“เราเป็นใครในพระคริสต์”

มีคำถามว่า  คริสเตียน มีความหมายกับเราอย่างไร ….บางคนอาจตอบว่า ต้องไปโบสถ์ ถวายทรัพย์ รับใช้ เข้ากลุ่ม เรียนพระคัมภีร์ อธิษฐาน ทุกคำตอบไม่ผิด แต่…คำตอบที่ใช่  มีคนตอบอย่างนี้ การเป็นคริสเตียน คือการให้พระเยซูเป็นผู้พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระเจ้า และสำคัญที่สุดในชีวิต

และถ้ามีคำถามต่อไปอีกว่า เราเป็นใครในพระคริสต์  เราจะตอบอย่างไร เราสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ยังไง

เราเคยถามตัวเองไม๊ว่า เราเป็นใคร ในพระคริสต์ ในคริสตจักรแห่งนี้ เราเป็นใคร  เป็นสมาชิก เป็นหัวหน้าเซลล์ เป็นน้องเลี้ยง เป็นผู้เชื่อใหม่ เป็นผู้รับใช้ ผู้ร่วมรับใช้ เป็นศิษยาภิบาลกลุ่ม ทุกคำตอบไม่ผิด แต่ที่ใช่คืออะไร…..

ทำไมพระคัมภีร์พูดถึง ครอบครัวของพระคริสต์  เจ้าสาวของพระคริสต์  ทหารของพระคริสต์ หมายถึงใคร คำตอบ คือคริสเตียนทุกคน

จะเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม๊   แล้วทำไมยังมีคริสเตียนบางคน  เลือกเป็นแค่ครอบครัว ไม่อยากเป็นเจ้าสาว (เพราะเป็นผู้ชายเหรอ ก็ไม่ใช่) คำว่าเจ้าสาวรวมทั้งหญิงและชาย เป็นคำเปรียบเทียบ จะเป็นแต่ทหาร ไม่เป็นครอบครัวได้ไม๊ (เบื่อคนเยอะ คนเหลาะแหล่ะ )ทหารแข็งแกร่ง มีวินัย มาตรฐานสูง  บางคนไม่อยากเป็นทหาร เพราะรู้สึกว่า ไปไม่ถึงมาตรฐานนั้น

มาดูว่าพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

ฮีบรู 3:6 6แต่​พระ​คริสต์​นั้น​ทรง​ซื่อสัตย์​ใน​ฐานะ​พระ​บุตร ที่​ทรง​อำนาจ​เหนือ​ชุมนุม​ชน​อัน​เป็น​ครอบครัว​ของ​พระ​เจ้า และ​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​ครอบครัว​นั้น​แหละ หาก​เรา​จะ​ยึด​ความ​กล้า​หาญ​และ​ความ​ภูมิใจ​ใน​ความ​หวัง​นั้น​ไว้​

ตกลง  เราเป็นใครในพระคริสต์ คำตอบคือ  ครอบครัวของพระเจ้าที่มีพระคริสต์เป็นพี่ใหญ่   คำตอบอันแรก เราเป็น….

ครอบครัวของพระคริสต์ 

 พระคัมภีร์กล่าวถึง เราเป็นใครในพระคริสต์อีก ….

วิวรณ์ 19:7-8  7 ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร่า​เริง​ยินดี​และ​เต้น​โลด​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์ เพราะ​ถึง​เวลา​มงคล​สมรส​ของ​พระ​เมษโปดก​แล้ว​ และ​เจ้าสาว​ของ​พระ​องค์​ได้​เตรียม​พร้อม​แล้ว 8 ทรง​โปรด​ให้​เจ้าสาว​สวม​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด​ใส​บริสุทธิ์ เพราะ​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ดี​นั้น​ได้แก่ การ​ประพฤติ​อัน​ชอบธรรม​ของ​พวก​ธรรมิก​ชน”

ตกลง เราเป็นใครในพระคริสต์   คำตอบคือ   เจ้าสาวของพระคริสต์ ที่มีพระเมษโปดก คือแกะของพระเจ้า เป็นเจ้าบ่าว

