คำเทศนาอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2011 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“ใจผูกกันหรือใจผูกมัด”

คำว่า ใจผูกกัน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Combined Heart  ชื่อของคริสตจักรใจสมาน ก็แปลเป็นคำนี้เช่นกัน  หัวใจผูกกัน เป็นนามธรรม ในทางรูปธรรม สามารถแสดงออกด้วยการกระทำ   เช่น…….

 1. ให้เวลากันและกันมากๆ
 2. ให้สิ่งที่ดีที่สุด
 3. ให้สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการ
 4. รู้ใจกัน ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร
 5. มองตาก็รู้ใจ
 6. ห่วงใยกันและกัน
 7. อะไรอีก…..ขอที่ประชุมช่วยยกตัวอย่าง สิ่งเหล่านี้ ล้วนทำให้มีความรู้สึกดีๆทั้งผู้ให้และผู้รับ

แต่มีอย่างอื่นไม๊ที่นอกจากใจผูกกันแล้ว  อาจทำให้กลายเป็นใจผูกมัด

 1. อาฆาตพยาบาท
 2. เกลียด
 3. ขมขื่น
 4. ผูกใจเจ็บ
 5. จดจำความผิด
 6. อิจฉาริษยา
 7. ใจกำหนัด
 8. หลงใหลกันและกันจนเป็นรูปเคารพ

เราคงไม่อยากจะเชื่อว่า จากใจที่ควรผูกพัน  กลายเป็นใจผูกมัด   ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Soul tied ใจที่ผูกมัดกัน ทำให้ต่างฝ่ายต่างผูกติดกัน และทำให้เป็นทาสทางอารมณ์ของกันและกัน  ภาษาอังกฤษก็มีอีกคำว่า ED  ย่อมาจากคำว่า Emotional  Dependency  แปลว่า การพึ่งพาทางอารมณ์กันและกัน คือ ฝ่ายหนึ่งโกรธ อีกฝ่ายก็จะโกรธตาม ฝ่ายหนึ่งตอบสนองมาอย่างไร อีกฝ่ายก็จะตอบสนองไปอย่างนั้น อย่างนี้เรียกว่า ใจผูกมัด Soul tied

เกิดขึ้นได้ ในระหว่างสามีภรรยา พ่อแม่ลูก เพื่อน คนใกล้ตัว หรือคนไกลตัว ขาดกันไม่ได้ หรืออีกฝ่ายมีอารมณ์อย่างไร ก็ส่งผลกระทบอีกฝ่ายด้วย หรืออาจจะเรียกว่า การเป็นทาสอารมณ์

ใจผูกมัด ไม่ Healthy ทำให้สุขภาพแย่  ทางร่างกาย ก็ทำให้เครียด ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆรวนไปหมด เลือดเป็นกรด ทำให้ป่วยหนักได้

สุขภาพจิตแย่ ป่วยไปด้วย  มีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรคซึมเศร้าจะครองโลก

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง องค์ประกอบความเป็นมนุษย์ของทุกคน มี เรื่องของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งสามองค์ประกอบนี้ เชื่อมต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ของความเป็นคน ทั้งสามต่างส่งอิทธิพลต่อกันและกัน  ให้มีสุขภาพที่ดี หรือแย่ รวนทั้งหมดได้

สอดคล้องกับ วิทยาการความรู้ในโลกปัจจุบันของเราว่า เรื่องของจิตใจส่งผลต่อสุขภาพ องค์กรอนามัยโลก WHO ได้ให้คำจำกัดความคำว่า สุขภาพดี แต่เดิมมีห้าอย่าง อันได้แก่ เรื่องของ อาหาร ยา ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และเรื่องของจิตใจ ปัจจุบันได้เพิ่มอีกอย่างเป็นหกอย่าง ได้แก่ เรื่องของจิตวิญญาณ  นอกจากปัจจัยสี่แล้ว ยังมีเรื่องของจิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวมาแต่ต้นเมื่อหลายพันปีว่า มันเกี่ยวข้องกัน

ความ Healthy สุขภาพร่างกาย ต้องมีความ Healthy จิตใจ และความ Healthy ของจิตวิญญาณ ควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจ

เรื่องของจิตวิญญาณที่คนทุกคนมีมาโดยอัตโนมัติ คือคำว่า เสรีภาพ  ไม่ว่ามนุษย์คนไหน จะมีเชื้อชาติภาษาใด จะอยู่ในมุมใดของโลก  ความรู้สึกอยากมีเสรีภาพมาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนต่างโหยหา

Ex. ภาพยนต์เรื่อง ปาปิยอง  แปลว่า ผีเสื้อ เป็นเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งถูกจำคุกบนเกาะที่ยากที่ใครจะหนีได้ แต่นักโทษคนนี้ พยายามหนีเมื่อมีโอกาส ถูกจับเข้ามาจนหนุ่ม จนแก่ หนีทีไรก็ล้มเหลว จนแก่ก็ยังหาวิธีที่จะหนี และก็หนี และก็ล้มเหลวอยู่ตลอดไป

ทำไม มนุษย์จึงมีความรู้สึกในจิตวิญญาณโหยหาเสรีภาพ?

