“วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม”

1ทิโมธี   5:1-2  1 ​ใน​การ​ตักเตือน​นั้น อย่า​ตำหนิ​ชาย​ผู้​มี​อาวุโส แต่​จง​ขอร้อง​เขา​เสมือน​เป็น​บิดา จง​ถือ​ว่า​คน​หนุ่มๆ ทั้ง​หลาย​เป็น​เสมือน​พี่​หรือ​น้อง​2 และ​ผู้หญิง​ผู้​มี​อาวุโส​เป็น​เสมือน​มารดา และ​ส่วน​หญิง​สาวๆ ​ก็​ให้​เป็น​เสมือน​พี่สาว​น้องสาว มี​ใจ​บริสุทธิ์​ต่อ​เขา

ฮีบรู 13:17 17 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เชื่อ​ฟัง​และ​ยอม​อยู่​ใน​โอวาท​ของ​หัวหน้า​ของ​ท่าน จง​ให้​เขา​ทำงาน​นี้​ด้วย​ความ​ชื่น​ใจ ไม่ใช่​ด้วย​ความ​เศร้า​ใจ ซึ่ง​จะ​ไม่​เป็น​ประโยชน์​อะไร​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เลย เพราะ​ว่า​ท่าน​เหล่า​นั้น​ดูแล​รักษา​จิต​วิญญาณ​ของ​ท่าน​อยู่ เสมือน​หนึ่ง​ผู้​ที่​จะต้อง​เสนอ​รายงาน

สุขสันต์วันสงกรานต์ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  ช่วงสุดสัปดาห์นี้ จนถึงอาทิตย์หน้า เป็นช่วงวันหยุดยาว เป็นวันปีใหม่ของคนไทย พี่น้องคนไทยมากมายต่างเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของตนเอง เป็นการรวมตัวญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน บรรดาลูกน้องทั้งหลายต่างก็รดน้ำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นหัวหน้า เป็นเจ้านาย ในที่ทำงาน หน่วยงานราชการ เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่สืบสานกันมาแต่โบราณ เกี่ยวกับผู้น้อยควรให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส สำหรับคนไทย ที่มีความเป็นคนไทย  ที่คนต่างชาติต่างอิจฉาโหยหา อยากมี อยากเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามนี้

ในพระคัมภีร์เอง เท่าที่ค้นหามาได้อย่างชัดๆ ก็มีการกล่าวถึงการให้ความเคารพยำเกรงผู้อาวุโสคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่สองตอน ในหนังสือทิโมธี เขียนโดยอ.เปาโล ซึ่งเป็นผู้อาวุโสได้แนะนำทิโมธี ผู้รับใช้หนุ่ม ให้ปฏิบัติต่อผู้อาวุโสเหมือนพ่อแม่ของตนเอง ส่วนหนังสือฮีบรู ที่น่าจะเขียนโดยอ.เปาโล ก็ได้หนุนใจคริสเตียนในเวลานั้นเกี่ยวกับการให้เชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาท ทำให้ชื่นใจ ไม่ใช่ทำให้เศร้าใจ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลจิตวิญญาณของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

พระคัมภีร์สองตอนนี้ ถูกเขียนขึ้นในท่ามกลางคนเชื้อชาติฮีบรู (คนยิว) ที่มีระบบอาวุโส และการให้ความเคารพยำเกรงต่อผู้บังคับบัญชา เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เหมือนกับคนไทย และแน่นอนว่า งานเขียนของอ.เปาโลมีมากมาย แต่หนังสือทิโมธีและฮีบรูได้รับการคัดกรองมาเป็นพระคัมภีร์ที่ไม่มีวันที่จะลบหรือทำลายออกไปได้ หนึ่งในสิบสองหลักข้อเชื่อของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11ได้เขียนไว้เป็นข้อแรก ได้แก่ หลักข้อเชื่อเรื่อง พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระองค์ ซึ่งหาข้อผิดพลาดไม่ได้ ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดแห่งความเชื่อ และการประพฤติของคริสตชน   พระคัมภีร์ยืนยันว่าคริสตชนควรรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเกี่ยวกับผู้อาวุโสไว้ตลอดชีวิต ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพระพรแก่ผู้ที่เชื่อฟัง และทำตามคำสอนอันมีหลักนี้อย่างมากมาย อาเมน

Leave a Comment