“พลังชีวิต”

1โครินธ์ 15:36, 43-44  36 โอ คน​เขลา สิ่ง​ที่​ท่าน​หว่าน​นั้น ถ้า​ไม่​ตาย​ก่อน​ก็​จะ​ไม่​งอกขึ้น​ใหม่43 สิ่ง​ที่​ถูก​หว่าน​ลง​นั้น​ไร้​เกียรติ สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น​มี​ศักดิ์​ศรี สิ่ง​ที่​ถูก​หว่าน​ลง​นั้น​อ่อน​กำ​ลัง สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น​มี​พลัง44 สิ่ง​ที่​ถูก​หว่าน​ลง​นั้น​เป็น​กาย​เนื้อ​หนัง สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น​เป็น​กาย​จิต​วิญ​ญาณ ถ้า​มี​กาย​เนื้อ​หนัง กาย​จิต​วิญ​ญาณ​ก็​มี​ด้วย

กาลาเทีย 6:8   8 คน​ที่​หว่าน​สิ่ง​ที่​ตอบ​สนอง​เนื้อ​หนัง​ของ​ตน ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ความ​เปื่อย​เน่า​จาก​เนื้อ​หนัง​นั้น แต่​คน​ที่​หว่าน​สิ่ง​ที่​ตอบ​สนอง​พระ​วิญ​ญาณ ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ชีวิต​นิรันดร์​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น

สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น​มี​พลัง  คำว่า พลัง รากศัพท์ฏรีก Dunamis แปลว่า  บังคับ โดยเฉพาะใช้กับ คำว่า พลังปาฏิหารย์  มักจะใช้สื่อความหมายถึง การปาฏิหารย์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

ถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่  พระเยซูทรงยกตัวอย่างของเมล็ดที่ถูกหว่านลงในดิน ถ้าไม่เปื่อยเน่า (ตาย) ก็จะไม่งอกขึ้นใหม่

ยอห์น 12:24   24 เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ถ้า​เมล็ด​ข้าว​ไม่ได้​ตก​ลง​ไป​ใน​ดิน​และ​เปื่อย​เน่า​ไป ​ก็​จะ​คง​อยู่​เป็น​เมล็ด​เดียว แต่​ถ้า​เปื่อย​เน่า​ไป​แล้ว ​ก็​จะ​งอก​ขึ้น​เกิดผล​มาก​

หลังจากเมล็ดนั้นตาย จะมีพลังบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้มีชีวิตใหม่ รูปร่างใหม่ ดังที่อ.เปาโลผู้เขียนหนังสือโครินธ์ได้กล่าวว่า การหว่าน ไม่ได้หว่านลำต้น

1โครินธ์ 15:27  37 เมล็ด​ข้าว​ที่​ท่าน​หว่าน​นั้น จะ​เป็น​ข้าว​สาลี​หรือ​พืช​อื่นๆ ​ก็​ดี ท่าน​มิได้​หว่าน​สิ่ง​ที่​เป็น​รูปร่าง​ของ​ต้น​ที่​จะ​งอก​ขึ้น​มา แต่​ได้​หว่าน​เมล็ด​เท่านั้น​

เมล็ด….คือสิ่งที่เรากำลังหว่านลงไป จะเป็นการกระทำ หรือสิ่งใดก็ตาม ผลที่งอกใหม่ จะต้องมีพลังเกิดขึ้นทำให้เกิดชีวิตใหม่  นี่แหล่ะ ที่เรียกว่า พลังชีวิต  ที่เป็นพลังหล่อเลี้ยง ผลักดันให้ชีวิตดำเนินต่อไป  ภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่า กำลังใจ  ซึ่งถูกเอาใปใช้ผูกติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอก เช่น เงินทอง คนที่รัก ผลงาน ความสำเร็จต่างๆ สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่พลังชีวิต ที่แท้จริง  มันอาจจะมีแรงขับทางอ้อม ที่เกิดจากการกระทบกันและส่งให้เกิดผลจากการกระทบเท่านั้น เราอาจเรียกว่า แรงจูงใจ แต่ไม่ใช่พลังชีวิต ภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่า ถูกซัดไปซัดมา หันไปเหมา…

เอเฟซัส 4:14 14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​หัน​ไป​เหมา​ด้วย​ลมปาก​แห่ง​คำ​สั่ง​สอน​ทุก​อย่าง และ​ด้วย​เล่ห์​กล​ของ​มนุษย์​ตาม​อุบาย​ฉลาด​อัน​เป็น​การ​ล่อลวง​

วิถีของการเป็นคริสเตียนที่แท้จริง  จะใช้พลังชีวิตที่ได้จากการปฏิเสธตนเอง และแบกกางเขน ตามพระเยซูเท่านั้น ที่จะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ บังคับควบคุมแรงขับจากภายนอกได้ ขอพระเจ้าอวยพร

By admin