ภาพที่เรามองการตายบนไม้กางเขนของพระเยซู มักจะเป็นเรื่องของการไถ่บาป แต่คนที่มีประสบการณ์กับพระเยซูโดยตรง จะพบความจริงอีกด้าน ก็คือ การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู  คือ ความมีเสรีภาพของจิตวิญญาณ

กาลาเทีย 5:1 เพื่อ​เสรีภาพ​นั้นเอง ​พระ​คริสต์​จึง​ได้​ทรง​โปรด​ให้​เรา​เป็น​ไท เหตุ​ฉะนั้น​จง​ตั้ง​มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม​แอก​เป็น​ทาส​อีก​เลย

พระคัมภีร์กาลาเทียตอนนี้ ได้กล่าวถึง การเป็นไท การมีเสรีภาพ ในยุคสมัยของพระเยซูมีเรื่องการเป็นทาส คนอิสราเอลเป็นเชลย เป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรม  การพูดถึงตอนนี้ ก็ทำให้คิดแต่เพียงว่า ได้เป็นไทจากความเป็นทาสของอาณาจักรโรม ประเทศเป็นอิสระ จะได้ทำอะไรอย่างเสรีได้ ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหง จากพวกโรมัน

พระเยซูถูกทรยศ โดยหนึ่งในสาวกสิบสองคน คือยูดาส อิสคาริโอท ก็เพราะวิธีคิดของยูดาส  มาจากเบื้องหลัง ของอุดมการณ์เรื่อง การปลดแอก กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า Zealot คลั่งอุดมการณ์  มีความคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางเสรีภาพ  ยูดาสติดตามเป็นศิษย์ของพระเยซู เพราะความคาดหวังจากอุดมการณ์ของตนเอง เมื่อพระเยซูไม่ตอบสนองยูดาสอย่างที่ต้องการ ยูดาสก็ทรยศพระเยซู และใช้ความสัมพันธ์ที่พระเยซูให้ เพื่อขายพระเยซู เอาเงินมาแทนดีกว่า (เมื่ออุดมการณ์ไปไม่รอด เงินก็จะมาแทนที่)

ยอห์น 12:4-6  4 แต่​สาวก​คน​หนึ่ง​ของ​พระ​องค์ ชื่อ​ยูดาส​อิส​คาริโอท (​คือ​คน​ที่​จะ​อายัด​พระ​องค์​ไว้​) พูด​ว่า​5 “เหตุ​ไฉน​จึง​ไม่​ขาย​น้ำ​มัน​นั้น​เป็น​เงิน​สัก​สาม​ร้อย​เดนาริอัน​ แล้ว​แจก​ให้แก่​คน​จน”6 เขา​พูด​อย่าง​นั้น​มิใช่​เพราะ​เขา​เอา​ใจ​ใส่​คน​จน แต่​เพราะ​เขา​เป็น​คน​หัวขโมย คือ​เขา​ได้​ถือ​กล่อง​เ​ก็​บ​เงิน​และ​ได้​ยักยอก​เงิน​ที่​ใส่​ไว้​ใน​นั้น​ไป​

ลูกา 22:48 48 แต่​พระ​เยซู​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ยูดาส ท่าน​จะ​มอบ​บุตร​มนุษย์​ด้วย​การ​จุบ​หรือ”

แม้ว่าภายหลัง ยูดาส จะเสียใจกับการขายอุดมการณ์ของตนเอง  ด้วยการแก้ปัญหาออกไปผูกคอตาย  ใจผูกของยูดาสที่มีต่อพระเยซู เป็นใจผูกมัดส่งผลต่ออารมณ์มากกว่าเหตุผล  ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เป็นทุกข์ เมื่อตัดสินใจผิดๆ อารมณ์ชั่ววูบ ก็เข้ามาเป็นนาย กลายเป็นทาสของอารมณ์ (นี่เป็นภาวะซึมเศร้า ชั่วคราวที่ทรงอิทธิพล)

