“คุณ คือ คริสตจักร ”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  วันนี้ เป็นวันสมัชชาของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ในช่วงเวลาตอนท้าย หลัง การนมัสการ เทศนา จะมีรายการต่ออีกสักประมาณ 30 นาที เพื่อจะมีรายงานการดำเนินงานและรายงานการเงินของคริสตจักร เพื่อพี่น้องสมาชิกทุกท่านจะได้รับทราบว่า คริสตจักรได้นำเงินถวายที่เราได้รับจากการบริจาค ถวายมา ไปใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้าง เริ่มต้น อยากจะชี้แจงกับพี่น้องว่า   คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 มีรายได้ทางเดียว จากการถวายสิบลด และสัญญาพันธกิจ ผ่านการเดินถุงถวายวันอาทิตย์   ในการใช้จ่ายเงินที่รับมาตลอดทั้งปี  จะมีการตั้งงบประมาณล่วงหน้าจากปีก่อนๆ มีการวางแผน ตั้งงบจากค่าใช้จ่ายจริงที่ผ่านมา  จะใช้จ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้  ยกเว้น งบพิเศษ ที่สำรองไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ดังนั้น ทุกปี จะมีการรายงานการดำเนินงาน รายงานการเงิน ในวันที่เราเรียกว่า สมัชชา คือมีสมาชิกสมบูรณ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกอยู่ในที่ประชุม รับฟังรายงานดังกล่าว การดำเนินงานของคริสตจักรตามแผนงานที่วางไว้ จะมีทิศทางไปทางเดียวกันกับนิมิตและปรัชญาของคริสตจักร   “สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยและจนสุดปลายแผ่นดินโลก  กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อจะนำคน สร้างคน ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเยซูคริต์เจ้า ตามคำสอนในพระคัมภีร์ หัวข้อประจำปีต่างๆก็จะอยู่ในทิศทางของนิมิตและปรัชญาเสมอ ในปีนี้ มีนิมิตย่อยลงมาอีก คือการย้ำว่า เราทุกคนคือคริสตจักร และคริสตจักรมีภาพสามภาพในเวลาเดียวกัน นั่นคือ

คริสตจักรเป็นครอบครัวของพระคริสต์  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน UNITY

ฮีบรู  3:6 แต่​พระ​คริสต์​นั้น​ทรง​ซื่อสัตย์​ใน​ฐานะ​พระ​บุตร ที่​ทรง​อำนาจ​เหนือ​ชุมนุม​ชน​อัน​เป็น​ครอบครัว​ของ​พระ​เจ้า และ​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​ครอบครัว​นั้น​แหละ หาก​เรา​จะ​ยึด​ความ​กล้า​หาญ​และ​ความ​ภูมิใจ​ใน​ความ​หวัง​นั้น​ไว้​

คริสตจักรเป็ฯเจ้าสาว เตรียมพร้อมรอการเสด็จมาของเจ้าบ่าว คือพระเยซูคริสต์  READY

วิวรณ์ 19:8 ทรง​โปรด​ให้​เจ้าสาว​สวม​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ละเอียด​ใส​บริสุทธิ์ เพราะ​ผ้า​ป่าน​เนื้อ​ดี​นั้น​ได้แก่ การ​ประพฤติ​อัน​ชอบธรรม​ของ​พวก​ธรรมิก​ชน”

คริสตจักรเป็นทหารของพระคริสต์ เป็นกองทัพ มีแม่ทัพคือพระคริสต์ ARMY

2ทิโมธี 2:3 จง​ทน​การ​ยาก​ลำบาก​ด้วย​กัน​กับ​ทหาร​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​

ขอให้เราทุกคนมุ่งที่จะเป็นคริสตจักรที่จะสำแดง ความเป็นครอบครัว เป็นเจ้าสาว และเป็นกองทัพของพระคริสต์ อย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น อาเมน

By admin