“ยอดเขาอธิษฐาน“

(Prayer Summit)

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ได้จัดค่ายสำหรับศิษยาภิบาลชื่อ ค่าย ยอดเขาอธิษฐาน หลายปีติดต่อกัน เพื่อให้ศิษยาภิบาลจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน เรียนรู้เรื่องราวการอธิษฐานเป็นเครือข่ายกันในท้องถิ่นที่คริสตจักรตั้งอยู่  จึงเป็นที่มาของเครือข่ายการอธิษฐานของศิษยาภิบาลหลายเครือข่ายเกิดขึ้นในกรุงเทพ และตามจังหวัดต่างๆ  ในค่ายยอดเขาอธิษฐานมีการเชิญวิทยากรต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องการอธิษฐานระดับประเทศมาแบ่งปัน เช่น สิงคโปร์ อเมริกา เป็นต้น  เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของประเทศชาติ และคริสตจักรหลายแห่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในรอบยี่สิบที่ผ่านมา  ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า การรวมตัวกันอธิษฐานของศิษยาภิบาลในท้องถิ่นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตสจักรท้องถิ่นนั้นๆ พระเจ้าทรงทำงานผ่านความเป็นพระกายของคริสตจักรสากลที่ประกอบไปด้วยคริสตจักรท้องถิ่น

ในหนังสือ  ชื่อว่า อธิษฐานหนทางวิบาก เขียนโดยอ.ดิ๊ก อีสต์แมน  ได้เรียกการอธิษฐาน เป็นหนทางปีนขึ้นเขา  หนังสืออีกเล่มชื่อ สู่สงครามสุดท้าย เขียนโดยอ.ริค  จอยเนอร์  ก็เรียกเส้นทางของคริสเตียนทุคนคือการเดินขึ้นที่สูง ปีนภูเขาในแต่ละชั้น ซึ่งมีอุปสรรคขัดขวาง บททดสอบ กว่าจะผ่านแต่ละด่านไปได้ ต้องพบกับความเสี่ยงของการสูญเสียชีวิต(ฝ่ายจิตวิญญาณ) พระคัมภีร์เอเฟซัสได้กล่าวถึง บรรยากาศเส้นทางเหล่านี้ว่า สงครามฝ่ายวิญญาณ

เอเฟซัส 6:10-13  10 สุดท้าย​นี้​ขอ​ท่าน​จง​มี​กำลัง​ขึ้น​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ใน​ฤทธิ์​เดช​อัน​มหันต์​ของ​พระ​องค์​11 จง​สวม​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​จะ​ต่อต้าน​ยุทธ​อุบาย​ของ​พญา​มาร​ได้​12 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​ต่อสู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อสู้​กับ​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ ต่อสู้​กับ​เหล่า​วิญญาณ​ที่​ชั่ว​ใน​สถาน​ฟ้า​อากาศ​13 เหตุ​ฉะนั้น​จง​รับ​ยุทธภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ต่อต้าน​ใน​วัน​อัน​ชั่ว​ร้าย​นั้น และ​เมื่อ​เสร็จ​แล้ว​จะ​อยู่​อย่าง​มั่นคง​ได้​

มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า พระเยซูทรงชนะมารซาตานบนไม้กางเขนแล้ว แต่ทำไมยังมีสงครามฝ่ายวิญญาณอีก  ภาพของหนังสือสู่สงครามสุดท้าย เป็นสงครามสุดท้ายที่มารซาตานสู้อยู่ฝ่ายเดียว การต่อสู้กับมารของคริสเตียน เพื่อให้มารหนีเราไป ไม่ให้มารมาต้านการเดินทางสู่ยอดเขาอธิษฐานของเรานั่นเอง คำว่า ต่อสู้กับมาร ในหนังสือยากอบ ใช้คำว่า against แปลว่า ยืนต้าน ไม่ได้ไปสู้รบปรบมือกับมาร ผู้เชื่ออยู่ที่ไหน ก็ขับผีออก แปลว่าไล่สมุนของมารออกไปจากคน มารซาตานไม่ต้องการให้คริสเตียนอธิษฐาน ยิ่งเราอธิษฐาน  ใจของเรายิ่งบริสุทธิ์ และมือของเรายิ่งสะอาด และพระเจ้ายิ่งใช้เรา  จงมุ่งสู่ยอดเขาอธิษฐานกัน

Leave a Comment