โรม 6:16-18  16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า ถ้า​ท่าน​ยอม​ตัวรับ​ใช้​ฟัง​คำ​ของ​ผู้ใด ท่าน​ก็​เป็น​ทาส​ของ​ผู้​ที่​ท่าน​เชื่อ​ฟัง​นั้น คือ​เป็น​ทาส​ของ​บาป​ซึ่ง​นำไปสู่​ความ​ตาย หรือ​เป็น​ทาส​ของ​การ​เชื่อ​ฟัง​ซึ่ง​นำไปสู่​ความ​ชอบธรรม​ก็​ตาม​17 แต่​จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​เมื่อก่อน​นั้น​ท่าน​เป็น​ทาส​ของ​บาป แต่​บัดนี้​ท่าน​มี​ใจ​เชื่อ​ฟัง​หลัก​คำ​สอน​นั้น​ซึ่ง​ทรง​ให้​ครอบ​ครอง​ท่าน​18 เมื่อ​ท่าน​พ้น​จาก​บาป​แล้ว ท่าน​ก็​ได้​เป็น​ทาส​ของ​ความ​ชอบธรรม​

รากศัพท์กรีก คำว่า ทาส แปลว่า bondage servant รับใช้อย่างทาส  คำว่า บาป แปลว่า พลาดไปจากเป้าหมาย ในพระคัมภีร์นำมาใช้สำหรับการพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้า ก็คือการทำบาป  เมื่อพระเจ้าทรงเตือนคาอิน ที่กำลังโกรธน้อง อิจฉาริษยาน้อง ที่เครื่องบูชาของน้องได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้า ความโกรธได้ทำให้จิตใจของคาอิน ถูกผูกมัดกับอารมณ์ของตัวเอง  พระเจ้าจึงเตือนคาอินว่า….

ปฐมกาล 4:6-8   6 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​ถาม​คาอิน​ว่า “เจ้า​โกรธ​เคือง​หน้า​บูด​บึ้ง​อยู่​ทำไม​7 ถ้า​เจ้า​ทำ​ดี เรา​ก็​จะ​พอใจ​รับ​เจ้า​มิใช่​หรือ ถ้า​เจ้า​ทำ​ไม่​ดี บาป​ก็​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู อยาก​ตะครุบ​เจ้า เจ้า​จะต้อง​เอาชนะ​บาป​นั้น​ให้​ได้” 8 ฝ่าย​คาอิน​ก็​พูด​ชวน​อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​ตน​ว่า “เรา​ไป​นา​กัน​เถอะ” เมื่อ​อยู่​ที่​นา​ด้วย​กัน คาอิน​ก็​โถม​เข้า​ฆ่า​อาแบล​น้อง​ชาย​ของ​ตน​เสีย

ใจที่ผูกมัดของคาอินที่มีต่อน้อง เป็นการใจผูกมัดที่เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธ และคาอินไม่ฟังคำเตือนของพระเจ้า บาปหมอบคอยตระครุบ คาอิน และคาอินก็ถูกตระครุบ เพราะใจผูกมัดนั้น คาอินได้ปฏิเสธใจที่ผูกกันกับพระเจ้า ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้า แต่กลับไปฟังอารมณ์ที่เป็นทาสของความโกรธ  ส่งผลให้คาอินทำบาปเป็นผู้ฆ่าคน คาอินพาตัวเองเข้าสู่อันตรายตลอดชีวิต

ปฐมกาล 4:11-15 11 บัดนี้​เจ้า​จะต้อง​ถูก​สาป​จาก​ที่ดิน​ที่​ได้​อ้า​ปาก​รับ​โลหิต​น้อง​จาก​มือ​เจ้า​12 ต่อไป​เมื่อ​เจ้า​ทำ​นา​จะ​ไม่​เกิดผล​มาก เจ้า​จะต้อง​หลบหนี​และ​พเนจร​ไป​ใน​โลก”13 ฝ่าย​คาอิน​ทูล​พระ​เจ้า​ว่า “โทษ​ของ​ข้า​พระ​องค์​หนัก​เหลือ​ที่​ข้า​พระ​องค์​จะ​ทน​ได้​14 ดู​เถิด วันนี้​พระ​องค์​ทรง​ขับ​ไล่​ข้า​พระ​องค์​ออก​จาก​ที่ดิน​พ้น​จาก​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ไป ข้า​พระ​องค์​จะต้อง​หลบหนี​และ​พเนจร​ไป​ใน​โลก ใคร​พบ​ข้า​พระ​องค์​ก็​จะ​ฆ่า​ข้า​พระ​องค์​เสีย”15 ​พระ​เจ้า​ตรัส​แก่​คาอิน​ว่า “ไม่ได้ ผู้ใด​ฆ่า​คาอิน จะ​มี​โทษ​เจ็ด​เท่า” แล้ว​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​ที่​ตัว​คาอิน เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ใคร​พบ​จะ​ได้​ไม่​ฆ่า​

