สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“พระพร…..ชีวิตจำเริญ….วาระหย่อนใจ“

สดุดี 133: 1-3  1 ดู​เถิด ซึ่ง​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ​ก็​เป็น​การ​ดี และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่าใด 2 เหมือน​น้ำ​มัน​ประเสริฐ​อยู่​บน​ศีรษะ​ไหล​อาบ​ลง​มา​บน​หนวด​เครา บน​หนวด​เครา​ของ​อา​โรน ไหล​อาบ​ลง​มา​บน​คอ​เสื้อ​ของ​ท่าน 3 เหมือน​น้ำค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมน ซึ่ง​ตก​ลง​บน​เทือกเขาศิ​โยน เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​บังคับ​บัญชา​พระ​พร​ที่​นั่น คือ​ชีวิต​จำเริญ​เป็น​นิตย์​  

รากศัพท์ฮีบรูคำว่า ชีวิตจำเริญ  แปลว่า มีชีวิตอยู่ต่อไป เข้มแข็ง  คำว่า เป็นนิตย์  รากศัพท์แปลว่า ไมมีกำหนดเวลา  น่าสนใจว่า ชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องตาย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า  ความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่น่าจะหมายความว่า มีชีวิตที่ไม่ตาย แต่น่าจะตีความว่า ไม่มีกำหนดเวลาของการจำเริญขึ้นของชีวิต  หรือพูดอีกคำก็คือ ชีวิตที่จำเริญขึ้นไม่มีวันหยุด (หากมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างต่อเนื่อง) แต่ที่จะหยุดก็คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้สะดุด หยุดลง  พระพรก็หยุด   ชีวิตจำเริญมาพร้อมกับพระพร

มีคำพูดหนึ่งกล่าวถึง พระพร  ไม่ใช่พระเพลิง  พระพร จะนำความเย็นชุ่มฉ่ำ เหมือนกับน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์โมน หรือเหมือนกับน้ำมันที่ใช้เจิมบนศีรษะของอาโรน  (น้ำมันเย็น) เพราะมีส่วนผสมของการบูร การอยู่ด้วยกัน ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำความเย็นชื่นใจมาสู่การอาศัยอยู่ร่วมกัน  ชีวิตที่จำเริญขึ้น เกิดจากความสุขกาย เย็นใจ

น้ำมันอโรม่า (น้ำมันเจิม) นำการผ่อนคลาย ถูกใช้ในยุคปัจจุบันสำหรับสปาทั้งหลาย เป็นศาสตร์หนึ่งของการผ่อนคลาย กล้ามเนื้อที่ตึงเครียด กลิ่นหอมของน้ำมัน ก็ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับสบาย หลับได้ดี  ภาพของพระพร…นำชีวิตจำเริญ…วาระหย่อนใจ  คือ ภาพของการผ่อนคลาย  การพักผ่อนของจิตใจ

หลังจากพระเจ้าทรงใช้เวลาสร้างโลกและสรรพสิ่งบนโลกหกวัน วันที่เจ็ด พระเจ้าทรงพัก การพักของพระเจ้ายาวนานมาถึงทุกวันนี้  การบังคับบัญชาพระพรเหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือการใช้เวลาพักของพระเจ้า  หนังสือฮีบรูได้เชิญชวนให้คนของพระเจ้าพยายามที่จะเข้าไปในที่พำนักของพระเจ้า เพื่อจะพบกับการพัก หายจากความเหน็ดเหนื่อย

อีบรู 4: 9-11  9 ฉะนั้น​จึง​ยัง​มี​การ​พำนัก​สะบาโต​สำหรับ​ชน​ชาติ​ของ​พระ​เจ้า​10 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว ​ก็​ได้​พัก​งาน​ของ​ตน เหมือน​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​พัก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์ 11 เหตุ​ฉะนั้น ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​พยายาม​ที่​จะ​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​นั้น เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​มี​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​หลง​ไป​เหมือน​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​เหล่า​นั้น​

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปค่าย “ใจผูกพัน”  ไปอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นครอบครัวของพระเจ้า ไปรับ  พระพร…ชีวิตจำเริญ….วาระการหย่อนใจ  ภายใต้การบังคับบัญชาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน  อาเมน