“ความอดทน”

อิสยาห์ 40:29-31  29 ​พระ​องค์​ประทาน​กำลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​แก่​ผู้​ที่​ไม่​มี​กำลัง ​พระ​องค์​ทรง​เพิ่ม​แรง 30 แม้​คน​หนุ่มๆ จะ​อ่อน​เปลี้ย​และ​เหน็ด​เหนื่อย และ​ชาย​ฉกรรจ์​จะ​ล้ม​ลง​ทีเดียว 31 แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​เจ้า​จะ​เสริม​เรี่ยว​แรง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อินทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย​

​“ความอดทน” เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่มักจะกล่าวถึง และให้ภาพเปรียบเทียบหลายภาพ  ในหนังสืออิสยาห์นี้ได้ยกภาพของชายหนุ่มที่กำยำแข็งแรง ยังหมดความอดทน หมดเรี่ยวแรง แต่ถ้อยคำจากผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้หนุนใจให้คนของพระเจ้าอดทน อดทนในการรอคอย เพื่อจะรับกำลังเรี่ยวแรงงใหม่ คำว่า รอคอย รากศัพท์ฮีบรูแปลว่า  ผูกพันไปด้วยกัน (กับพระเจ้า) อย่าทิ้ง อย่าหยุดคาดหวัง อย่าถอยห่าง อย่าล้มเลิกชีวิตที่มีพระเจ้า แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรค การบั่นทอนกำลังให้เหน็ดเหนื่อย ทั้งร่างกาย จิตใจก็ตาม เพราะจะมีวันที่จะฟื้นกำลังกลับคืนมา มองเห็นชีวิตที่มีความหวัง กุญแจสำคัญคือ “ความอดทน”

นกอีนทรีเป็นอีกภาพที่ยกมาในหนังสืออิสยาห์ตอนนี้ โดยธรรมชาติของนกอินทรี เป็นสัตว์ปีกที่บินได้ขนาดใหญ่ เรี่ยวแรงกำลังของนกอินทรีสามารถจะยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆบินไปบนอากาศได้  การบินได้นาน บินได้สูง นั่นหมายถึงกำลังของปีกนกอินทรีที่สามารถกระพือปีกในเวลานานๆได้ ไม่เหนื่อยง่าย แสดงถึงหัวใจที่แข็งแรงของนกอินทรีด้วย และอีกธรรมชาติด้านหนึ่งที่คนที่สังเกตุ และศึกษาเท่านั้นจึงจะพบเห็น ก็คือ นกอีนทรี สามารถทนความเจ็บปวดได้มากกว่านกใดๆ ในช่วงเวลาที่ขนนกเก่า ที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน และพยุงตัวในอากาศ นกอินทรีจะต้องถอนขนเก่า ด้วยตัวของมันเอง

และข้าพเจ้าเคยได้ยินเพื่อนชาวอัฟริกัน เล่าถึงนกอินทรีในประเทศของเขาว่า นกอินทรีถอนขนของมันด้วยการเอาสีข้างขูดกับโขดหิน จนเลือดออก และมันรู้ว่า นี่คือเวลาของผลัดขนเก่า ขึ้นขนใหม่

และสุดท้ายของความอดทนของนกอินทรี คือการรื้อฟื้นสายตาที่ร่วงโรยไปด้วยวัยของนก ในหนังสือ เรื่องนกอินทรีของอ.เฮนรี่ รามาย่า (ผู้เผยพระจนะชาวมาเลเซีย) ได้กล่าวว่า นกอินทรีจะยืนจ้องมองดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน จนสายตาของมันกลับมาแหลมคมเหมือนเดิม พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง พระเจ้าทรงเป็นดวงสว่าง สำหรับผู้ที่รอคอยพระองค์อย่างเกาะติดตลอดเวลา สายตาของผู้นั้นก็จะกลับมามองเห็นอนาคตที่ยาวไกล  และรื้อฟื้นความหวังใจกลับคืนมาอีกครั้ง สำหรับผู้ที่มองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน….

“ความอดทน” คือบทเรียนที่เราทุกคนต้องเดินผ่านในเส้นทางของชีวิต โดยเฉพาะคนของพระเจ้า  มัทธิว 24:13  13 แต่​ผู้ใด​ทน​ได้​จนถึง​ที่สุด​ผู้​นั้น​จะ​รอด  อดทนไว้นะพี่น้อง สู้ๆ

Leave a Comment