“วันของพระเยซู….”

สุขสันต์วันอีสเตอร์ วันอีสเตอร์เป็นวันที่คริสตชนฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว พระเยซูทรงมีวันฉลองวันเกิดในวันคริสต์มาส มีวันระลึกถึงวันตาย คือวันศุกร์ประเสริฐ และมีวันฉลองการฟื้นขึ้นมาจากความตาย (วันอีสเตอร์) ยังมีอีกวันที่เป็นพระสัญญาของพระเยซูว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก เพื่อรับคริสตชนไปอยู่กับพระองค์ ถึงเวลานั้น คงไม่มีใครจะอยู่ฉลองวันเสด็จกลับมาอีกแล้ว ถ้าจะมีก็คงจะเป็นวันที่เศร้าสุดขั้วหัวใจของคนที่ระลึกถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาแล้วก็ไปแล้ว ด้วยการพลาดการถูกรับขึ้นไปกับพระองค์….
มัทธิว 24:30 30 เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก
ข้อความที่พระเยซูตรัสในหนังสือมัทธิวนี้คงไม่มีใครจะคิดว่าจะเป็นความจริง แต่พระเยซูทรงใช้คำว่า …มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า …. เป็นการแสดงความเสียใจที่ไม่เชื่อวันของพระเยซู…ในการเสด็จกลับมาอีกครั้ง แค่จะเชื่อวันคริสต์มาส วันศุกร์ประเสริฐ วันอีสเตอร์ ก็ยากอยู่แล้ว วันที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งจึงเป็นเรื่องเหลือจะเชื่อ โดยเฉพาะ คนในคริสตจักรยุคแรก พูดกันราวกับว่าพระเยซูจะเสด็จมาในเวลานั้น นี่ก็รอมาตั้งสองพันกว่าปี พระเยซูก็ยังไม่มา คริสเตียนในยุคนี้ เลยดำเนินชีวิตแบบชิลๆ ไม่ซีเรียสอะไร แต่ว่า….พระเยซูทรงย้ำให้เตรียมพร้อม สำหรับการเสด็จมาของพระองค์ที่จะมาอย่างไม่ทันรู้ตัว ขนาดวันฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เหล่าสาวกยังไม่คิดว่าจะเป็นจริง ยังตั้งตัวไม่ทันกัน แล้ววันของพระเยซูที่เหลือนี้ มีใครจะคิดว่า เป็นจริงบ้าง
มัทธิว 24:36-44 36 “แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว37 ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น38 เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา39 และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น40 เมื่อนั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง41 หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง42 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหน43 จงจำไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหน เขาจะตื่นอยู่และระวัง ไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้44 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
วันอีสเตอร์เวียนมาบรรจบอีกรอบ อย่าลืมวันของพระเยซู…ที่ยังเหลืออีกวันนะค่ะ สุขสันต์วันอีสเตอร์ค่ะ

Leave a Comment