เราเป็น…เจ้าสาวของพระคริสต์

นอกจากจะเป็นครอบครัว เป็นเจ้าสาวแล้ว ยังมีอีก เราเป็นใครในพระคริสต์

2ทิโมธี 2:3-4 3 จง​ทน​การ​ยาก​ลำบาก​ด้วย​กัน​กับ​ทหาร​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ 4 ไม่​มี​ทหาร​คน​ใด​ที่​เข้า​ประจำการ​แล้ว​จะ​ยุ่ง​อยู่​กับ​งาน​ฝ่าย​พล​เรือน ด้วย​ว่า​เขา​มุ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​ผู้บังคับบัญชา​พอใจ​

ตกลง เราเป็นใครในพระคริสต์   คำตอบคือ เป็นทหารที่ดีของพระคริสต์  ที่เข้าประจำการ ไม่ใช่นอกประจำการ

เราเป็น….ทหารของพระคริสต์

ตกลงเราเป็นใครในพระคริสต์  ช่วยตอบดังๆหน่อย    เป็นใคร  คนในครอบครัวเดียวกัน  เป็นเจ้าสาวที่เตรียมพบกับเจ้าบ่าวคนเดียวกัน  และเป็นทหารในกองทัพเดียวกัน

ตอนนี้ เรากำลังดำเนินชีวิตยังไง

ขอใช้สามคำในภาษาอังกฤษ Unity  Ready  Army

UNITY หมายถึง ความเป็นครอบครัวของพระคริสต์  คือความรักความผูกพันกัน ให้อภัยกันได้ง่ายๆ คืนดีกัน สัมพันธ์กัน

READY หมายถึง การเตรียมชีวิตพร้อมของการเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ รักษาชีวิตให้ถูกต้อง บริสุทธิ์ รักษาเสื้อความชอบธรรมที่ได้รับมาจากพระคริสต์ให้ปราศจากตำหนิ

ARMY หมายถึง ความเป็นทหารในกองทัพเดียวกัน ร่วมรบต่อสู้กับศัตรูคนเดียวกัน คือมารซาตาน  ไม่ใช่รบกับคน แต่รบกับมาร ต่อสู้ให้มารมันหนีไป  ภารกิจของทหารคือการช่วยเหลือ ช่วยกู้คนที่ประสบภัย  และพยุงเพื่อนทหารด้วยกัน ที่บาดเจ็บ  และมีวินัย คือการเชื่อฟังกันและกัน เคารพกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

สามสถานะนี้ คือความเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ทำให้คริสตจักรแข็งแรงที่สุด  เมื่อเราทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจน

1.Unity ยูนิตี้ คืนดีและให้อภัยกันได้ง่าย

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า  การพิสูจน์เนื้อแท้ของจริง ของความเป็นยูนิตี้ ก็ตอน แตกคอกันนี่แหล่ะ ตอนขัดแย้งกันมากที่สุด ไม่ลงรอยกันมากที่สุด แต่….สามารถกลับมาคืนดี ให้อภัยกัน และมองข้ามความผิดของกันและกันได้  นี่คือความเป็นครอบครัว

การทำลายความสัมพันธ์ง่าย แค่คำพูดบางคำเท่านั้น ความสัมพันธ์ก็พังทลายลงได้  แต่การทำให้ความเป็นความสัมพันธ์กลับคืนมาต้องใช้เวลานาน มีเพียงความเป็นครอบครัวเท่านั้นที่จะนำความสัมพันธ์คืนกลับมาได้อย่างเรียวเร็ว และแม้แผลจะลึก ก็สามารถเยียวยาไดฺ้

Broken relationship must be healed by relationship  ความสัมพันธ์ที่แตกสลายต้องรับการเยียวยาด้วยความสัมพันธ์ (เอลียาห์เฮ้าส์)

เราเป็นใครในพระคริสต์  เมื่อเราชัดเจนว่า เราเป็นครอบครัว เราจะให้อภัยได้ง่าย และกลับมาคืนดี

