“ใจกล้าหาญ”

​กิจการ 4:29, 31  บัดนี้​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ขอ​โปรด​ทอด​พระ​เนตร​การ​ขู่​ของ​เขา และ​โปรด​ประทาน​ให้​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ กล่าว​ถ้อยคำ​ของ​พระ​องค์​ด้วย​ใจ​กล้า…. เมื่อ​เขา​อธิษฐาน​แล้ว ที่​ซึ่ง​เขา​ประชุม​อยู่​นั้น​ได้​หวั่นไหว และ​คน​เหล่า​นั้น​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า​หาญ​…

พระคัมภีร์ตอนนี้ คือเหตุการณ์ในยุคสองพันปีที่แล้วของการเริ่มต้นของกลุ่มคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นคริสตจักรยุคแรก ที่กำลังเผชิญกับการข่มเหง ข่มขู่สารพัด พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ให้รอรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน อย่าเพิ่งออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แม้ว่าสถานการณ์จะบีบบังคับให้อยากจะหนีออกจากรุงเยรูซาเล็มก็ตาม

กิจการ 1:8   แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

หลังจากสาวกเชื่อฟังยอมอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พูดภาษาต่างๆ ในเนื้อหาพระมหกิจของพระเจ้า และวันนั้น มีคนรับเชื่อ 3000 คน ผ่านการพูดด้วยใจกล้าหาญของเปโตร

กิจการ 2:29   “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​มี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย….

ความกลัวการข่มเหง ตั้งแต่พระเยซูถูกจับ จนถูกตรึงบนกางเขน และมีการไล่ล่าตามจับสาวกของพระเยซูหลังจากนั้น โดยเฉพาะข่าวลือว่า พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย ได้พิสูจน์ว่า ไม่พบพระศพของพระเยซู ยิ่งทำให้มีข่าวลือซ้อนขึ้นมาอีกว่า พวกสาวกเป็นคนสร้างสถานการณ์ให้คนเชื่อว่า พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย โดยการขโมยพระศพของพระเยซูไปซ่อน ดังนั้น สาวกยิ่งต้องซ่อนตัวเพราะทั้งถูกกล่าวหาเป็นผู้ขโมย และยังต้องรักษาความเชื่อของตนเองอีก

แต่ว่า เหตุการณ์ในวันเพนเตคสเต ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับเหนือสาวก 120 คนบนห้องชั้นบน ได้ทำให้เกิดความกล้าหาญ ถึงขนาดทุกคนไม่ซ่อนตัวเงียบอีกต่อไป ต่างก็ส่งเสียงดังตามที่พระวิญญาณให้พูด เพื่อเป็นพยานของพระเจ้า และพยานของพระเยซูคริสต์เจ้า เปโตรเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้น  กล่าวคำพยาน และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้คนฟัง เกิดความเชื่อ และรับเชื่อเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ทางความเชื่อ และเป็นจริงตามคำของพระเยซูที่ทรงตรัสกับโธมัสว่า…

ยอห์น 20:29 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เพราะ​ท่าน​ได้​เห็น​เรา​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ผู้​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข” 

ไม่ง่ายที่จะทำให้คนที่ไม่เห็นพระเยซูเชื่อในพระองค์ นอกจากคนที่มีใจกล้าหาญโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ต้องเอาอะไรมาล่อชวนให้คนเชื่อ แต่คนเหล่านั้นจะได้สัมผัสความกล้าหาญพิเศษนี้เอง

Leave a Comment