“ข่าวดี” Gospel

​ลูกา 4:18-21  18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มายัง​คน​ยากจน ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​ให้​ร้อง​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​เชลย ให้​ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ให้​ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​เป็น​อิสระ 19 และ​ให้​ประกาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระ​เป็นเจ้า  แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ม้วน​หนังสือ​ส่งคืน​ให้แก่​เจ้าหน้าที่ แล้ว​ทรง​นั่ง​ลง และ​ตา​ของ​คน​ทั้ง​ปวง​ใน​ธรรม​ศาลา​ก็​เพ่ง​ดู​พระ​องค์ 21 ​พระ​องค์​จึง​เริ่ม​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “คัมภีร์​ตอนนี้​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​ท่าน​ก็​สำเร็จ​ใน​วันนี้​แล้ว”

ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ บันทึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้าไปในธรรมศาลาของคนยิว และได้รับมอบหมายให้เลือกพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านให้ที่ประชุมฟัง ตามธรรมเนียมการร่วมชุมนุมกันในธรรมศาลา  นายธรรมศาลาจะเรียกคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมกันในวันนั้นและมอบหมายให้อ่านพระคัมภีร์โดยผู้ที่ถูกเรียกจะเลือกตอนใดขึ้นมาอ่านก็ได้ และพระเยซูทรงเลือกอิสยาห์ตอนนี้ขึ้นมาอ่าน

ที่น่าสนใจคือหมอลูกาได้เขียนบันทึกหนังสือลูกาตอนนี้ ด้วยการใช้ภาษากรีก  จากการอ่านพระคัมภีร์อิสยาห์ที่น่าจะเขียนด้วยภาษาฮีบรูให้คนยิวฟัง  คำว่า ข่าวดี  ในภาษากรีกแปลว่า นำข่าวดี น่าสนใจคำว่า ข่าวดี ที่เป็นข่าวดีที่ต้องถูกนำออกไป หรือเป็นข่าวดีก็ต่อเมื่อถูกนำออกไป  ข่าวดีจะไม่เป็นข่าวดี หากไม่ได้ถูกนำออกไป รากศัพท์กรีกคำนี้ จึงแปลอีกคำว่า ประกาศ เมื่อข่าวถูกประกาศออกไป คนที่ได้ยินได้ฟัง จะรู้สึกดี และคนยิวในเวลานั้นที่ฟังคำอธิบายพระคัมภีร์ของพระเยซูแล้ว ก็รู้สึกดีจริงๆ แต่เพียงเสี้ยววินาทีกลับวิพากษ์วิจารณ์ฐานะพื้นเพของพระเยซูที่ทำหน้าผู้นำข่าวดีว่า เป็นไปได้อย่างไรที่พระเยซูทรงสามารถทำให้พระคัมภีร์ที่อ่านกลายเป็นข่าวดีได้ ความจริงคำตอบอยู่ที่ข้อแรกแล้วว่า 18 ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​พระ​เป็นเจ้า​ทรง​อยู่​เหนือ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้

คนในธรรมศาลาเวลานั้น ตอบสนองด้วยความรู้สึกที่ดี ต่อประโยคนี้ “คัมภีร์​ตอนนี้​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​กับ​หู​ของ​ท่าน​ก็​สำเร็จ​ใน​วันนี้​แล้ว” แต่ในเวลาไม่นาน กลับอยากจะผลักพระเยซูตกเหวให้ตายไปเลย

ลูกา 4:28-30 28 เมื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ใน​ธรรม​ศาลา​ได้​ยิน​ดังนั้น​ก็​โกรธ​ยิ่ง​นัก​29 จึง​ลุก​ขึ้น​ผลัก​พระ​องค์​ออก​จาก​เมือง​ พา​ไป​ยัง​แง่​ของ​เงื้อม​เขา​ที่​เมือง​ของ​เขา​ซึ่ง​ตั้งอยู่​บน​เนิน​นั้น หมาย​จะ​ผลัก​พระ​องค์​ลง​ไป​30 แต่​พระ​องค์​ทรง​ดำเนิน​ผ่าน​ท่ามกลาง​เขา​พ้น​ไป​

ในตัวของข่าวดีที่แท้จริงไม่เคยเปลี่ยนเป็นข่าวร้าย แต่คนฟังต่างหากที่เปลี่ยน เมื่อคนฟังมีอคติ ลำเอียง และไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองปิดกั้นที่จะรับการสื่อสารการประกาศให้ตนกลับใจใหม่ หยุดทำบาป  หันกลับมาหาพระเจ้า สาระของข่าวดีคือโอกาสอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระเจ้า น่ายินดีจริงๆ

By admin