สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

“จงเลี้ยงดูแกะของเรา”

Feed my Lambs

​ยอห์น 21:15-17 15 เมื่อ​รับประทาน​อาหาร​เสร็จ​แล้ว ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ซีโมน​เปโตร​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​มากกว่า​เหล่า​นี้​หรือ” เขา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “เป็น​ความ​จริง​พระ​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​เขา​ว่า “จง​เลี้ยง​ลูก​แกะ​ของ​เรา​เถิด”

6 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ครั้ง​ที่​สอง​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​หรือ” เขา​ทูล​ตอบ​พระ​องค์​ว่า “เป็น​ความ​จริง​พระ​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ดูแล​แกะ​ของ​เรา​เถิด”

17 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ครั้ง​ที่​สาม​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​หรือ” เปโตร​ก็​เป็น​ทุกข์​ใจ​ที่​พระ​องค์​ตรัส​ถาม​เขา​ครั้ง​ที่​สาม​ว่า “เจ้า​รัก​เรา​หรือ” เขา​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​เลี้ยง​แกะ​ของ​เรา​เถิด​

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงพบกับเปโตร และสาวกที่ออกไปจับปลาเพื่อกลับไปสู่อาชีพเดิม ย้อนไปเมื่อสามปีครึ่งที่ผ่านมา พวกเขาได้ตัดสินใจทิ้งอาชีพนั้น เพื่อติดตามเป็นสาวกของพระเยซู  กินอยู่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน จนพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน พระองค์ตาย และถุกฝังในอุโมงค์  พระเยซูทรงปรากฏกับสาวกมากมาย ข่าวการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแพร่ไปทั่ว แต่เปโตรและสาวกที่เป็นชาวประมงคิดถึงอนาคตก้าวต่อไปของตนเองไม่ออกว่าจะต้องทำอะไรต่อไป จึงตัดสินใจกลับไปจับปลา และพระเยซูทรงปรากฏอีกครั้ง ตรัสถามเปโตรว่า เจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือ เปโตรถูกถามสามครั้ง เพื่อย้ำความมั่นใจว่าเขายังติดตามพระเยซูอยู่อีกไม๊ และเปโตรก็ได้รับมอบหมายให้เลี้ยงดูแกะทั้งหลายของพระเยซู นั่นหมายถึง ออกไปหาแกะหลงของชนอิสราเอล

มัทธิว 10:5-6  5 สิบ​สอง​คน​นี้ ​พระ​เยซู​ทรง​ใช้​ให้​ออกไป​และ​สั่ง​เขา​ว่า “อย่า​ไป​ทาง​ที่​ไปสู่​พวก​ต่างชาติ และ​อย่า​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ของ​ชาว​สะมาเรีย​6 แต่​ว่า​จง​ไป​หา​แกะ​หลง​ของ​วงศ์​วาน​อิสราเอล​นั้น​ดีกว่า​

สำหรับสาวกสิบสองคน ถูกกำหนดให้เลี้ยงดูแกะที่เป็นวงศ์วานอิสราเอล  รากศัพท์คำว่า เลี้ยงดู Feed แปลว่า ให้อาหารเลี้ยง และดูและใส่ใจ ห่วงใย สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นสาวกต่างชาติ  เรามีชนชาติของตัวเราเอง และมีผู้ร่วมชาติด้วยกัน ที่เป็นแกะหลงที่ถูกรังความ ต้องการความช่วยเหลือ หน้าที่ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 คือการเลี้ยงดูแกะของพระเยซู  แกะหลงที่น่าสงสาร

มอตโต้ (Motto) คำขวัญของกลุ่มเซลล์ใจสมานเพชรเกษม11 คือ “ประกาศและเลี้ยงดู” แกะหลงทั้งหลายที่ตามเจอ ตามพบ เมื่อวานนี้ มีคนมารับเชื่อในงานมิวสิคไนท์ นั่นแหละแกะที่เราต้องเลี้ยงดู