นี่เป็นบาป การฆ่าคนครั้งแรก ที่ส่งผลร้าย คำว่า ใครฆ่าคาอิน จะมีโทษเจ็ดเท่า คำว่า เจ็ดแปลว่าความครบถ้วน  อาจจะเรียกอีกสำนวนว่า โทษการฆ่าคนต้องได้รับอย่างสาสม  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง การฆ่าคนที่ยังไม่ได้ฆ่า

1ยอห์น 3:15 15 ผู้ใด​ที่​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน​ผู้​นั้น​ก็​เป็น​ผู้​ฆ่า​คน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​รู้​แล้ว​ว่า ผู้​ฆ่า​คน​นั้น​ไม่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​ดำรง​อยู่​ใน​เขา​เลย​

ความเกลียดชังเป็นอาการหนึ่งของใจผูกมัด คงไม่ต้องกล่าวถึงใจผูกมัดที่ทำให้คนมากมาย  ซึ่งเราต่างก็มีประสบการณ์มาอย่างโชกโชน แต่ใจผูกพันที่เราต่างแสวงหา เหมือนกับเสรีภาพที่ผู้คนกำลังโหยหา สองสิ่งนี้ อยู่ที่ไหน

พระคัมภีร์ได้นำพระวจนะคำตรัสของพระเจ้าถึง เรื่องใจผูกพันที่นำมาซึ่งสวัสดิภาพ ความปลอดภัย

สดุดี 91:14-16, 5-7  14 เพราะ​เขา​ผูกพัน​กับ​เรา​ด้วย​ความ​รัก เรา​จะ​ช่วย​กู้​เขา เรา​จะ​ป้องกัน​เขา​ไว้ เพราะ​เขา​รู้จัก​นาม​ของ​เรา 15 เมื่อ​เขา​ร้อง​ทูล​เรา เรา​จะ​ตอบ​เขา เรา​จะ​อยู่​กับ​เขา​ใน​ยาม​ลำบาก เรา​จะ​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​และ​ให้​เกียรติ​เขา 16 เรา​จะ​ให้​เขา​อิ่ม​ใจ​ด้วย​ชีวิต​ยืน​ยาว และ​สำแดง​ความ​รอด​ของ​เรา​แก่​เขา​…5 ท่าน​จะ​ไม่​กลัว​ความ​สยดสยอง​ใน​กลางคืน หรือ​กลัว​ลูก​ธนู​ที่​ปลิว​ไป​ใน​กลางวัน 6 หรือ​โรคภัย​ที่​ไล่​มา​ใน​ความ​มืด หรือ​โรค​ซึ่ง​ทำลาย​ใน​เที่ยง​วัน 7 พัน​คน​จะ​ล้ม​อยู่​ที่​ข้างๆ ท่าน หมื่น​คน​ที่​มือ​ขวา​ของ​ท่าน แต่​ภัย​นั้น​จะ​ไม่​มา​ใกล้​ท่าน

ใจผูกพันที่ Healthy นำมาซึ่งสวัสดิภาพ ความรู้สึกปลอดภัย ทั้งต่อตัวเอง และคนรอบข้าง

รากศัพท์คำว่า ผูกพัน คือ  เชื่อมต่อกันเพื่อจะรัก รักที่มีแต่ความชื่นชมยินดี ไม่ใช่รักที่ทำให้เป็นทุกข์

รักอย่างนี้ เป็นรักที่ทำให้มีเสรีภาพ ไม่ใช่รักที่ทำให้เกิดการผูกมัด ทางอารมณ์ ทางจิตใจ และทางวิญญาณ  เป็นรักที่ทำให้เกิดการทรงสถิตของพระเจ้า พระเจ้าอยู่ด้วย

2โครินธ์ 3:17  17 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรีภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น

1ยอห์น 4:16  16 ฉะนั้น​เรา​ทั้ง​หลาย​จึง​รู้ และ​เชื่อ​ใน​ความ​รัก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​เรา ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก และ​ผู้ใด​ที่​อยู่​ใน​ความ​รัก​ก็​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ผู้​นั้น​

ใจผูกกัน อย่าเป็นใจที่ผูกมัด  ใจผูกกันเกิดจากความเชื่อในความรักของพระเจ้า ไม่ใช่ความรักอย่างโลกนี้

เพลงหินก้อนนั้น ที่เราหลายคนชื่นชอบ คือประสบการณ์ของคนมากมายที่กำลังเป็นทุกข์กับอาการใจผูกมัด ขอให้เราทุกคนผู้ที่มาใกล้พระเจ้าแล้ว อย่าพลาดโอกาสที่จะมีเสรีภาพจากใจที่ผูกมัด และเข้าสู่ประสบการณ์ของใจผูกกันและกัน และผูกพันกับพระเจ้า