร้างความขัดแย้ง ความแตกแยก ทุกคนก็อยากใช้สิทธิ์ที่ตนเองมีในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เวลาที่ควรสามัคคี รักกัน จะกลายเป็นเวลาแตกคอกัน เพราะทุกคนต้องการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย  (ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตย แต่อยากเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มากกว่า)

เห็นด้วยค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกัน ยิ่งในเวลานี้ การใช้สิทธิ์ของทุกคนมีค่ามาก โดยเฉพาะคนของพระเจ้า ควรให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างยิ่ง ต้องใช้สติปัญญา และความรักประเทศชาติเป็นที่ตั้ง  อย่าให้ผลประโยชน์หรือความนิยมชมชอบส่วนตัวมาเป็นตัวชี้นำ  คำว่า รักใครชอบใครก็เลือกคนนั้น  คงต้องมาสำรวจว่า ทำไม เราจึงชอบ อะไรคือแรงจูงใจ ที่ถูกต้อง ไปใช้สิทธิ์กันทุกคนนะค่ะ  อย่านอนหลับทับสิทธิ์ อย่าใช้ความโกรธ ความเกลียดเป็นแรงผลักดัน

1เปโตร 4:7-8  7 อวสาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ก็​ใกล้​จะ​มาถึง​แล้ว เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​สติสัมปชัญญะ และ​จง​รู้จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​แก่​การ​อธิษฐาน​8 ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้

วันนี้ พี่น้องหลายคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า อาจจะหายหน้าหายตาไป และอาทิตย์หน้าวันเลือกตั้งจริง คริสตจักรไม่ปิดนะค่ะ ยังมีการนมัสการปกติค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยของเรา จงเจริญ อาเมน