“สงครามที่พระเจ้าอยู่ด้วย…ชนะเสมอ”

​อพยพ 17:8-11  8 ครั้ง​นั้น คน​อามาเลข​ยก​มา​รบ​กับ​คน​อิสราเอล​ที่​ตำบล​เรฟีดิม​9 โมเสส​สั่ง​โยชูวา​ว่า “จง​เลือก​ชาย​ฉกรรจ์​ฝ่าย​เรา​ออกไป​สู้​รบ​กับ​พวก​อามาเลข พรุ่งนี้​เรา​จะ​ยืน​ถือ​ไม้​เท้า​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​บน​ยอด​ภูเขา”10 โยชูวา​ก็​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​โมเสส ออก​สู้​รบ​กับ​พวก​อามาเลข ส่วน​โมเสส อา​โรน และ​เฮอร์​ก็​ขึ้น​ไป​บน​ยอด​ภูเขา​นั้น​11 โมเสส​ยก​มือ​ขึ้น​เมื่อไร อิสราเอล​ก็​ได้เปรียบ​เมื่อ​นั้น ท่าน​ลด​มือ​ลง​เมื่อไร พวก​อามาเลข​ก็​เป็น​ต่อเมื่อ​นั้น​

น่าสนใจว่า  ในพระคัมภีร์ตอนนี้  สถานการณ์การรบขึ้นอยู่กับการยกไม้เท้าของโมเสส  11 โมเสส​ยก​มือ​ขึ้น​เมื่อไร อิสราเอล​ก็​ได้เปรียบ​เมื่อ​นั้น ท่าน​ลด​มือ​ลง​เมื่อไร พวก​อามาเลข​ก็​เป็น​ต่อเมื่อ​นั้น​  ไม้เท้าของโมเสส คือไม้เท้าอันเดียวกันที่พระเจ้าทรงทำงานผ่าน ตั้งแต่ใช้ตีแม่น้ำไนล์ให้กลายเป็นเลือด  เป็นไม้เท้าอันเดียวกันนี้ ที่ใช้ตีก้อนหินเพื่อให้ได้น้ำไหลออกมา

อพยพ 17:5-6  5 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า “จง​เดิน​ล่วงหน้า​ประชาชน​ไป และ​นำ​พวก​ผู้ใหญ่​บาง​คน​ของ​อิสราเอล​ไป​ด้วย ให้​ถือ​ไม้​เท้า​ที่​เจ้า​ใช้​ตี​แม่น้ำ​ไนล์​นั้น​ไป​ด้วย​6 เรา​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​เจ้า​ที่​นั่น บน​ศิลา​ที่​ภูเขา​โฮเรบ จง​ตี​ศิลา​นั้น แล้ว​น้ำ​จะ​ไหล​ออกมา​ให้​ประชาชน​ดื่ม”โมเสส​ก็​ทำ​ดังนั้น​ต่อ​หน้า​พวก​ผู้ใหญ่​ของ​อิสราเอล​ 

และด้วยไม้เท้าอันเดียวกันนี้ โมเสสกำลังใช้เพื่ออธิษฐานเผื่อการรบศึกกับพวกอามาเลข โยชูวาอยู่ในสนามรบ ที่มีมีไพร่พลก็จริง แต่ยังต้องการแรงสนับสนุนในมิติฝ่ายวิญญาณผ่านไม้เท้าที่โมเสสยกขึ้นตลอดเวลา 12 แต่​มือ​ของ​โมเสส​เมื่อยล้า เขา​ทั้ง​สอง​ก็​นำ​ก้อน​หิน​มา​วาง​ไว้​ให้​โมเสส​ท่าน​นั่ง อาโรน​กับ​เฮอร์​ก็​ช่วย​ยก​มือ​ท่าน​ขึ้น​คน​ละ​ข้าง มือ​ของ​ท่าน​ก็​ชู​อยู่​จน​ตะวันตก​ดิน​13 ฝ่าย​โยชูวา​ปราบ​อามาเลข​กับ​ประชาชน​ของ​เขา​พ่าย​แพ้​ไป​ด้วย​คม​ดาบ น่าสนใจว่า ไม้เท้าถูกใช้ในมิติฝ่ายวิญญาณ นำชัยชนะมาในมิติฝ่ายกายภาพ

สงครามยังมีอยู่ รบกันไม่หยุด โมเสสยกไม้เท้า  เอลีชามองเห็นกองทัพของพระเจ้ามากกว่าฝ่ายศัตรู  ดาเนียลรอคำตอบที่เจ้าแห่งเปอร์เชียขัดขวางทูตสวรรค์นำคำตอบมาให้ จนถึงพระเยซู ที่กล่าวถึงผู้มีกำลังถูกจับมัดด้วยผู้มีกำลังมากกว่า และยุคของคริสตจักร สงครามนี้ยังดำเนินต่อ และพระคัมภีร์ใหม่เตือนคริสตตชน  เอเฟซัส 6:12-13   12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​13 เหตุ​ฉะนั้น​จง​รับ​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ต่อต้าน​ใน​วัน​อัน​ชั่ว​ร้าย​นั้น และ​เมื่อ​เสร็จ​แล้ว​จะ​อยู่​อย่าง​มั่นคง​ได้​ 

จากไม้เท้าของโมเสส มาถึง ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของคริสตจักร (ความจริง ความชอบธรรม ข่าวประเสริฐ ความเชื่อ ความรอด พระวจนะ และการอธิษฐานทุกอย่าง)  นักรบฝ่ายวิญญาณตัวจริงจะต่อสู้ในแนวรบที่พระเจ้าอยู่ด้วย…ชนะเสมอ วันนี้ เรากำลังอยู่ในแนวรบฝ่ายพระเจ้าใช่ไม๊?

By admin