เราสามารถลาออกจากความเป็นครอบครัวได้ไม๊ ?  คำตอบคือ  ยังไงก็ตัดกันไม่ขาด ต่อให้หนีไปไกลสุดหล้าฟ้าเขียว ความเป็นครอบครัวยังอยู่ไม๊ วันนี้ เราเป็นครอบครัวของพระคริสต์ โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ นำเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน วันหนึ่ง เราต้องอยู่บนสวรรค์ด้วยกัน ตลอดนิรันดร์ และไม่มีที่ที่เราจะหลบหนีหน้ากันได้อีก ต่อหน้าพระเจ้า

เช้านี้ ในรุ่งอรุณ พูดถึง ความเป็นพี่น้อง ก็คือ ความเป็นครอบครัว ในสุภาษิต 17:17

สุภาษิต 17:17  17 มิตร​สหาย​ก็​มี​ความ​รัก​อยู่​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​ก็​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วยกัน​ยาม​ทุกข์​ยาก

แปลว่า  ยิ่งมีปัญหา ยิ่งต้องอยู่ช่วยกัน ต่อให้ทะเลาะกันยังไง ครอบครัวต้องมาก่อน  ในพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวต่ออีกว่า

1ทิใมธี 5:8 8 ถ้า​แม้​ผู้ใด​ไม่​เลี้ยง​ดู​วงศ์​ญาติ​ของ​ตน และ​โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​คน​ใน​บ้าน​เรือน​ของ​ตน ผู้​นั้น​ก็​ได้​ปฏิเสธ​พระ​ศาสนา​เสีย​แล้ว และ​ชั่ว​ยิ่ง​กว่า​คน​ที่​ไม่ได้​เชื่อ​เสีย​อีก

เราเป็นใครในพระคริสต์ ข้อแรก เราเป็นครอบครัว คริสตจักรคือครอบครัว  เราคือคริสตจักร คริสตจักรคือครอบครัวของพระคริสต์ คริสตจักรคือครอบครัวของเราด้วย ถ้าวันนี้ คริสตจักรต้องการความช่วยเหลือ เรากำลังทำอะไร? อะไรได้พิสูจน์ความเป็นครอบครัวเดียวกันในครอบครัวของพระคริสต์ ในคริสตจักรที่เราอยู่

2.Ready เรดดี้ เตรียมพร้อมสำหรับการมาของเจ้าบ่าว

เราคงเคยได้ยินคำว่า รักแท้ แพ้ใกล้ชิด  นั่นเป็นคำพูดสำหรับคู่รัก ที่พร้อมจะเลิก พร้อมจะเปลี่ยนใจไปรักคนอื่น แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง คริสตจักรเป็นเหมือนเจ้าสาวที่รอคอยเจ้าบ่าว คือพระเยซูคริสต์ที่กำลังจะเสด็จมารับคนของพระองค์

เจ้าสาวคือคนที่ปักใจรักแต่เจ้าบ่าวแต่คนเดียว  ทำลายทุกสะพานที่จะทอดไปสู่ชายอื่น คนรักคนอื่นทั้งหมด ไม่ปันใจให้กับรักใดอีกต่อไป

นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ให้ภาพเปรียบเทียบ คริสเตียน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย จะมีความรักต่อพระเยซู เหมือนเจ้าสาวที่มีต่อเจ้าบ่าว

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง หญิงพรมจารี 10 คน 5 คนโง่ 5 คนฉลาด ความโง่และฉลาดของหญิงพรมจารี คือ ความแตกต่างกันที่การเตรียมความพร้อมของตะเกียง ที่จุดให้สว่างในเวลากลางคืน ที่เป็นเวลาที่เจ้าบ่าวจะมารับเจ้าสาว  น้ำมันที่จะทำให้ตะเกียงสว่าง สำหรับคริสตจักร คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตที่ต้องส่องสว่าง นำความสว่างไปสู่คนรอบข้าง ความสว่างที่ชนะความมืด ด้วยพฤติกรรมสว่าง

หญิงพรมจารีย์คือผู้เชื่อทุกคน ที่ต้องเตรียมชีวิตที่จะไปในงานมงคลสมรส งานแต่งงาน คือการไปอยู่ด้วยกับเจ้าบ่าว รับมรดก และสิทธิ์ทุกอย่างของเจ้าบ่าว นี่คือภาพเปรียบเทียบ การไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ร่วมกับพระเยซู รับมรดกเดียวกัน และสิทธิ์เดียวกันกับพระองค์  สิ่งสำคัญคือ ความรัก และความบริสุทธิ์ ความชอบธรรมที่จะเป็นเครื่องประดับกายที่เรียกว่า เสื้อแห่งความชอบธรรมต้องสะอาด ปราศจากตำหนิ

เราเป็นใครในพระคริสต์ เมื่อเราชัดเจนว่า เราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ เราจะไม่ยอมทำบาปง่ายๆ  เราจะหนีการทดลองให้ทำบาป เราจะปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่ใช่ พระเยซูคริสต์

ประการสุดท้าย

3.Army อาร์มมี่ เป็นทหารที่ดี

เราเป็นใครในพระคริสต์  เมื่อเราชัดเจนว่า เราเป็น ทหารของพระคริสต์  เราจะเชื่อฟัง มีวินัย และอดทน อย่างถึงที่สุด เราจะไม่ทิ้งกองทัพ และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ไม่หนีทหาร  เราจะประจำการ และประจัญบาน

ทำไมถึงมีการหนีทหาร  เหตุผลหนึ่ง คือ ไม่อยากอยู่ในวินัย ไม่อยากเชื่อฟัง ไม่อยากมีผู้นำ และอยากทำอะไรตามใจตัวเอง ปล่อยตัว ปล่อยชีวิต

กองทัพ ต้องมีผู้นำ ทหารต้องมีผู้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาที่ดี ให้ความเป็นกันเองกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี  ควรต้องทำตัวอย่างไร เมื่อผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเอง  ก็ยังต้องเชื่อฟัง และอยู่ในวินัย ความเป็นกองทัพจึงจะยังอยู่ และเดินหน้าไปอย่างกองทัพได้

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแม่ทัพของเรา และพระองค์ก็มีนายทัพ นายกองของพระองค์ที่ทรงมอบสิทธิอำนาจให้ดูแลคนของพระองค์

คริสตจักรเป็นกองทัพ มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ และผู้ตามฝ่ายจิตวิญญาณ เราเป็นใครในกองทัพของพระคริสต์

เราเป็นใครในพระคริสต์  เมื่อเราชัดเจนในการเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์ เราจะทำบทบาทหน้าที่และเป้าหมาย ตามการทรงเรียกทั่วไปสำหรับทุกคน  และการทรงเรียกเฉพาะสำหรับบางคน  ในของประทานห้าอย่างนี้ อันได้แก่  อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาลและอาจารย์

 

เราเป็นใครในพระคริสต์

 

ในครอบครัวแห่งนี้  คือบ้านของเราทุกคน  มีส่วนที่เราต้องช่วยกัน ดูแลรับผิดชอบ

ในความเป็นเจ้าสาว ไม่ใช่แค่มีชีวิตที่บริสุทธิ์  ปราศจากตำหนิ  แต่เป็นการส่องสว่างเปลี่ยนให้ทุกที่ที่มืด เป็นความสว่าง เป็นความรับผิดชอบของเราแต่ละคน

ในความเป็นทหาร  เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน เสริมสร้าง เยียวยา กันและกัน ที่สำคัญ คือการมีวินัย เชื่อฟัง อย่างทหารในกองทัพที่มีผู้นำ การไม่มีผู้นำเลย ไม่ใช่กองทัพ

เราเป็นใครในพระคริสต์

ให้เราหาคำตอบ จากภาพของความเป็นครอบครัว  ความเป็นเจ้าสาว และทหารในกองทัพเดียวกัน ยิ่งเรามีคำถามๆตัวเราเองมากเท่าไร เราก็จะยิ่งมองเห็นตัวเองชัดเจนมากเท่านั้น

Leave a Comment